Category Archives: Socializmas

„Labas, Lietuva!“ sveikinimai Mykolui Burokevičiui

Sveikinu jus sulaukus 85 metų jubiliejaus. Visada prisimenu jus kaip principingą paskutinį Lietuvos vadovą iki pat galo atstovavusį Lietuvos darbo žmonių interesus. Lai geriausi laikai lydi jus!

Reklama

Baltijos Tigras rašo

Šiaip tiesiog norėjau pasidalinti mintimis apie šiuolaikinį pasaulį Aplamai žaviuosi tokiu blogu kur galima lengvai ir drąsiai išreikšti savo mintis nesvarbu jos nacionalistinės ar ne. Jau senokai atradau šį blogą tai ir nusprendžiau šiek tiek aprašyti savo nuomonę apie „laisvę“ Lietuvoje. Neremiu Paleckio ar socialdemokratu, bet jei žmogus iškėlė teorinį klausimą ar savi galėjo šaudyti į savus, gauna baudą, tai kylą klausimas – ar tai dėl to, kad jis turi partiją ar, kad šmeižia Lietuvos aukas per sausio 13 d. Šiomis dienomis atrodo Lietuva skęsta kaip Titanikas, pranašaujama dar viena finansų krizė, daug žmonių vis labiau ir labiau linkę palikti tėvynę ir ieškotis darbo svetur. Pakalbėjus su dar mąstančiais žmonėmis visi vienu balsu pritaria, kad nebėra už ką balsuot 😀 še tau ir demokratija…tad kyla klausimas kodėl Lietuviai neišeina į gatves mąsiškai ir neprotestuoja? Žiniasklaidos veikėjai sako, nes sovietmetis juos taip paveikė. Bet žiūrint nacionalistiškai į šiandieninę Lietuvos Respublika susidaro toks įspūdis, kad Lietuva gan beviltiška, atrodo nėra už ką balsuot, armijos didelės mes neturim, nors priklausom ES ir NATO (kas politikų akimis atrodo didžiulis Lietuvos pasiekimas), žmonės nuo to geriau negyvena ir priešingai – žmonės vis labiau linkę spjaut į Lietuvą, kurią taip gynėm nuo Raudonosios Armijos. Žmonės mėgsta sakyti, kad mus okupavo Sovietai ir t.t., bet man vis labiau atrodo tai teigiama. Kodėl? Neskubėkite manes apšaukti tautos išdaviku ir t.t. Juk musų šalis tapo industrializuota, mokslas nemokamas, o ar tai blogai? Šiandien gali tik pasvajoti apie kokį universitetą, kai tavo tėvai vos susimoka už butą, o pats dirbdamas ir mokydamasis pats nelabai ką gali pakeisti. Kitas dalykas – ką veikti su diplomais? Juk Lietuvoj tai nieko nereiškia, vistiek šluosi tualetus McDonalds kavinėje. Lyginant Staliną ir Demokratiją (juokingu kampu žiūrint) aš rinkčiausi Staliną, nes žinočiau, kad būtent jis sugriovė valstybę, bet atvirkščiai jis is medinio „Rusijos Imperijos“ plūgo padarė stiprią ir galingą valstybę. Dabar pažiūrėkime į mūsų Demokratiją: galime tik kaltinti visus iš eilės už Valstybės sugriovimą. Istorijoje buvo dažnai sakoma, kad LDK buvo lyg ir imperija, bet tolerantiška, kuri nežudė kitų tautų, bet dabar, kada priklausome NATO, į galvą šauna mintis, kodėl Iranui ar Sirijai Amerika aiškina ką daryti ir sukelinėja karus, nors Amerikos ekonomika pati žlunga ir tik ją galima kaltinti už pasaulines krizes. NATO yra tas pats, kas RKKA Lietuvių akimis – okupantai. Juk Amerika naudojasi NATO alijansu dažniausiai tam, kad pasivogtu išteklius iš niekam dėtų šalių. Jei Jelcinas būtų buves valdžioje, seniai būtų „Demokratizuota“ ir Rusija. Sovietai propaganda piešė ant plakatų, Amerikiečiai ją platina ir platins per Televizija, Filmus, Žurnalistika ir t.t. Amerikoj po 9/11 incidento, kurį padarė žydai, seniai įteisinti įstatymai kurie leidžia suiimti bet kurį pilietį be orderio ir uždaryti jį į kalėjimą. Dabar man Amerika primena Nacistinę Vokietija. Baigiant norėčiau pasakyti, kad bijau gauti baudą už tokius pasisakymus, bet tik protingi žmonės atsispirs žiniasklaidos varomai propagandai ir pradės ieškoti atsakymų kurie tikrai sutampa su faktais.

Penktadienis birželio 29, 2012 at 6:24 pm

Tarybų Lietuva: geometrinis analogas

Komunizmas gali egzistuoti. Tai įrodyta matematiškai. Šioje nuotraukoje architektūriškai įamžintas, kaip nekeista — bažnyčios fasade, Sierpinskio fraktalas. Fraktalo savybė yra tame, kad jis gali tęstis be galo. Apversta piramidė suformuoja poreikį atsirasti kitai, mažesnei, kad paremti ją. Atsiranda nuolatinis mažesnių piramidžių poreikis, kad įmanoma būtų atsiradusiai naujesnei struktūrai konvertuotis į didesnę. Tai yra, progresyvus struktūros formavimosi modelis, kaip priešprieša tradicinei piramidei, kuri tapo vergovės ar priespaudos simboliu. Sierpinskio piramidė — fraktalas auga pastoviai, nuolat formuodamas naujų formų, reikalingų struktūros statybai. Ši matematinė išraiška gali būti pritaikoma bet kokios socialinės ar valstybinės struktūros kūryboje. Ji kategoriškai prieštarauja klasikinei kapitalistinei formai, kurios struktūra yra paremta priespaudos is viršaus forma; kitaip vadinama turtinė piramidė. Lyginant Tarybinės Lietuvos laikus, kada gyvenimo sąlygos nenutrūkstamai gerėjo nuo pat TSRS susikūrimo pradžios su šiuolaikiniais, galima teigti TSRS kuriama santvarka buvo nepalyginamai progresyvesnė ir lengvesnė pakelti (nebuvo depresijų), darbo užimtumas buvo 100 nuošimčių ir jo paklausa nuolat augo) ir tai galima įrodyti ne tik buvusiu tarybinių gyventojų prisiminimais (kurie dabar, pasirodo, bus baudžiami), bet paprastomis matematinėmis išraiškomis, kurios įamžinamos net architektūroje. Matematika nemeluoja. Konservatoriai ir kiti kapitalizmo apologetai, pasirodę kaip skėriai Lietuvos padangėje, sugebėjo išalinti visas Lietuvos socialines — ekonomines infrastruktūras, sukurtas Lietuvos darbo žmonių, dirbusių tobuliausioje, specialiai žmonems sukurtoje santvarkoje — socialistinėje Tarybų Lietuvoje.

Bažnyčia Rahenio rajone, Dubline

Bažnyčia Rahenio rajone, Dubline

Baklažanų ikra iš užjūrio

Baklažanų ikra iš užjūrio (originale – Икра заморская баклажановая) – štai ką siūlo tautiečiams „Fronto“ vadas Algirdas Paleckis.