Category Archives: Propaganda

Eilėje į teismą

Eilėje į teismą, galų gale, gali atsidurti kiekvienas juodinantis J. Stalino atminimą tariamomis milijoninėmis aukomis ir nebūtais nusikaltimais. J. Stalino anūkas Eugenijus Jakovlevičius Džiugašvili neapkentęs patyčių senelio atžvilgiu, gana analogiškų šiuolaikinių Lietuvos landsbergistinio tipo J. Stalino „kritikų“ blevyzgomis, padavė laikraščio „Novaja gazeta“ redakciją į teismą. Civilinis ieškinys buvo pateiktas š. m. liepos pabaigoje Maskvos Basmano rajono teismui ir iš karto susilaukė didelio dėmesio. Eugenijus Džiugašvilis reikalauja paneigti teiginį, kad “Stalinas ir čekistai paskendo dideliame kraujyje ir sunkiausiais nusikaltimais, visų pirma – prieš savo tautą“ ir kitus, jam panašius, bei priteisti 10 milijonų rublių kompensaciją. Nėra jokios abėjonės, kad ieškinys bus pripažintas teisėtu. Galima tikėtis, kad vėliau analogiškų ieškinių susilauks ir Lietuvoje įvairūs, pradedant dementinio tėtušio V. Landsbergio ir baigiant sugrąžintų pokario nusikaltėlių anūko, prisistatančio Memelenderiu (Partizanu, Martynu) tipo žmonės, kad atmušti kitus nuo noro rašyti analogiškas nesąmones, bei skleisti netiesą. Ieškinys susilaukė susidomėjimo plačiosiose masėse, jis bus stebimas ir jo eiga skelbiama spaudoje. Norisi priminti, kad Lietuvai J. Stalinas nepadarė nieko blogo. Lietuvai J. Stalinas davė Vilnių, Druskininkus ir Ignalinos rajoną. Taip pat statė gamyklas, mokyklas ir ligonines. Mainais už tai buvo išvežęs mokytis dirbti 39 tūkstančius Lietuvos niekadėjų, kartu su jų šeimynomis (nes negražu būtų buvę siūsti žmones tokion misijon be savo žmonų ir vaikų – jie būtų sunkiai išlaikę). Vadinamas „Stalino kultas“ ir „Stalino nusikaltimai“ tėra tik TSRS Komunistų partijos vidinių nesutarimų riešutai, išmesti kramtyti plačioms masėms. Reikia pridurti, kad aršiausias J. Stalino kritikas Nikita Chriuščiovas, perėmęs TSRS vairą po J. Stalino mirties, nieko doro šaliai nesugebėjo padaryti, išskyrus apsėti laukus kukurūzais, neišmokant liaudies gaminti popkorną. Buvo tik tęsiama J. Stalino pradėta industrializacijos programa bei išprovokuota Kubos krizė, vos vos neprivedusi pasaulio prie trečio pasaulinio karo.

Kiekvienas lietuvis turėtų kojas bučiuoti J. Stalinui už tai, ką jis padarė Lietuvos žmonėms, tylomis sulyginant jį su V. Landsbergiu ir jo nusikaltelių klika, vadinamų signatarais, tesugebėjusių iki pamatų sunaikinti ir išplėšti visą Lietuvos ūkio infrastruktūrą, palikus be teisės ir vilties normaliam gyvenimui po savęs einančią kartą.

Josifas Visarionovičius Stalinas suteikė džiaugsmą ir pasitikėjimą rytdienos diena kiekvienam Lietuvos gyventojui. Dėje, 39 tūkstančiai niekadėjų buvo išvežti mokytis dirbti. Jie nebuvo atskirti nuo savo žmonų ir vaikų.

Josifas Visarionovičius Stalinas suteikė džiaugsmą ir pasitikėjimą rytdienos diena kiekvienam Lietuvos gyventojui. Dėje, 39 tūkstančiai niekadėjų buvo išvežti mokytis dirbti. Jie nebuvo atskirti nuo savo žmonų ir vaikų.

Reklama

Savaitgalio komunistinė simbolika

Oi, kaip baisu! Komunistinė simbolika demostruojama pačiame miesto centre, krantinėje! Jeigu visą „sovietinę“ simboliką, kurią galima aptikti Dubline, iškabinus Vilniuje – V. Landsbergis garantuotai paskelbtų karinę ar ypatingą padėtį.

Komunistinė simbolika Dubline

Komunistinė simbolika Dubline

V. Landsbergis ji pasodintu

Gatveje buvo nustatytas dar vienas zmogus, propaguojantis komunistine ideologija. Vaikinas is leto vaiksciojo ir viesai demonstravo komunistine simbolika – tarybine zvaigzde. Sis aktas greiciausiai buvo suorganizuotas lotynu amerikieciu, nes salia zvaigzdes buvo uzrasas “Cuba“ (Kuba). Deja, tuo metu nebuvo V. Landsbergio, kuris provokatoriu nedelsiant butu sulaikes ir perdaves savo organams tolimesniam “teisiniam“ persekiojimui.

Ir vel „sovietinė“ provokacija

Tarybinė simbolika šį vakarą buvo aptikta Dunnes Stores. V. Landsbergis būtų, ko gero, pareikalavęs iš karto parduotuvę uždaryti ir tyrimą pradėti dėl „sovietinės“ propagandos provokacijos. Dunnes Stores akivaizdžiai turi ryšių su Rusija arba yra Rusijos kapitalo kilmes

Пара слов о послевоенных бандитах

Сегодня в было распостраннено сообщение о том, что два депутата Парламента Литвы Петрас Луоманас и Паулюс Саударгас обратились в Генеральную Прокуратуру Литвы с просьбой начать расследование по поводу оклеветания лиц преступных элементов, которые сопротивлялись Советской власти и убивали соотечествинников в Литве после 2-ой мировой войны, разжигания антидемократических и ксенофобических настроении, а также, в публичном (так понять – в интернете) использовании комунистической симболики.

Как автор данного дневника подтверждаю еще раз свое мнение о литовских послевоенных бандитах, убивавших невооруженных и безвинных соотечествинников Литвы, что недопустимо, недостойно и ошибочно причислять подобного рода людей к каким то заслуженным героям Литвы. Люди, отбывшие наказание за ими содеянные преступления не может считаться за свои содеяния заслуженными перед отечеством, ибо преступления против невооруженных, такие как выполнения смертных казней без решении суда, грабеж цивильных не являются заслугой не в перед кем то с точки зрения элементарной логики юриспрудентии.


Источник фотоматериала www.saudargas.lt

Ir tu patikėjai Vytautu Landsbergiu?

Ir tu patikėjai Vytautu Landsbergiu

Moralinis bankrotas

Nu pavarė liberastai Dalia Kuodytė ir muzikantas! Nu pavarė! Gera reklama visada malonina. Vadinasi ne veltui laiką leidžiu. Kažkas skaito, vadinasi įdomu. Nors kas gali domėtis vaikystės atsiminimais? Vienas, kitas, trečias. Bet kad į Valstybės Saugumo Komitetą skūsti tinklaraštininką rašantį prisiminimus! Čia reikia būti reto grožio debilu! Totaliu degeneratu! Morališkai žlugusiu. Teigti, kad asmeninis tinklaraštis kelia pavojų Lietuvos valstybėi? Reikalauti iš valstybinės įstaigos uždaryti asmeninį tinklaraštį, patalpintą JAV? Tai kokius debilus išsirinko klaipediškiai? Juk jie blogesni nei pederastai! Įsivaizduokite tik, du nauji, ką tik išrinkto Seimo, nariai reikalauja iš valstybinės organizacijos uždaryti tinklaraštį, disponuojama JAV kompanijos ir veikianti JAV teritorijoje. Koks bus sekantis šių silpnapročių menkystų nurodymas–prašymas? Kas dar šaus į galvą tarptautinei komunizmo „teisėjai“ ir džiazo muzikantui? Durnumas juk ribų neturi. Kita vertus, buvimas Seimo nariu atpalaiduoja nuo bet kokios moralinės sveiko proto atsakomybės, todėl ir stebėtis nėra kuo. Galų gale ir klaipėdiškiai tuo kalti išrinkę užuot jauną talentingą juristą, pasiryžusį paaukoti savo jėgas „durnių laivo“, mano akimis žiūrint, beviltiškai rekonstrukcijai, liberastą (o tai beveik tas pats, kas pederastas) Eligijų Masiulį. Ką pasėjo klaipėdiškiai, tą ir turi. O muzikantas dar savo klaipėdiškiams atgros. Vienas muzikantas jau buvo. Išmokė lietuvius šunimi kaukti. Dabar visi kaukia. Šitas išmokys visus groti džiazą. Originalų, vergų.

Juokas juokais, tačiau susinervinau, gal ką iš tiesų buvau ką blogai padaręs ir paskambinau tetai pasikalbėti apie komunizmą. Ji nekenčia jo, ją gerbiu vis tiek ir noriu suprasti neapykantos priežastys. Mūsų giminėje gyvena garbus komunistas, tad mums yra su kuo palyginti nesigilinant į teorijas ir ideologijas giliau. Bet komunizmą pastaraisiais laikais keikė ir išaiškėjo kodėl. Gyvena ji su šeimyna viename kaime prie vieno rajono centro. Visą gyvenimą dirbo gamykloje, buvusioje šalia pat miesto pakraštyje. Ji keldavosi kas dieną pusė penkių ryto, melždavo pieną savo ūkyje, pašerdavo gyvulius. Pieną reikėdavo paruošti pieno priemimo agentui ir palikti bidoną prie namo. Po to tekdavo paruošti visiems pusryčius ir išleisti vaikus į mokyklą. Aštuntą valandą ji turėjo būti gamykloje. Ji dirbo joje su vyru. Taigi, pamaina pasibaigdavo ketvirtą valandą, vyras visuomet nutįsdavo (pavogdavo (?)) kokią geležį į namus. Teta dar turėdavo suspėti į parduotuves nupirkti maisto šeimynai. Sugrįžusi namo ji turėjo paruošti vakarienę, apžiūrėti vaikus, pašerti gyvulius. Dėdė tuo metu krapštydavosi su savo geležimis dirbtuvėje. Eidavo gulti ne anksčiau vienuoliktos. Vasarą reikėdavo dar prižiūrėti daržą, nuimti derlius. Jie dirbdavo kaip jaučiai kaip dabar prisimenu ir kaip dabar jie mano!. Taip šalia namo išdygo garažas su dirbtuvėmis. Dėdė betįsdamas geležis susikonstravo traktoriuką, už kurį gavo pylos nuo politruko. Esą gamybinę priemonę pasidarė, o tai, debilo politruko akimis, yra nepriimtina. Tačiau tai nepamaišė panašią „gamybos priemonę“ susikonstruoti ir dėdės broliui, gyvenusiam netoliese.

Komunistas Vytautas Silevičius. Dalis nuotraukos. Daryta apie 1962 m.

Komunistas Vytautas Silevičius. Dalis nuotraukos. Daryta apie 1962 m.

Idėja pasidarė užkrečiama ir, neužilgo, „gamybos priemones“ pasidarė dar keletas sumanių kaimo gyventojų. O tuo metu, anksčiau minėtas komunistas kitos tetos vyras, jau kolūkio pirmininkas-žmogus su komunisto moralė, kaip buvo sakoma, pirko plytas nuosavo namo statybai ir tuo susilaukė visuotinės giminaičių pašaipos, esą, kam pirko, durnius, kada pavogti (už dyką gauti) galėjo. Dėdė vėliau šalia garažo pasistatė ūkinį pastatą, kuris kažkodėl buvo dvigubai didesnis už namą. Visai tai vyko sistematiškų pasisedėjimų bei periodinių šeimos pokylių fone. Keiksnojant pjautuvą su kūjų ir jo atstovą idiotą politruką bei dėdę komunistą. Be pykčio, juk buvo svarbesnių reikalų. (Likimo pašaipa: jaunesnysis dėdės-komunisto sūnus, galima sakyti, nuėjo šuns keliais – tapo gamyklos savininku, buržujumi. Nepaprastai išstorėjo, mažai su kuo sveikinasi. Bet, kaip sakoma, šeimoje ne be išsigimelio. Vyresnysis nuėjo padoriu mokslo keliu, tapo fiziku.) Ir kada visa tai prisiminiau, man kilo baisus įtarimas, vėliau pasitvirtinęs kaip teisybe ir išsklaidęs tetos neapykantą. Pasirodo, komunizmas buvo blogas tuo, kad vertė žmones dirbti. Nes teta jaučia pyktį dėl to, kad už viso gyvenimo darbo triūsus ji tegavo tik varganą pensiją, dabar numestą jai lyg apgraužtą kaulą. Bet šio apmaudo priežastis slypi ne praeityje. Šis apmaudas yra priedurnių, tokių, kaip V. Landsbergis, D. Kuodytė, V. Grubliauskas ir daug daug jiems panašių (išskyrus tuos 35000 komunistų, išstojusių už Lietuvos valstybės išsaugojimą. Socialistinės, teisingos, ne adamko-pederastinio konglomerato kokia ji tapo dabar) veiklos pasekmė. Dalia Kuodytė galėtų įrašytį naują kaltinimą savo repertuare –

komunizmas yra blogas tuo, kad vertė žmones dirbti

Tarybinė simbolika Dublino centre

Štai kokią tarybinę simboliką galima išvysti Dublino centre – pietinėje dalyje iš karto už centrinio tilto šviečia raudona žvaigždė. Tiesa, virš jos dar kabo užrašas „Heineken“.

Kaip pagalvoji, Vytautas Landsbergis buvo teisus sakydamas kad rusai superka Airiją. Bet Heineken juk olandiška kompanija. Matyt Vytautas Landsbergis vizito Dubline metu buvo ant tiek apkvaišęs, kad jau nieko nebesuvokė.

NB: Fuji Provia 100 f/4 apie 2 s.

V. Landsbergis ją pasodintų

Įžūli „sovietinė“ provokacija buvo pastebėta Karvių alėjoje (Cows Lane) Dubline. Raudonai apsirengus mergina (komjaunuolė matyt) ramiai žingsiavo šeštadienio Madų turgelyje (Fashion Market).
Lady in Cows Lane

Mergina laikė rankinę ant kurios buvo išsiuvinėti tarybinė simbolika – raudona žvaigždė ir (o siaube!) žodis „tarybinis“ anglų kalba „SOVIET“. Mergina iš lėto apžiūrinėjo parduodamus drabužėlius, bet, greičiausiai, apsimetinėjo ir lauke kontakto su slaptu rusų agentu. Deja, šalia tuo metu nebuvo V. Landsbergio, kuris, be abejo, nedelsiant ją būtų susėmęs ir pasodinęs.Lady in red

Atsiprašymai už nuotraukų kokybę.

V. Landsbergis buvo neteisus

„O dieve! Ką daryti?“ – mintys karštligiškai sukosi galvoje, – „V. Landsbergis visgi teisus buvo – rusai visur. Tuoj, matyt, ir puls.“ Tokios galvoje sukosi mintys besileidžiant gatve su juokingu pavadinimu – Fishamble Street. O atsitiko štai kas. Fishamble gatvėje, iš karto už Handelio viešbučio buvo išstatyta tarybinė propaganda – raudonoji žvaigždutė.Tarybinė propaganda Airijoje

„Jo,“ – taip primetu, –„V. Landsbergis visgi Dubline rankų sudėjęs nebuvo. Visur landinėjo, šniukštinėjo. Ir teisingai viską susakė – rusai superka Airiją. Ir ko aš čia ant jo pyktį laikau?“

Bet praėjus kiek toliau viskas nušvito. Po dešine išniro Connoly Books (Konelio knygynas) ir viskas susistatė į savo vietas – V. Landsbergis vėl melavo. Šį kartą (panašiai kaip ir kituose) – tai pačių airių darbas. Mat Konelio knygynas – tai oficiali Airijos Komunistų Partijos būstinė. Airiai rankas sudėję nesėdi.Connelly Books, 43 East Essex ßtreet, Dublin 2

Koka-kolos karta

Koka-kolos karta išaugo Lietuvoje. V. Adamkaus pastangos nenuėjo veltui. Šie šešiolikiniai net Pepsi negeria. Pepsi – tai beveik komunistinis gėrimas, kurio V. Adamkaus paauglys neragaus, mat Pepsi buvo gaminamas ir Tarybų Sąjungoje pagal licenziją. Taigi, susikurvinusi etiketė, kurią gal tik mistinės 5-osios kolonos dalyviai ragauja. O V. Adamkaus pamaina patriotinė. Gal ne kiek V. Adamkaus, o V. Landsbergio. Visi su išduota psichinių ligų daktarų licenzija. Be jos ne iš vietos. Nebūtų kaip gydyti, o be to – Lietuva prapultų. Naujoji karta – sveikos Lietuvos garantas. Šie paaugliai ne tik „geri“ daktarai (iš ties geri, nes jie juk „gydo“ ne už pinigus, o nemokamai, visuomeninias pagrindais), bet ir puikūs finansistai. Jie užsimerkę gali nustatyti visus finansavimo šaltinius, suskaičioti kiekvieną rublį ir sutikrinti neklystant parašą čekio originale su paties Putino parašu. Falsifikatai nepraeis. Tėveliai turėtu džiaugtis tokiomis atžalomis. Reikia pasidžiaugti ir už tėvelius, kad jaunieji finansų genijai iš jų pinigų neprašo, nes baisu net pagalvoti, kad toks, kaip Partizanas gali nupulti iki to, kad prašytų litą kitą iš tėvų. O gal Partizanui reikėtų patobulinti savo veiklos pobūdį – jis galėtų tapti mokamu gydytoju ir jam nereikėtų vakarais tykoti netyčią užklydusių rusų; iš kurių savo žaislinio AK-47 pagalba atiminėjami centai – atlyginimas už „okupacinę“ žalą Lietuvai.

Kada gera gyventi

Sako, kad prie Stalino gyventi nebuvo lengva. Užtat nereikėjo būti kiaule.

Pamoka

Vaike! Gerai įsižiūrėk į šiuos ženklus
Ir tu suprasi, kodėl V.Landsbergio snukis
Yra toks šlykštus!

Antikomunistinė isterija

Atikomunistinė isterija, inspiruojama V. Adamkaus ir kitų pro-amerikietiškų apologetų – tai benkartų logika, nežinančių kas yra tėvas, bet skiedžiančių apie savo tėvo tevus ir jų bėdas.