Rainių miškelis — brutali Antrojo pasaulinio karo kasdienybė


Atnaujinta 2012-06-30.

Kaip jau teko minėti anksčiau, norėtusi pasidalinti mintimis apie dar vieną aktyviai mitologizuojamą landsbergistų isteriją apie tariamai išžudytus tariamai nekaltus lietuvius — Rainių miškelio istoriją. Istorija gana įprasta karo metu, tačiau dėl kažkokių tai paskatų tapo išpūsta ir pateikiama, kaip vienas iš „lietuvių tautos naikinimo momentų“ ir pan.

1941 m. birželio 24 diena. Antrojo pasaulinio karo pradžia. Tarybinių karių, dislokuotų Lietuvoje dėka, hitlerinė armija sustabdoma 4-ioms dienoms (vienas iš momentų, lėmusių Antrojo pasaulinio karo pergalę), tačiau birželio 26 d., vokiečiai įžvangėjo į Telšius. Prieš pasitraukiant Raudonajai armijai iš miesto kilo klausimas, ką daryti su Telšių kalėjime esančiais uždarytais žmonėmis — kriminaliniais, politiniais ir ekonominiais nusikaltėliais. Matydami neįmanoma galimybę transportuoti kalinius į TSRS gilumą, Telšių miesto liaudies komisariato vidaus reikalų pirmininkas Petras Raslanas, pasitaręs su karo prokuroru ir karo tribunolo pirmininku, prieina prie išvados, kad palikti Telšių kalėjime virš 70 kontrrevoliucionierių savaime jau sudaro organizuotą gaują prieš Raudonąją armiją ir juos ten palikti yra nusikaltimas. Naktį iš birželio 24-osios į 25-ą, dalis kalinių (likusieji buvo paleisti) buvo nuvežti į greta Telšių esanti Rainių miškelį ir ten sušaudyti. Rainiai randasi vos išvažiavus iš miesto Varnių keliu. Petro Raslano ataskaitoje, rašytoje Antanui Sniečkui Maskvoje 1942 m. spalio 7 d. buvo patvirtinta, kad iš viso už kontrrevoliucinę veiklą buvo sušaudyti 75 asmenys. Kriminaliniai nusikaltėliai, asmenys, kurių kaltė nebuvo nustatyta, taip pat buožės — asmenys, sulaikyti už grūdų slėpimą buvo paleisti laisvėn. (žr. Domo Rociaus pasiaiškinimo juodraštį Antanui Sniečkui). Žemiau pridedamas Domo Rociaus — tuometinio Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininko pavaduotojo ataskaitos Antanui Sniečkui juodraštis, dabar saugomas Telšių miesto kraštotyros muziejaus fonduose.

„Telšių, Kretingos kontrrevoliucionieriai, fašistai ir jų siekimai!

Kontrevoliucionierių sąstatas, veikėjai visokių sričių, smetoniniai valdininkai, buožės. Visų Lietuvoje veikusių fašistinių organizacijų vadovai ir nariai eiliniai.

Ginklus, ekonominę pagalbą, instrukcijas kada, kur, ką veikti ir kaip veikti gaudavo iš Vokietijos. Netekę Lietuvos liaudies, kuriai kailį lupė ir šiltų valdžios vietų, parsidavė, parsidavė vokiečių naudai dirbti išdavikišką, vedančią į vergiją savo gimtos respublikos ir visos Tarybų Lietuvos liaudį.

Dalis tokių išdavikų teroristų buvo areštuota ir laikoma Telšių kalėjime. Karui užklupus iš pasalų, tuoj buvome priversti evakuotis. Sąryšyje su to jokiu būdu negalėjome paleisti atgal į laisvę žudyti mūsų brolių, kalėjime sėdinčių fašizmo organizatorių vadų, kurie pajuto 24 dieną birželio iš ryto, kad vietinė valdžia evakuojasi, pakėlė triukšmą kalėjime ir pareškė, kad tuoj mus Hitleris išliuosuos, nes tada pajuto, kad kalėjimo administarcija silpna. Nes kai kurie kalėjimo prižiūrėtojai neatvyko į tarnyba. Kalėjimo viršininko visai nebuvo, jis buvo išvažiavęs į Kauną sulig iššaukimu ir negrįžo į Telšius. Dėka sumanumui vyresniojo prižiūrėtojo Žalimo Prano, kuris matydamas, kad gali jų nebesutvarkyti prašė kariuomenės pagalbos ir ją gavo. Atvykę raudonarmiečiai padėtį atstatė į normalias vėžes.

24 dieną birželio būdami kartu Tryškių miškelyje su kariuomenės štabu aš, Rocius, Telšių vykdomojo komiteto pirmininkas, … viršininkas Raslanas Petras ir II partijos sekretorius Mironovas Borisas buvome susirūpinę kalėjimą iševakuoti, bet kadangi mes šį darbą nemažą vieni padaryti buvom bejegiai kaip tai ginklų atžvilgiu, susisiekimo priemonių irgi neturėjome. Štabas kariuomenės šį darbą pasiėmė pats atlikti, mums tik beliko iš kalėjimo išleisti.

Tuoj buvo pasiųstas dalinys kareivių su kamandiru, atitinkamu kiekiu mašinų ir du tankai. Iš 24 į 25 birželio naktį buvo Hitlerio apaštalai pakrauti į sunkvežimius skaičiumi 78 ar 79 Hitlerio tarnai. Vežami buvo tie, kurių aiški medžiaga prieš juos areštuojant, o ir per tardymą ta medžiaga buvo jų pačių patvirtinta ir papildyta jų pačių parodymo.

Keletas, kurių bylos ne tokios, palikome. Taip pat paliko buožes, kurie buvo nuteisti už grūdų nepristatymą ir kavojimą į žemę. Jų pavardžių neprisimenu, išskyrus vieną Tumą iš Plungės valsčiaus.

Kariuomenė buvo pasiryžusi iki Rainių miško (jau iš anksto buvo numatę šią vietą (išbr.) vežti juos ten ir sušaudyti, kas ir buvo padaryta. Atvažiavus prie miško iš miško pradėjo šaudyti į juos. Kaliniai mėgino bėgti ta proga, nevyko. Tankų buvo banditai išvaikyti ir dėka jų vietą buvo pravalyta ir įvykdytas sušaudymas.

Šaudymą vykdė raudonarmiečiai. Iš mūsų vietoje ten buvo viršininkas Raslanas Petras, oper. įgaliotinis Galkinas ir kalėjimo prižiūrėtojas Pocevičius.

Iš kalėjimo pakraunant į sunkvežimius buvau kalėjime. Taip pat bylos kada buvo žiūrimos nedalyvavau.

Rutą 25 birželio nuėmėmė visą kalėjimo sargybą, išvažiavome iš Telšių. Frontas jau buvo netoli nuo miesto ir miesto komendantas neleido pasilikti, įsakė per tris kartus išvažiouoti. Taip palikome Telšius, kuriuose buvau mirtinai sustojęs civilinis gyvenimas ir (nė vieno civilio žmogaus) (išbr.) išskyrus karišką.

Rainių miškelio istorija — tai tik brutali Antrojo pasaulinio karo kasdienybė, užgriuvusi Tarybų Lietuvą nuo pat pirmosios karo dienos.

Šaltinis: Birutė Kemžaitė „Apie kankinius Rainių miškelyje“, Karštas komentaras Nr, 5 (148), 2011 metų kovo 4-18 d.

Reklama

3 Comments

  1. Posted balandžio 2, 2011 at 11:04 | Permalink | Atsakyti

    Ten dabar paminklas stovi, o bažnytėlės aplinka tvarkoma 😉

  2. Posted balandžio 2, 2011 at 11:15 | Permalink | Atsakyti

    Pirciupu paminkla isverte.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Google+ photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Google+ paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Keisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Keisti )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: