Category Archives: Politika

Baltijos Tigras „Už ką gi balsuoti?“

Parašiau šį straipsnį norėdamas galbūt pradėti diskusiją komentarų skiltyje. Norėčiau sužinoti už ką šio puslapio skaitytojai planuoja ar bent jau galėtų patarti už ką gi balsuoti.

Kadangi esu vis dar naivus jaunas lietuvis gimęs jau nepriklausomoje Lietuvoje ir nesvarbu kaip keikčiau visus Seime, vis vien noriu tikėti sava valstybe. Kadangi sau jau pasakiau, kad nei už socdemus nei už rusą iš Darbo partijos nebalsuosiu, tai pagrindiniai mano du pasirinkimai būtų arba liberalai arba konservatoriai. Kiek žinau, Kantas ragina balsuoti už Darbo partiją, bet kaip išmokė istorija, kaži ar mūsų valstybė rūpėjo kitataučiams viduramžiais tiek ATR tiek LDK saulėlydyje. Tagi, jeigu kas nors ir vagia iš valstybės, tai geriau tegul būna savas :D.

Reklama

Baltijos Tigras „Šaunuolė Norvegija!“

Norvegijos žmonės po naglų referendumų apie įstojimą į Europos Sąjunga griežtai sako – NE. Ko gero jie pukiai supranta ką reiškia parduoti savo šalį ir skęsti krizei po krizės. Tuo tarpu Lietuva įstojo tam, kad apsisaugotu nuo tolimesnės Rusijos „ekspansijos“. Dabar galime tik matyti rezultatus – pašlijus ekonomika, didžiulė korupcija, emigracija ir menkas jaunų žmonių tikėjimas Lietuvos ateitimi.

Norėtusi tik priminti, kad kol Amerikos žmonės išgyveno didžiąją depresija ir badą, Tarybų Sąjungoj tokio juokingo dalyko nebuvo. Industrializacija, persitvarkymas, militarizacija, tvarka. Tokio dalyko kaip nedarbas aplamai nebuvo, galbūt kažko ir trūkdavo, bet visi žmonės tikėjo ateitimi ir dirbo dėl savos šalies. Dabar belieka tik keliauti po „laisvąją Europą“ ir ieškotis duonos kasnio. Norvegija ir Rusija galės tuo tarpu tik juoktis kada Europos Sąjunga galutinai nustos egzisuoti.

Baltijos Tigras: Paskutinis Amerikos pasispardymas ir Ron Paul

Šiandiena pasižiūrėjau dokumentinį filmą apie Ron Paul ir staiga prisiminiau Lietuvių dokumentinį filmą „Kaip mes žaidėme revoliuciją“, prisiminiau kaip Leonidas Donskis sakė, kad „Perestroikos“ metu buvo žaidžiama tiesa. Respublikonų ir Demokratų debate, kuriame dalyvavo ir Ron Paul, kuris, ko gero, išsiskyrė labiausiai debate sakydamas, kad federalinis rezervas yra BLOGAI, kad reikia nustoti kariauti prieš beginklius Afrikos žmones ir aplamai nustoti veržtis į vidurio rytus. Tiek Respublikonai tiek Demokratai sakė tuos pačius dalykus, kad karas – būtinas, federalinis rezervas – gerai ir t.t.

Vienas iš Amerikos veikėjų (dabar jau nebeprisimenu jo vardo) sakė, kad Amerika nėra geresnė už Sovietų Sąjungą. Amerika teturėjo vienu pasirinkimu daugiau, negu Sovietų Rusija. TSRS rinkdavo komunistus, JAV turėjo respublikonus ir demokratus. Bet Amerikos žmonės pradeda suvokti tiesą, kad tas dvi partijas sieja bendras interesas, jų veiksmuose pilna konspiracijos, vis daugiau žmonių tiki, kad 9/11 ataka buvo, kaip amerikiečiai sako, „inside job“. Pretesktas įsivelti į karus. Vietnamo karas irgi neišimtis.

Tai kur gi ta laisvė, demokratija, laisvi pasisakymai? Kur ta Amerikietiškoji svajonė? Ji tėra prekinis ženklas į kurį žiūri dauguma pasaulio, bet kažkada rytai pradės stipriai lenkti Vakarus, viskas sugrįš į ten iš kur ir atsirado „prabanga“ – rytų. Jei Amerikos žmonės pradės blaiviau mąstyti, tai pradės mąstyti ir visas pasaulis, ar tik nebūsime suklyde rinkdamiesi vakarus?

Baltijos Tigras: Amerika ir Izraelis – tikrasis pasaulio blogis

Ko gero jau niekam ne paslaptis, kad Amerika per daug įsisiautėjus keldama karus ir ekonomines krizes. Ilgai galvojau apie „demokratiją“ ir supratau, kad Amerika nėra demokratiška valstybė. Ji tik tokia apsimeta. Padėdama sionistams žydams iš Izraelio, kurie negaili nei pinigų už rinkimines kampanijas amerikonams, o Amerika – Izraeliui branduolinių ar kitų ginklų, kuriuos naudoja karams su Palestina ar Gaza. Kagi, Rusija ir Kinija pradeda eiti drauge prieš Amerikos ir Izraelio vykdoma genocidą prieš rytų šalis. Reikia nepamiršti, kad tokia grupuotė, kaip Al-Qaeda yra išgalvotas dalykas 😀 juk Osama bin Ladenas buvo CŽV agentas. O kas gi sugalvojo 2001 rugsėjo 11 išpuolį? Ogi žydai, sėdintys Amerikos parlamente. Aišku, aš ne antisemitas, bet Vakarams nepasisekė manes įtikinti, kad Rusija ar bet kuri valstybė nepavaldi Amerikai yra priešas.

Amerikos ekonomika žlunga, o ji vis dar padeda sukelinėti karus, kurių labai nori Izraelis. Ir kas tokia yra Amerika, kad nurodinėtu Iranui ką daryti? Juk nebuvo rasta nei vieno įrodymo, kad Iranas gamina atominę bombą. Irano sankcijos yra juokingos, juk Iranui uždrausta gabenti naftą į ES ar kitas pavaldžias Amerikai šalis. Bet Rusija, Kinija, Japonija vis dar perka iš Irano naftą, o ir pačiam Iranui nėra daug nuostolių. Juk tik mums brangsta nafta ir benzinas 😀

Kalbant apie Europą, tai visa ES yra pavaldi Amerikos žydų nusikalteliams. Vakarai plečia savo propagandą, kad jie neva už „laivę“ nors jau Amerikoje yra įstatymai leidžiantys suiimti, bet kokį pilietį ir įkalinti jį be jokios priežasties. Gadafis Libijoje rūpinosi savais žmonėm, infrastruktūra buvo išplėsta, jaunai šeimai valstybė konspensuodavo puse kainos automobiliui ar butui. Bet še tau, amerikonai atėjo ir demokratizavo. Ir kas iš to? Libija dabar skendi skurde su sunaikinta infrastruktūra ir ekonomika, bet už tai turi „Demokratiją“. Bet Amerikos ekspansija toli gražu nesibaigia. Egiptas, Sirija, Gaza, Palestina, Afganistanas, Irakas – visos valstybės sugriautos. O JTO tam visiškai tam pritaria… Amerikai nereikia sąjungininkų, Amerikai reikia šunelių, ir Lietuva yra viena iš jų.

Visa ES yra šnipštas, o NATO tėra okupantai ir kitų šalių naikintojai nešdami užkratą vadinamu „Amerikietiška demokratija“.

Glebas Pavlovskis apie TSRS griūtį

— „Belovežo girios susitarimas buvo kažkokia tai prasme siaubingu, o kažkokia prasme — nuostabiu aktu, verto būti iliustracija daugelio F. Dostojevskio vietų; tai buvo radikalaus voliuntarizmo aktas, aukščiau kurio jau nieko negali būti: žmonės susirenka pasirašyti popierių ir išsidalina vienas kitam žmones kaip baudžiauninkus… “, — Glebas Pavlovskis, šiuolaikinis Rusijos intelektualas.

Lietuvos blogio ašis

1. V. Landsbergis
2. V. Adamkus
3. A. Januška
4. R. Lopata

Puolantis V. Landsbergis

„Karštas komentaras“ parašė analitinį straipsnį apie Lietuvos aktualijas1, kuriame buvo paminėta, kad CŽV jau eilę metų bendradarbiauja su socdemų partija, o ne su konservatoriais. Dabar ir durniui aišku, ko taip nervavosi V. Landsbergis skiepydamas „puolančių rusų“ fobijas. Pamatęs, kad amerikiečių žvilgsnis krypsta į augintinio užpakalį, iš nevilties susinervavo ir pradėjo amerikietišką plokštelę groti padidintu greičiu: ne muzika gavosi, o farsas.

1 http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1787

Istorinis teisingumas ir ekonominė nauda

Lietuvos žaliųjų sąjunga buvo išplatinusi proklamaciją1, kviečiančią Lietuvos gyventojus protestuoti prieš planuojamą Baltarusijoje atominės elektrinės statybą prie Lietuvos sienos. Kokios priežastys paskatino šiam žingsniui Lietuvos žaliųjų sąjungą, neteko skaityti. Vertėtų pasiūlyti sekančią išeitį Lietuvos politikams. Gaila, kad ši mintis atėjo kiek pavėluotai, tačiau, siekdama istorinės teisybės ir ekonominės naudos, Lietuva galėtų pasiūlyti Baltarusijai perimti Visagino sritį kartu su IAE, nes Visagino sritis buvo prijungta prie Lietuvos Josifo Stalino nurodymu „Lietuvos okupacijos“ proceso metu, mainais už elektros tiekimą Lietuvai už neatlygtinai perduotą atominę elektrinę. Visagino gyventojams galėtų būti suteiktas ypatingasis statusas. Tokiu būdu būtų buvus pasilikusi patenkinti Europos Sąjunga ir Lietuvos ekonominiai interesai.

1 http://ekopartija.wordpress.com/2010/03/01/istark-griezta-ne-baltarusijos-atominei-elektrinei-kovo-2-d-vilniuje/

Nežino ko nori

„Manau, užtenka ir ne visai objektyvių apklausos duomenų, kad įsitikintume, jog ne mažiau 80 proc. gyventojų tikėjosi ir tikisi kitokios valstybės. Ir nereikia spekuliuoti, lyg jie nori buvusios Sovietų Sąjungos.“ Dr. Algimantas Matulevičius 1

Tai iš eilinio Algimanto Matulevičiaus laiško Urbi at Orbi. Pabudome, atsikėlėme ir, dabar, užtenka eiti на хуй. Štai tokia logika. TSRS nesugražinsi, tai faktas; ją galima nebent atkurti. Analogiškai Lietuvos „nepriklausomybę“ 1991-aiais, tik šį kartą ne amerikiečių iniciatyva. Bet tam reikalingos socialinės – ekonominės gairės. Šiomis gairėmis vadovavosi TSRS. Užtektų drąsiai pasakyti: „Liaudie, kursime socializmą! Už? Prieš? Susilaikę kas?“ Nes dabartiniai virkavimai su atsargiais pareiškimais apie socialinę gerovę (net be lygybės) primena tik eilinės partijos programą. Akla praeities kritika neturi tapti atspyrio tašku naujomis visuomeninėmis – politinėmis aferomis įtraukiant dalyviais visą liaudį, kaip įvyko prieš 19 metų.

1 http://www.hotcommentary.com/index.php?id=1664

Politikos pamokėlė

Politikos pamokėlė

Politikos pamokėlė

Apsikakojęs, bet ramus

Vytautas Grubliauskas

Vytautas Grubliauskas

Toks yra Seimo narys ir taip pareiškė visai nesenai vienam komentatoriui savo dienraštyje žiniatinklyje paklaustas apie „Labas, Lietuva!“. Skaitytojas, prisistates „tikru lietuviu“, paklausė, kaip čia taip gaunasi, kad perskaitęs „Labas, Lietuva!“ nieko antivalsybiško jis nerado. Vytautas Grubliauskas atsake: „esu visiškai ramus“. Ka jis turėjo omenyje po šia fraze, sunku suprasti. Nors, savaime aisku, lengva įsivaizduoti V. Grubliausko norą uždėti antrankius kiekvienam jam nepatikusiam komentatoriui.

2009-05-16 09:54 – tikras lietuvis

Gerb.Kongui. Bloge „Labas, Lietuva!“ perskaičiau, kad jį (weblog) „persekiojate“ Jūs. Peržiūrėjau medžiagą, bet be liaudiško nusiteikimo valdžios atžvilgiu nieko blogo ten neradau. Ar tikrai taip yra ir, jei taip, tai kokios to priežastys? Teiraujuosi kaip komentatorius, nes manau, kad visi valdžios veiksmų internete komentatoriai esame liaudies balsas. O Vox populi – vox dei!

Vytautas Grubliauskas – Kongas:

Esu visiškai ramus. O del Vox populi tai aš neabejoju, kad tai ir Vox Dei. Komentuokite drąsiai ir tesingai ir jūsų komentaras pateks į šią kategoriją.

Sėkmės,

Vytautas

Heroinas Lietuvoje ©Valdas Adamkus

Kažin ar kas užginčys, pasakius, kad Tarybų Lietuvoje heroino nebuvo. Niekas net negirdejo apie tai. Sklandė gandai, kad narkomanijos problema TSRS neegzistavo, ginčyti ar nenuginčyti, paliksiu tai antitarybiniams propagandistams. Lai jie savo žodį apie narkomaniją pasako. Tačiau, teko girdeti, kad būti narkomanu tarybiniais laikais buvo sunku. Reikėjo pasiryžimo, laiko ir vietos virti opijatams. O Valdas Adamkus atvežė heroiną visiems. Jau per pirmuosius valdymo metus, jis sugebejo padaryti taip, kad heroino būtų galima nusipirkti lengviau nei cigarečių. Taip prasidejo Vytauto Landsbergio įgyvendintas per amerikiečių padugnę lietuvių tautos genocidas. Pridedamas straipsnelis, kuris leis suprasti, kodel Valdas Adamkus taip draskėsi, reikalaudamas Seimo narių pripažinti Kosovo JAV išbombarduotą nepriklausomybę ir leis pačiam nuspręsti, kokią vietą užima Valdas Adamkus tarptautinėje narkomafijoje.

Албанский спрут

На днях турецкая полиция в автомобиле одного албанского дипломата обнаружила сразу 65 килограммов героина. Но, скорее всего, дело замнут: ведь албанскую мафию защищают США. Это мощный инструмент американского влияния на Балканах и в Европе в целом.

Ведь что такое «независимое» Косово? albaniaЭто уродливое детище все той же албанской мафии, а также албанского нарколобби в США и Западной Европе, вынашивающих цель создания «великой Албании» как первого чисто мафиозного государства в Европе. Своих героев албанское лобби не забывает. Сейчас в Приштине есть бульвар Б.Клинтона (почетного доктора Приштинского университета) и площадь его боевой подруги – «железной жабы» М.Олбрайт. В любом захудалом приштинском кабинете вы непременно найдете американский флажок и рядом рамочку с фотографией сексапильного Билла. Своими глазами видел, как стареющая секретарша в приемной одного местного «министра» даже причесывалась, глядя не в зеркало, а на своего любимца: «Ах, почему я не Моника Левински!..»

Впрочем, не все еще в Америке куплено и продано. Такие службы, как DEA и FBI, ведут упорную войну с албанской мафией. Европейская полиция тоже ежедневно борется с этим злом. Но, к сожалению, у борцов с албанской мафией и в США, и в Европе связаны руки. Когда сенатор Чарлс Грейсли, ознакомившись с материалами, полученными от FBI и BIA, заявил, что правящий косовский клан является рассадником терроризма и организованного криминала, то из самых высоких сфер дали понять, что Косово – это едва ли не единственный уголок земли, где доминирующее мусульманское население прекрасно относится к американцам. В интересах Америки – оберегать эту территорию как пример другим мусульманским государствам. Кстати, и сам Клинтон, будучи президентом, по свидетельству сотрудника Белого дома Боба Агрести, говорил, что из высших интересов нельзя упоминать ни одного факта, как-либо компрометирующего албанцев.

Через территорию Косово на мировой рынок поступает 65 процентов всего наркопотока (в то же время на европейский рынок через Косово проходит 90 процентов героина). Часть наркотиков албанцы сразу транспортируют на Запад, а часть в ожидании заказчиков складируют в Косово. Считается, что в Косово в любой момент в распоряжении албанцев находятся пять тонн героина, что вполне “достаточно“ для Европы. Канадский детектив Стюарт Келок, бывший шеф подразделения УНМИК-полиции, свидетельствует, что данный маршрут негласно опекают США, а американские дипломаты препятствовали аресту известных албанских наркодилеров. Главным боссом мафии он считает «премьера» Хашима Тачи, “американского человека в Косове“.

Специалистам известно, что албанская мафия в сфере торговли оружием и героином держит первенство в Европе. В относительно короткое время албанцы сумели вытеснить с ведущих позиций в этой сфере турецкую и корсиканскую мафию. Албанская мафия имеет мощную наркосеть в Швейцарии, Германии, Австрии, Италии, в Скандинавских странах. В США и Канаде контролирует более 30 процентов рынка героина, в Западной Европе – более 50 процентов. Албанский героиновый картель “Камила“ входит в пятерку самых мощных мафий в мире.

В тюрьмах Швейцарии, где албанцы контролируют до 40 процентов торговли героином, сидят 2400 албанских наркоторговцев. Швейцарская фирма Беджета Пацоли, самого богатого и могущественного в мире албанца, в 90-е годы получила от Б.Ельцина заказ на реконструкцию Кремля, которая стоила более 65 млн. долларов. Ельцин чествовал Пацоли как человека, поднявшего авторитет России, а тот тем временем вместе со своим напарником Букоши отмывал грязные деньги и вкладывал их по всему миру. Сейчас в Приштине целый элитный квартал выстроен на деньги Пацоли – по сути, на наши российские деньги.

Героин на Балканы и далее на Запад, минуя Турцию (где живут 100 тыс. албанцев), поступает из Ирана, Афганистана и Пакистана. В Западной Европе живут 500 тыс. албанцев, многие уже 30-40 лет. Сейчас они охотно женят и выдают замуж свое потомство за граждан Ирана, Афганистана и Пакистана, а также Южного Йемена и Судана (где сильно влияние Аль Каиды). Благодаря столь хитроумной комбинации, складывается неразрывная “семейная“ цепь производителей, перекупщиков и продавцов наркотиков, которые могут не опасаться внедрения в свои ряды полицейских агентов, поскольку все щекотливые дела вращаются в кругу родственников. Ныне албанская мафия функционирует как гигантский семейный подряд, контролируя большинство наркопотоков в Европу. Прибыль от этого бизнеса в последние годы достигает нескольких миллиардов долларов.

Албанская популяция отличается исключительной закрытостью и тесными семейными и родовыми связями, пользуется малоизвестным в Европе языком (на Западе трудно найти переводчиков с албанского), имеет свою религию, обычное право, этические законы (кодекс Леке Дукаджиния). Наркокурьерами подвизаются дети младше 14 лет, которые не подлежат уголовному преследованию. С другой стороны, боссами наркотрафика являются “уважаемые“ старцы – главы семейных кланов. «Многие годы мы пытались проникнуть в их каналы, но это было невозможно, поскольку героином занимались только члены семейного клана, – пишет бывший начальник Отдела борьбы с наркотиками Белградского управления полиции Марко Ницович. – А без “внедренного“ в каналы “своего человека“ ничего нельзя сделать. Поэтому албанцы сегодня – самая большая проблема полиции западных стран».

Но США это только на руку. Европа сидит на игле и вырождается, а дядя Сэм делает свой бизнес. А деньги, как известно, не пахнут.

Игорь Макаров.

Балканист

Албанский спрут
Газета “Правда“ – 03.06.2009

Žmogžudys iš Pauliaus Saudargo kompanijos

Vytautas Landsbergis

Vytautas Landsbergis

Paulius Saudargas net išsijuosęs pagal savo „tatos“, o gal greičiau – krikštatėvio V. Landsbergio užsakymą bando ginti savus – žmogžudžius. Nesinoretų Pauliui palinketi V. Landsbergio kelio. Kad ir koks gražus jis beatrodytų, laikas teisingam įvertinimui ateis. Ir toks dabas nelaimingas Lietuvoje laikas, kad žmogus, dalyvavęs keturių žmonių žmogžudystėse, vis vaikšto dar laisvas ir su išdidžiai pakelta galva. (Tai net ne galva, o išpurtes lietuviakalbės kiaulės snukis. Pažvelgkite į nuotrauką.) Ir tam, kad piktadariui pajusti savo galios jegą, jis užsimoja dar daugiau – pradėti keisti istoriją. Savųjų istoriją. O Paulius Saudargas, kaip aklas šuniukas, ne nesusimąstęs, pagal šeimininko komandą pradeda garsiai amsėti: jie ne banditai! tai jūs būsite greitai banditais, jei dar karta ant jo taip pasakysite! Bet Paulius Saudargas ne aklas šuniukas. Jis yra lygiai toks pat banditas, kaip ir jo patronas, kuriam jis tarnauja. Gal tiktai prastas, dar nepatyręs, nes nupizdinti džipo už valdiškus pinigus taip ir nesugebėjo. Gėda, Pauliau! Prastas esi mokinys! O gal pirmas blynas prisvilęs, gal dėl to? Bet gal ankščiau ar vėliau tau, Pauliau Saudargai, teks pasirinkti ir žmogžudžio kelią ir gal tada pasiseks labiau, kaip sekesi tavo patronui? Juk V. Landsbergis bet ko nepasirenka. O štai, kad ir dar vienas V. Landsbergio išrinktasis Vincas Grigonis. Kriminalis nusikaltėlis, nužudęs keturių mažamečių vaikų akivaizdoje tėvus. Abu iš karto. Be jokios priežasties. Čia pat palaidojęs, su sebrais pradejęs plėšti namus, vėliau – juose įsikūręs. Visa tai matę vaikai turejo gyventi  kartu su jais. Jie nepamiršo ką buvo išgyvenę. Ar Pauliui Saudargui nekiltų paprastas loginis klausimas: kodėl V. Landsbergiui buvo aktualu pirmaisiais Lietuvos „nepriklausomybės atkūrimo“ metais, kad tokie žmonės, kaip Vincas Grigonis, pakliūtų į Seimą? Ar ne dėl to, kad vėl, šį kartą vadovaujant ne kažkokiam ten „Vanagui“ ar „Ereliui“, o jau pačiam „tatai“ vėl pradėti žudyti ir plėšti, kas, kaip istorija parodė ir buvo daroma? Šį kartą jau su tam reikalui išleista teise. Bet ar žmogžudžiai, pavadinti didvyriais, iš tiesų taps tokiais? Kad ir po trijų metų kalėjimo grėsmės baime žmonių atmintį kažin ar pavyks sunaikinti. Liudininkai nemeluoja. Jiems paprasčiausiai nėra reikalo to daryti. Štai vienas is tokių liudijimų, kaip elgėsi šiuolaikiniai Lietuvos „didvyriai“, išspausdintas laikraštyje „Tarybų Lietuva“ 1990 11 05 Nr.30 (2234) psl.4 su detaliu aprašymu apie Vinco Grigonio „žygdarbius“.

„Tarybų Lietuva“, 1990 11 05, Nr.30 (2234), psl.4

„Tarybų Lietuva“, 1990 11 05, Nr.30 (2234), psl.4

Savaitgalio komunistinė simbolika

Oi, kaip baisu! Komunistinė simbolika demostruojama pačiame miesto centre, krantinėje! Jeigu visą „sovietinę“ simboliką, kurią galima aptikti Dubline, iškabinus Vilniuje – V. Landsbergis garantuotai paskelbtų karinę ar ypatingą padėtį.

Komunistinė simbolika Dubline

Komunistinė simbolika Dubline

V. Adamkaus logika

Ne tik V. Adamkaus, bet ir konservatorių, logika įtartina. Esme tame, kad jeigu Stalinas, būdamas grynakrauju gruzinu, atseit, žudė lietuvių tautą, tai kurių galų Lietuva dabar remia Gruziją? Juk po tokių „piktadarybių“ gruzinai turetų būti lietuvių priešais iki septintos kartos?

Apsvaigusios akutės

Apsvaigusios akutės, iškrypeliški užmojai, švarkelyje – gumytes, tai naujas supermenas. Kišenėje – mandatas, kitoj – rankoje sugniaužtas bibys, tai tikras konservatorių karys. Debilų daug, jų buvo ir bus, ir kažin kokio naujo spektaklio jie nepastatys. Paulius Saudargas yra kvailys, nes su tokiomis nesąmonėmis karjeros tikrai nepadarys. Bet jeigu jau nerimsta, Paulius galėtų pasiklausyti senų žmonių istorijų. O seni žmonės, pavyzdžiui, kad ir garbus amerikietis ir buvęs Valdo Adamkaus patarėjas Žibas yra kartą pasakęs, kad „dar ne vienas, susidėjęs su V. Landsbergiu, nelaimėjo. Tiktai prarado.“ Paulius gal dar nežino, kad dementinis „tetušis“ V. Landsbergis ir ne tokius, kaip Paulius paturėdavo. Paturėdavo ir turi. Bet savo šikna statyti mainais už Seimo nario atlyginimą – tfu! gėda!

Seimo narys Paulius Saudargas svaigsta

Seimo narys Paulius Saudargas svaigsta

Valdo Adamkaus tarptautinė politika

Valdas Adamkus

Valdas Adamkus

Dalia Grybauskaitė ir seksas

– Tai ji lesbė ar ne?
– Manau, jo.
– O gal bisex?
– Pochui iš esmės. Prezidento niekas nepisa.

© Evelina

Dar vienas Kazimieros Prunskienės noras

Kazimiera Prunskiene suka galvas Lietuvos gyvenrojams 1989-08-23 Katedros aiksteje.

Kazimiera Prunskienė suka galvas Lietuvos gyventojams 1989-08-23 Katedros aikštėje.

„Nepriklausomybė, bla bla bla bla, nepriklausomas pramonės šakų funkcionavimas, bla bla bla bla!“ — dar visai palyginti nesenai taip suokė aktyvi nusikalteliškos klikos, vėliau tapusios neįvardyta signatarų mafija, narė Kazimiera Prunskienė. Prie ko tai privedė — galime pasigrožėti visi. Kazimieros Prunskienės įgyvendintos idėjos privedė šalį prie ūbago lazdos, o jai pačiai, prieš tai aprūpinus giminaičius žemės sklypais, tenka prašyti rentos, nes neturi už ką gyventi. Juk pačiai vogti sau prie visų akių sąžinė neleido. Kazimiera sugebėjo savo niekadėjišką valią reikšti kitur. „Neduokite jai gerti! Gal kalbės mažiau.“ — bandė užčiaupti M. Gorbačiovas vieno susitikimo metu. Moteriškė su išneštu į priekį nuo šnekėjimo žandikauliu mėgdavo atkreipti į save dėmesį savo tariamomis ekonomistės išmone ir nuvoka. Kazimiera Prunskienė — tai viena iš padugnių, privedusių Lietuvą prie finansinės, ūkinės bei moralinės krizės. O dabar ji nori patenkinti dar vieną ambiciją, šį kartą pasijusti „genialios politikės“ vaidmenyje. Bet pabandykime atkreipti dėmesį į keletą detalių šios genialios aktorės amplua.

Bene pagrindine “genialios ekonomistės“ konkurente vadinama įžymioji Lietuvos Eurolesbi Dalia Grybauskaitė. Pasižiūrėkime, ar tikrai jau šis seksualinis eurobrudas, skatinantis homoseksualizmą Lietuvoje ir ES, nes niekam neduodantis (teisingiau — duodantis tik moterims) yra labai jau prastesnis už „genialią ekonomistę“. Susidaro įspūdis, kad vienintelis Kazimieros Prunskienės privalumas prieš Eurolesbi yra tik tai, kad ji nėra lesbietė. Bet Eurolesbi, kaip ir Kazimiera yra ekonomistė. Be to, Eurolesbi, be jokios abėjonės dirbo KGB, o tai yra jos intelekto patvirtinimas, mat KGB be to nepriimdavo. Taigi, galima teigti, kad Dalia Grybauskaitė kaip ekonomistė yra kietesnė. Juk ji prafinansavo 24-iais milijonais litų Lietuvos pederastus, o Kazimiera neprafinansavo nieko per 18 metų. Kita vertus, kiek įtarimą keltų ir Kazimieros dorumas. Juk ji buvo ištekėjusi ir išsiskyrusi net du kartus. O tai reiškia, kad jai iki Dalios likimo vienas žingsnis, nes jos vertybių skalėje šeima tėra mizeris. Tikėtina, kad yra realus pavojus, jog Kazimiera patenkinusi naują ambiciją, taip pat pasuks Dalios keliu, nes kada jai nieko daugiau nebetrūks, prasidės nesąmonės. Todėl Kazimieros negalima laikyti moteriške, atspindinčia lietuvio vertybių etalonus, kad ir kaip kita signatarų mafijos narė V. Jasiukaitytė begrotų ditirambus, Kazimierą rinkti yra labai slidus dalykas, šansų, kad ji pateisins lūkesčius yra visai nedaug.

„Drąsios“ Lietuvos bankrotas

Tik nereikia pradėti tvirtinti, kad yra gerai žinoma, kas yra „Pravda“ ir, kad visa jos rašoma tiesa buvo išvirkščia etc. Tiesa yra tame, kad tu turi pinigų arba jų neturi. Todėl visi teiginiai apie „nepriklausomos“, teisingiau – V. Landsbergio klikos uzurpuotos Lietuvos privalumus prieš senąją Tarybinę Lietuvą yra nieko verti. Yra paprasti visiems žinomi matematikos dėsniai, kurių neapgausi. Jie rodo tiesą. O tiesa yra ta, kad visi kad ir K. Prunskienės isšvedžiojimai apie ekonominį savarankiškumą buvo destruktyvaus, nukreipto prieš savo šalies ekonomiką pobūdžio, todėl yra nulio verti, nes ir ekonomikoje nenusimanančiam kretinui turėtų būti aišku, kad gamykla, pastatyta bendram centralizuotam tikslui, nesugebės savarankiškai veikti, nes jos tikslas yra kooperaciniams uždaviniams vykdyti, o ne autonomiškam funkcionavimui, kada ji niekam nebus reikalinga. Ir štai straipsnis iš paskutinio „Pravdos“ numerio apie liūdną Lietuvos likimą po „genijų“ eksperimentų.

Правда

Банкротство “храброй” Литвы

ГОД НАЗАД литовское правительство социал-демократов приняло решение начать всемирную кампанию по созданию образа Литвы как “храброй” страны.

Хотелось уверить свет, что именно Литва сыграла главную роль в крушении СССР, а ныне стала экономическим “прибалтийским тигром”, рыцарем Запада по продвижению демократии на “отсталый” Восток.

Чем всё кончилось? Авторы плана с позором ушли в отставку, отменены все проекты по прославлению “отважной” страны, началось обычное для Литвы “следствие”, “на что израсходованы деньги”.

Трезвые люди в стране уже знают, что независимость Литве даровали М. Горбачёв и его либеральная камарилья, что вся храбрость борцов за свободу проявлялась в умении прятаться за спинами женщин и стариков у ворот советских военных городков.

Отменили и мартовскую встречу в Вильнюсе представителей европейских городов, носящих титул культурных столиц Европы. Сорвалось присвоение Вильнюсу такого же почетного наименования из-за финансовых махинаций местных чиновников. Суровая действительность учит земляков М.К. Чюрлёниса: довольно фантазий и чванства — ведь страна, лидирующая в Европе по уровню безработицы, приближается к банкротству.

Душевнобольные политики неизлечимы. Под патронатом президентов Польши и Литвы в Вильнюсе прошел международный конгресс культуры, посвященный 20-летию “крушения коммунизма”. Там торжество мании величия проявилось в полной мере.

Владас БИКУЛИЧЮС.

(Соб. корр. “Правды”).

г. Вильнюс.