Atimtas žvilgsnis


Kažkoks japonas yra parašęs knygą „Auksinė šventovė“. Blogai jis gyvenimą baigė negavęs Nobelio premijos, kuri atiteko M. Šolochovui. Ten buvo vienas siužetas paminėtas: keli vienuoliai rado kačiuką ir negalėjo pasidalinti pas kurį jis apsigyvens. Vienuoliai ginčijosi ginčijosi, ir, negalėdami susitarti, nuėjo pas vienuolyno vyresnįjį, kad nuspręstų. Anas, ramiai išklausęs vienuolius, paėmė kačiuką ir, tiesiog nusuko jam sprandą. Konfliktas išspręstas. (Koks rašytojo vardas?)

Lygiai taip pat man norėtusi paimti ir tiesiog atsistumti nuo dviejų problemų. Pirma, norėtusi ištrinti amžiais ir su viskam prakeiktos nevisprotės Džoanos atmintį iš galvos ir ne tokiu būdu, kaip buvo daroma anksčiau. Ši arogantiška pusprotė neturėjo teisės lipti ant mano galvos. Ji nebuvo verta jokio dėmesio, tokias psiches paprasčiausiai reikia varyti laukan ir nebuvo jokio reikalo kabinėtis prie jos ir draugystę rodyti. Jos išverstos akys absoliučiai nieko nedarė, tik sekė kiekvieną kiekvieno judėsį ir iš akių trykštančią „bioenergiją“, bandydama iš nevilties ir pavydo suprasti: „O kaip jis taip daro?“; taip pat iš pykčio formuodama atsaką: „Kodėl jis nieko neturi, o viską taip gali padaryti?“. Netekęs sielos, bando ją atimti iš kitų. Tipiškos parazitavimo nuostatos, suformuotos dešinių pažiūrų šeimynoje, tolygiai smunkančioje žemyn ir besitempiančioje kitus. Progresas tokioje šeimoje neįmanomas. Nenorėdami atsisakyti savo parazitiškų nuostatų, jie yra palaikomi medikamentais. Jų lygis yra primityvus, jie neužsiima intelektualizacija, tačiau noriai atidirbinėja priemones, kaip prisikabinti prie kitų, juos pavergti ir gauti tariamą naudą, nors iš tikro, materialinės naudos, daugumoje atvėju, gauna nulį, sukeldami didelį psichologinį diskomfortą kitiems (Laima minėjo apie kažkokį specifinį moterišką hormoną, kuris sukelia joms pasitenkinimą. Sadistės.). Jų komunikaciniai gebėjimai yra prasti, jie paprastai tyli ieškodami sau naudos. Jie yra paprastai išpūsti, su išverstomis akimis (reikalauja išversti jas iš kitų!), bando atsekti kiekvieno kito paslėptą mintį. (Pvz. durnelis A. Januška. Jo niekas neužmuša nes viso jo esybė yra invertuota, išversta į išorę. Jo kūnelis yra tešlos formos, jis neturi jokiu jausmų, emocijų, tenkina tik bazinius instinktus, tačiau savo išverstos ego (esaties? astralinio kūno? psichės?) dėka, sugeba kontaktuoti su kitais, jam panašiais. Jų gyenimas yra atsiribojęs nuo įprastinio. Tačiau, dėl savo ypatumų, jų veikla gali žeisti kitus. Jie užima specifinę vietą visuomenėje, analogiškai, kaip žydai viduramžiuose, įsigydami privilegijas. Jie gali leisti laisvalaikį specifine veikla, galvodami, jog išsiskiria ar pralenkia įprastai gyvenančius. Jie gyena totalioje izoliacijoje, glaudžiame rate. Jie nestokoja, bet jiems reikia daugiau daugiau ir daugiau. Nustekenti aplinkiniai priversti pasišalinti (žr. vakarykštį Rūtos Vainienės pranešimą), vietoj to skelbdami apie imigrantų būtinybę. Mat, pastaruosius apvogti ir išnaudoti yra lengviau, be to, jie neturi jokių teisių. Tokie yra demokratijos skelbėjai ir pranašai. (Galima pridurti, tokia ir yra demokratijos esmė.) Tokia yra Džoana Vhelan ir visa jos šeimyna. Uzurpuodami seno žydo senai išnykusią vietą visuomenėje, jie tikisi įgauti pranašumo, prisisegti privilegiją ir pasiskelbti, na, kuo tik nori. Taip elgiasi, pavyzdžiui, kad ir žmogaus teisių pranašai: kokią tu teisę turi? Kas tau ją davė? (Įdomus momentas pastebimas tarp šiuolaikinių merginų, kurių tokia nevisprotiška politika kelia į neviltį visus: pasirodo, sutikus vaikiną, jos nežiūri nei į jo spermos kiekį ar fizinę būklę. Jos žiūri į akis ir stebi kokias teises jis turi? O neturint teisių, galima ir sugebėjimus neutralizuoti, užtenka juos tik sugerti.) Reikia atkreipti dėmesį į vieną momentą: žmogaus teisės niekur neginamos. Jos tik suteikiamos. Kitaip tariant – tai elementariausias gaidinimas. Ir tokius gaidintojus galima paprastai naikinti: fizine jėga (turint omenyje, kad tai papraščiausios „mirusios sielos“, sąžinė dėl jų neturėtų skaudėti) arba psichologine priespauda, kuri daugumoje atvėju, yra žymiai efektyvesnė. (Pletkai, televizija, radijas, žiniatinklis: naujienų grupės, dienraščiai, Facebook, Tviteris ir kiti), Nes kiekvienas gaidintojas, manantis, kad užima ypatingą vietą demokratizacijos procese, gali būti priremtas prie sienos taip pat. Pvz. atidaryti dienraštį ir nusiūsti straipsnių URI į mokyklą ar nuolat jas skelbti konferencijose. Tokie yra informacinės visuomenės ypatumai. Verta prisiminti, kad Lietuva ir TSRS pralaimėjo grynai per informacinį karą. (TSRS kompartija padarė didelį nuostolį neatkreipdama į skaičiavimo technikos mokslo vystymą, nors tarybiniai mokslininkai trimitavo apie gręsiantį katastrofišką atsilikimą šioje srityje, lyginant su JAV). Atsidarydami dienraštį ir pasiūsdami kiekvieną diena ant trijų raidžių atitinkamą politiką ar visuomenės veikėją, prisidedate kad ir prie TSRS atstatymo tikimybės. Juk dauguma norėtų gyventi taip, kaip anksčiau. Dirbti, turėti šeimą. Bet tam, reikia priešintis gaidinimui. siūsti ant trijų raidžių kaimyną, paskelbti, kad V. Adamkus yra išsigimelis, o V. Landsbergis jau senai pardavė Lietuvą, daug negalvojant apie pasekmes. Taip keičiamas gyvenimas, kuriame daugumą mūsų jau senai apgavo. Visai nesenai, vidurinės mokyklos, esančios kaimynystėje, darbuotojai ir mokiniai buvo nustebę gavę URI, kuris nuvedęs į atitinkamą vietą, sukėle diskusijas, ar tikrai tinkamas dėmesys buvo parodytas jų buvusiam suaugusiam mokiniui, kuris ištisai metus sedėjo tylomis tarp paauglių. Juk mažai kas žinojo, kad suaugęs mokinys, kad būtų ramus, kas rytą po tabletę nurydavo. Klausimas: kam reikia suaugusiam dienomis kiūksoti tarp jaunuomenės? Ir mokykla susidomėjo.

Antras dalykas, į kurį norėtusi atkreipti dėmesį, tai gaidinimo techniką. Ši technika grindžiama bionenergetika. Bioenergija – tai yra pati paprasčiausia vitalinė energija arba gyvybės šaltinis jūsų kūne, prie kurios prisisiurbti tapo kone pagrindiniu šiuolaikinių menkystų užsiėmimu. Propaguojama, kad net elementarios komunikacijos neturi vykti be pradinio kontakto su pašnekovo gyvybine energija, kitaip tariant, žmogus turi būti pradžiai nuleistas arba privalo nuleisti kitą. Tiesioginė bioenergijos projekcija į kitą yra draudžiama, esą, taip pažeidžia kito laisvę. Visos vadinamos socialinės klasės yra „kuriamos“ tikai gaidinimo dėka, o ne materialinių vertybių turėjimo pagrindu. Nes, Vakarų pasaulyje jau senai kiekvienam gyentojaui yra užtikrintas minimalių resursų, skirtų gyvybei palaikyti (bet ne daugiau) šaltinis. Iš esmės, visas šis procesas – kaip gaidinimas, taip ir socialinių klasių kūrimas, yra absoliučiai bevertis ir nereikalingas procesas, nes, vadinamoji gyvybinė energija (bioenergija) yra aktuali ir reikalinga tik tam pačiam asmeniui, o jos interakcija su kitais rekalinga tik per tam tikrus komunikacijų būdus: pvz. bionenergijos išraiška per seksualuma, kas reikalinga normaliam asmenybės vystymuisi. Arba informacijos perdavimas oraliniu būdu, kada vėl, yra būtina savo gyvybinės energijos projekcija į kitą tam, kad užmegzti kontaktą. Atreipti dėmesį vertą į tai, kad pastaruosiuose Holivudo filmuose aktoriai išmokyti kalbėti minimaliai įdedant pastangų, o būtent jie formuoja bendravimo stilių ir nuostatas Vakarų pasaulyje. Rezultate ko, bendravimas tampa vis sunkesniu ir dažnai neįmanomu, nes kalbantysis stipresniu balsu apibūdinamas kaip nemandagiu ar net grubiu. Yra priverčiama, kad žmogaus veiksmai neštu kuo mažiau prasmės, kad jo veiksmai taptų kuo tuštesni (A. Piatigorskis). Taip, po truputi verslo pasaulio atstovų dėka(o juk jie yraKanto kalba„žyduomenė“ arba demokratizacijos apaštalai) naikimanas žmogaus konunikacinis gebėjimas – kalbėti su kitu. Atimta kalba mikliai pakeičiama suteikta kokia nors eiline teise. Pvz. teise kalbėti. Viso šio proceso metu žmogui yra atimamas kelias vitalines energijos išraiškai, kitaip tariant – bioenergijos išraiška per burną (per os) yra UŽDRAUDŽIAMA. Yra daugybė pavyzdžių, kaip normatyvuojamas seksualinis gyvenimas, rezultate ko, elementarūs lytiniai santykiai padaromi neįmanomais, t.y. pasimylėti draudžiama, vietoj to siūlant bandyti „patirti“, su įvairiausiomis alternatyviomis „patirties“ formomis, su įvairiausiomis gaidinimo formomis, iš anksto žinant, jog jos ilgalaikio pasitenkinimo NEATNEŠ. Taip dar vienas Omnis Gratia elementas tampa sunaikintu. Tačiau, vietoj to, organizuojama Gay Pride. Ir visiems vienodai, nes išgaidintiems tas pats, o likusieji – sutrikę tyli, nesupranta, kas vyksta. Visų šių technologijų pagrindinis tikslas yra padaryti jūsų buvusį sveiką, su mylima moterimis besigalinėjusi kūną ir knygų išvargintą protą – IŠVYNIOJAMU ORIGAMIU, kada jūsų savastis po truputi taps išvyniota, jūsų praeitis atimta, išgyventi emociniai įspūdžiai ir džiaugsmai – atimti ir priversti užmiršti (žr. birželio 15 d.(?) Seimo sprendimą uždrausti prisiminti gyvenimą Tarybų Lietuvoje). (Toks gyvenimo būdas buvo, kaip įspėjimas, ekranizuotas genialaus JAV kino režiseriaus Džordžo Lukaso, dar prieš gerus tris dešimtmečius, kino filme „THX 1138“.) Tada – iš jūsų beliks tik Tabula rasa, balta lenta. net ne lenta, o baltas popieriaus lapas – IŠVYNIOTAS ORIGAMIS, kuris nieko neneš – jokių tiesų, jokios nuomonės, kuris bus skirtas tik būti užrašytam kieno nors, arba – skirtas nusišnirpšti, kaip vienkartine popierine balta nosine, o dar geriau – būti suvartotam vietoj tualetinio popieriaus skiautės, tualete, išsituštinus! Ir tada, taip „išvalytas“ kūnas – išvyniotas origamis ar Tabula rasaa (kiekvieno politiko svajonė), – praras tai, kas jam nuo Dievo duota – gyvybės išraišką – sielą ar dvasią, Žmogaus kūnas taps forma, funkcionuojančia išskirtinai tik biofizioologinių procesų dėka, belaukiančia Žodžio.

Reklama

19 Comments

 1. Posted rugsėjo 30, 2010 at 18:24 | Permalink | Atsakyti

  Jei gerai suvokiau, tai toks gaidinimas yra labai panašus į zombiavimą(o gal ir atitinkamas) per TV – žmogus patenka į buseną panašią į tranzą, dėmesys sukoncentruotas tik į TV ekraną – bukas žvilgsnis pro kurį pripumpuojama bereikšmės arba kaip tik tam tikros paskirties informacijos (o kur dar 25as kadras ir kiti biofiziniai triukai), žmogus žino tik tai kas jam pasakyta ir nedaugiau. Išraiškos priemonės apribojamos, jo nuomonės niekas negirdi. Kaip kempinė prisisiurba vandens – nesvarbu švaraus ar drumzlino. O jei dar atkreipsim dėmesį į turinį – žmogus taip pat yra ir debilizuojamas, lengviau paverčiamas ribotą mąstymą ir suvokimą turinčiu objektu(nebeasmeniu). Na čia bendruoju atveju. Dar yra dalis žmonių kurie atsirenka, kiti protingai daro ir tiesiog neskiria laiko TV žiopsojimui – nesiduoda paveikiami.

  • Posted rugsėjo 30, 2010 at 18:45 | Permalink | Atsakyti

   Jo, taip ir vyksta. Iskeliama galva ir zvilgsnis nustatomas reaguoti tik labai primityvius dirgiklius, visa kita „sijojant“ pro šalį. Kitaip tariant, žmogus atsisako projektuoti save į aplinką, kitaip tariant – jam draudžiama reikšti save į aplinką, Jis turi tik pizdinti nch savo keliais minimaliai veikdamas aplinka, ESA, JINAI JAM NEPRIKLAUSO. Hašas padeda tokiai atsipalaidavimui, kada sąmonė tiesiog išgarinama. Turėti protą draudžiama, kaip ir jį projektuoti, nes iš karto atsiranda aplinkinių, jau „suzombintų“ reakcija: e, ką tu ten turi, kad toks protingas? Arba durninimas. Ši technika konservatorių buvo įvaldyta. Primityvi, kaip viens du trys: „Tu ką, durnas, kad prieštarauji?“ Kas gi nori būti durnas, belieka tik užsičiaupti. Jie naudojasi mūsų geraširdiškumu, paprastai tariant. Čia nėra patiklumas, čia paprasčiausias mūsų gaidinimas. Arba, atsiradus kokiams nors norui ar susidomėjimui ką atlikti, asmuo supriešinamas pašalinių „kam tau to reikia?“. JTM, aš to noriu, man įdomu! Taip naikinama žmogaus prigimtinė pažinimo savybė, nes smalsumas arba susidomėjimas yra mokymosi pradžia. (Arba,, „kokią naudą tau tai atneš?“)

 2. kantas
  Posted spalio 1, 2010 at 22:38 | Permalink | Atsakyti

  dėl 25 kadro – tai blefas 🙂 Rusijos žurnalistai darė įvairius bandymus ir taip ir anaip – jokio naudos

  tačiau daugelis įkiša papildomus kadrus reklamos tikslais – bet ..

  🙂

  Beje, galima patiems pasidaryti tyrimą jeigu nėr tikėjimo – tam pilna priemonių dabar. Taigi

 3. Posted spalio 1, 2010 at 23:38 | Permalink | Atsakyti

  Su progresyviu skanavimu is viso neturetu buti problemu ideti tuos kadrus. 25 ar 50. Trukdis zinoma butu. Ar efektyvus – galas zino.

 4. Posted spalio 3, 2010 at 01:19 | Permalink | Atsakyti

  Man irgi įdomu ant kiek tai tiesa ir ant kiek netiesa, bet kaip suprantu per pc tu nelabai ką ir pajausi del kitokio refresh rate monitoriuose lyginant su tv. Ir aišku reiktų sužinot ar tai yra ištirtas dalykas psichoanalitiškai – kaip ir AR IŠVIS veikia 🙂

  • Posted spalio 3, 2010 at 09:38 | Permalink | Atsakyti

   Kaip trukdis, zinoma, veiks. Bet ant kiek daugiau – klausimas.

  • Posted spalio 3, 2010 at 14:19 | Permalink | Atsakyti

   TV transliuoja laidas 25 kadru per sekunde daznumu. Mazdaug, kaip kine, kur 24 kadrai per sekunde. Bet, 25 kadrus transliuojant yra pastebimas mirgejimas. (Jis buvo pastebimas kine kada didejo kino sales ir kokybe tapo nepatenkinama. Tada Holywoodo bosai, kad neleisti pinigu nauju kino kameru ir projektoriu konstravimui, surado sprendima – projektoriu priekyje kad pakelti daznuma, idejo machovika, paprasta skrajute, kuri prasisuka pro kiekviena kadra. Taip is vieno kadro gaunasi du, nors abu vienodi. Daznis padideja iki 48 vadinamu freimu ar fieldu, kaip juos ten. Is vieno kadro padaryti du freimai, kuriu 48 projektuojami i ekrana ir to pakanka kokybiskam vaizdui, kuris iki siol matomas kino salese.

   Televizijoje analogiskas bybis. Black and white TV atsirado kino pagrindu, atrodo 1928, ar tik ne ne ruso Zverevo sukonstruota. Po to, spresdami panasia sproblema TV, inzinieriai sugalvojo Interlaced skanavima. Jo esme sekanti: elektronu srautas brezia TV linija ekrane, taciau, kad padidinti vaizdu kieki (freimu), jis brezia tik kas antra eilute: 1,3,5,7 ir t.t. iki 440 ar kiek ten matomu. Po to, grizta atgal ir brezia porines elutes. Gaunasi du freimai (ar fieldai). Vaizdo kokybe nepablogeja, bet isnyksta mirgejimas. Tokios technologijos buvo (o kine ir lieka) jau 70 metu.
   Kada atsirado PC ten buvo viskas kitaip. Bet esminis skirtumas, kad buvo sugalvotas Progresive skanavimas, t.y. kadrai nebuvo interlacuojami kas antra, o breziamos visos eilutes istisai. Skaitmenine TV Progresive skanavima, lygtais, pereme jau galutinai: 720ps (progressive scan) 50 kadru per sekunde.

   Tai va, kine 25 gali buti tik uzklijuojant ant kas dvidesimt penkto kita kadra. Nu kokia ten nauda, galas zino, bet fizinis darbas yra didelis.

   Ant progresyvaus skano su skaitmenine technologija taip turetu buti paprasta. Kaip ant analogines tv – nezinau. Verciant kino juosta i PAL, zinoma galima: uzklijuotas kas 25 kadras skanuojamas, ten kazkaip dar papildomai iterpiamas sudvigubintas kazkuris tai (nes kine 24 kadrai, o telikui reikia 25) ir gaunasi tv irasas su 25 kadru.

   • Posted spalio 3, 2010 at 14:22 | Permalink

    Gali buti, kad tas trukdys sukelia papildoma samones demesi. o tai jau kelias i pasamone, tada isgaidinti imanoma: tu ziuri i viena, demesys bando apciuopti kazka kita, o ten jau ir varo.

 5. Posted spalio 22, 2010 at 17:34 | Permalink | Atsakyti

  Ainanahui ,kaip gerai parašei.Štai—“taps forma, funkcionuojančia išskirtinai tik biofizioologinių procesų dėka, belaukiančia Žodžio.“….Dešimtuką tau rašau net negalvodamas.:)

 6. Karpienis
  Posted spalio 23, 2010 at 19:02 | Permalink | Atsakyti

  Nu super.:)Jau Tamstos ra6tai kaip simponija.Nenuobodu buvo por1 kart7 perskaityti.Kaip tu tai darai?Gal koki1 xemin3 med=iag1 vartoji genialumui sustiprinti?

 7. Posted spalio 23, 2010 at 21:04 | Permalink | Atsakyti

  Cia greiciau beprotybe. Toptelejo, kad dauguma atveju zmones elgiasi kaip vertikaliai stovintys kirmeliukai, be perstojo besistengiantys issitempti ir atsipalsiduoti, mazdaug, kaip spazmatikai. Tokiomis frikcijomis uzlipa ant kitu galvu. Yra zinoma, kad depresija sukelia spaudima galvoje, kada zmogus negali atsipalaiduoti. Uzkimbama ant sekso variaciju. Siulomi antidepresantai /tragedija psichikai ir pavojus aplinkai/. Psichoanalize siuloma, kaip priemone atpalaiduoti samones turi, sumazinti spaudimui viduje. Pavyko nustatyti fenomena, kada samones galvoje faktiskai nelieka ir zmogus pradeda gyventi isskirtinai rudimentiniais intinktais, gal is pasamones. Samone ne dingsta is galvos, bet issiplecia uz jos ribu i isore. Pasaulio percepcija tampa platesne, bet ir labiau komplikuotesne, nes samoniu susipynimas yra pakankamai frustruojantis. Dingsta individualizmas, is cia, trimituojantis pavojus apie vieso /visuomeninio/ gyvenimo dingima. Visa tai del samones inversijos uz galvos ribu. Depresija yra pasipriesinimo forma priespaudiniei samones evaporacijai. Praradus samone, zmogus praranda galimybe projektuoti save i isore. Bet, jis ja padamoningai veikia, kitaip tariant, sugeba valdyti aplinka minimaliomis pastangomis. Aplinkiniu galvos, del nuolatinio sveko poreikio introjektuoti, yra uzkreciamos per zemesnio lygio samones kanalus /pvz. i snuki neduodama, bet nuolat, tam tikru intervalu ant galvos nukapsi lasa vanduo. Po kurio laiko, zmogus isproteja,jo samone issiverzia i isore arba zmogus sutinka daryti, kas reikalaujama/. Zodziu, tie zemesnio lygio kanalai yra labai subtilus, nes juos sunku pastebeti. Kad juos itakoti, reikalingas ‘nuleistas’ asmuo, uzimantis auksta statusa socialineje hierarchijoje. Bene geriausias tokio gaidintojo pavyzdys yra Adamkus, kurio intelektualinis lygis yra mizerinis, taciau, kuno veiklos biofunkcija yra kaip auksciau mineto kirmeliuko, t.y. jIs turi buti tamprus kritikos atsispyrimui per nuleidima. Mazdaug,kritika priimu, isitempiu ir ja nuleidziu zemyn. Dazniausiai, kartu su kritikuotoju. Per kiekviena kfitikos arba puolimo akta yra isprojektuojama samone, kitaip, vuksta proto relizmas. Ir, kada toks gaidintojas /gnida Adamkus/ be perstojo tiesiog kanalizuoja zemyn pasaliniu protingas pastangas, pastariesiams nieko nebelika, kaip pasitraukti del bejegiskumo i sali. Iseitis viena-fiziskai sunaikinti gaidntoja. Depresija, siuo atveju, yra akivaizdus sveikas /o gal ir disfunkcija/ zmogaus simptomas, kad vyksta tendencingas socialines aplinkos smukdymas, kazkas ja sistematiskai gaidina.

  • kantas
   Posted spalio 23, 2010 at 22:16 | Permalink | Atsakyti

   o kaip spręsti problemą, kai tų kirmeliukų daug – jų nesudėtinga parinkti, jiems neturim subjketyvumo, savęs suvokimo kaip individo?

   ju fizinis naikinimas kažin ar išspręs šią problemą su tarpine grandinimi, kurią suformuoja iš žemesnės minios (beje, piramidės veikimo principas su atskirta viršune)

   tu gana teisingai išsakei, bet savais žodžiais

   kaip spręsti tų kanalizuojančių nebuvimą ?

   • Karpienis
    Posted spalio 24, 2010 at 07:52 | Permalink

    Kantai:)Aftarius Tave ir mane gaidina:)Ar tu nepastebi?:)

   • kantas
    Posted spalio 24, 2010 at 08:39 | Permalink

    Aftarius kaip ir visi mes turi savo nuomonę, jeigu tu įpratęs jaustis gaidinamas skaitant kritikuojančią nuomonę – tai problema.

    tiesiog labaslietuva paprastesniais terminais neišsireiškia ir tiek, kas komplikuoja skaitančiųjų rato atsiradimą

    čia viso labo psichologinio ginklo aptarinėjimas

   • Posted spalio 24, 2010 at 09:42 | Permalink

    Taip,Kantai:)B8kime pagaidinti:)Svarbu,kad būtų linksma..Geras tu žmogus Kantai.Išgertceu su Tavim alaus:)

 8. Posted spalio 23, 2010 at 21:12 | Permalink | Atsakyti

  Ten pora gramatiniu klaidu isivele: ne relizmas, o relizas ir pries tai.

 9. Karpienis
  Posted spalio 24, 2010 at 07:33 | Permalink | Atsakyti

  Kirmeliukas turi tapti ISHVYNIOJAMU ORIGAMIU,Kantai.Aftarius tai norejo pasakyti.

  • kantas
   Posted spalio 24, 2010 at 12:30 | Permalink | Atsakyti

   Tu, karpieni, davai kurk blogą WordPress zonoje, junkis prie laisvamanių bendruomenės. Ar tu ten tarp žydų live journal mėgsti būti ?

   Ateik, autidorija čia sumaniausia renkasi. Aišku, reikėtų konkrečiau mintis dėstyti, norint sudominti ją

   Na, ar pereisi į WordPressą? Nes , mano manymu, tik atsilikėliai naudojasi kitom sistemom po šią dieną, nesuprasdami technologijų eigo.

   • Posted spalio 24, 2010 at 20:00 | Permalink

    Matai,Kantai,aš gal neteip “konkrečiai“ mintis dėstau,kad būčiau vertas wordpress-o:)Tave ,Kantai,miną į šūdą.Bet Tu esi neįminamas:)Laikykis,Kantai:)Kada nors išgersim po bokalą alaus:)

One Trackback

 1. […] sąsajų. Tai tik pirmas įspūdis, pas mus žmonės durninami kiek kitomis technologijomis: “gaidinimas“; pasitelkiami viešieji ryšiai falsifikuojant istorinius faktus ir plauti vergvaldžių […]

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: