Tag Archives: Audrys Juozas Bačkis

Zombių visuomenė

Kažkada nesenai, žurnale „Russkij žurnal“ pasirodė atsargus straipsniukas apie ateities visuomenę, sudarytą iš zombių. Reikalas ėjo ne apie išgalvotą socialinę grupę, bet futuristinę — realią, kuri visai cia pat, kurios pirmąsias užuomazgas galima išvysti jau šiandieną. Pabandykime pažvelgti patys. Kas yra zombis, žino visi. Nežiūrint į žodynus, dauguma prisimena juos is siaubo filmų, zombių tematika kuriuose buvo pagrindinė prieš gerus dvidešimt metų: zombis — tai mires žmogus, apirusiais organais, išverstomis (!) viską atiduodančiomis akimis ir atrofuotomis emocijomis. Kaip taisykle yra geros fizinės būklės, tačiau su sulėtinta motorine reakcija. Komunikacijos silpnos, pagrinde vaitojimais. Atpalaiduotos galunės, burnos ertmė pražiota. Desperatiškai ieško bet kokios gyvybės formos, kad prisijungti prie jos (bioenergijų poreikis) ir taip patenkinti savo egzistenciją. Turint omenyje, kad sielos nešėju žmogaus kune laikomas kraujas, zombiui vienintelė (gal populiariausia) forma susijungti su sveika gyvybės forma yra kraujo gerimas (beprasmiška išraiška). Pastebėtina, kad zombis niekados žmogaus nevalgo, stengiasi tik sunakinti gyvybės nešėją — kraujo apytakos ratą arba mąstysenos centrą — galvos smegenis. Šitaip pažeistas žmogus tampa infekuotu ir pradeda elgtis kaip zombis. Zombiai naikinami lengvai, pagrinde fizinėmis priemonėmis. Tokia yra liūdna kinematografinė realybė. Bet, pažvelgus akyliau į aplinkinius gatvėse, galima surasti daug dalykų, sietinu su siaubo filmų veikėjų elgsena. Šios keistos elgsenos formos yra atidirbtos profesionalių žmogaus psichologijos žinovų, taip pat — narkomanų, sugebančių pažvelgti į žmogaus sąmonę kitu aspektu. Naujai įdiegtos sąmonės parazitavimo formos, įdiegtos, kaip elgsenos standartu, sukelia didelį poveikį žmonių samonėms per skausmą, neurozes, depresijas. Viena iš tokių šiuolaikinių zombių požymių yra išverstos akys. Įdiegta nuostata, kad būtina nustatyti iš pašnekovų akių ir ne tik einančius bionenergijų srautų „reiksme“ blokuoja kitų asmenų projekcijas ir net veikos galimybes: isverstos akys tampa sąmonės vartais, kuriai leidžiama prisiliesti prie kito žmogaus įsiklausant į jo sielą, sukeliant iliuziją, kad zombis jau „žino“ ką žmogus nori ar sugalvojo padaryti, sukeldamas pastarojo veiklos paralyžiu del keisto jausmo, „nežinomo kontakto“, kuris sukelia baimę ar nerimą. Rezultate ko, sukeliama nejautra, trukdanti pažinimui ir veiklai, „emocinė impotencija“. Taip pamažu suformuojama nuomonė, kad „to negalima daryti“. Išverstaakiai, pardon, jau zombiai, yra jau praradę gebėjimą mokytis ar kitaip — intojektuoti is aplinkos informciją tolimesnei jos sintezei. Taigi. išplėstos akys. Bene geriausi pavyzdziai tokių išverstaakių zombių yra kardinolas iš Vatikano Audrys Bačkis ir jo augintinis Ričardas Doveika. Kokios jų funkcijos šiuolaikinėje visuomenėje yra žinoma gerai: psichikos sutrikimai nuo kardinolo Audrio Bačkio atvykimo (Lietuvos griūties pradžia) iki šiandien kryptelėjo į viršų kosminiais masteliai. Kitas dalykas, kuris tampa pagrindiniu zombinimo įrankiu yra vadinamųjų bionenergijų koncepcijos populiarinimas. Žmogaus bionenergija yra gyvybės išraiska per jo mąstyseną ir veiklą kuri tampa masiniu susidomėjimo ir pažinimo objektu: žmogaus gyvybe tampa vietoj pagarbos objekto vivisekcijos objektu, kada kiekvienas tariasi įgavęs teisę nagrinėti, kaip kitas eina, kvėpuoja, kaip juda jo kūnas ir pan. Savaime aišku, toks „pazinimas“ neapsieina be įsikišimo bandymų. Taip naujieji „mokslininkai“ — zombiai tampa pavoju kitiems asmenims su tradicionalistine nuomone apie gyvybės nuostata. Šio tipo zombių funkcija yra blokuoti žmogaus pažintines funkcijas, siekiant jį padaryti pašaipos objektu.

„Išviepta lūpa“, signalinis švilpimas į kitą, kaukštelejimai tapo kita visuomenę parazituojančia naujųjų zombių veiklos forma, siekiant įsikišti į kito žmogus sąmonės aktyvią veiklą ir ja blokuoti. Labai daug nesugeba pasipriešinti šioms degeneravusių „komunikacijų“ formoms, užsikrėtę jie tampa analogiškais zombiais. Taip gyvybės išraiška, svarbi visuomenei, tampa laikinai paralyžuota ar sustabdyta. Fizinės akcijos, fizinė įtaka gali neutralizuoti patologinę įtaką.

Taigi, zombiai jau atejo. Būdraukite. Psichinės ligos, sutrikimai rodo, kad jie visai šalia jūsu, greta.

Reklama

Sulaužytas melas

Suzanna Maiolo

Suzana Maolo (Susana Mayolo). Mergina, įšdrįsusi viena stoti į kovą prieš pedofilus bei kapitalizmo santvarkos autorius. Ar išeis ji sveika iš Vatikano inkvizitorių kamerų - parodys laikas.

Po to, kada vikri Suzana Maiolo (Susana Mayolo) įpusėjusių pedofilų surengtų ypatingų apeigų metu sugebėjo peršokti apsauginį užtvarą, išdurti kelis apsauginius bei sulaužyti kardinolui kojas, taip pat užtvoti popiežiui, Italijos bei Vatikano teisėtvarkai teko skubiai gelbėtis iš situacijos pasitelkiant gerai žinoma metodą – kardomąją psichiatriją. Suzana Maiolo paskelbta psichopate, nepaisant to, kad niekas iš ją pažistančių asmenų negalėjo patvirtinti jokios Suzanos psichinės ligos diagnozės, nebent gal tik beprasmybės ar bejėgiškumo jausmo, kurie yra krikščionių bažnyčios apnuodytos žmonių sąmonės pasekmės, kankinančios didžią dalį jos bendraamžių, kada vienintelė išeitis gyvenime, atrodytų, tėra tik numirti su Kristu. Suzanai nepatiko bažnyčios formuojamos gyvenimo formos ir ji pabandė pasipriešinti. Reikia pasakyti, kad jai pavyko labai daug: sulaužyti kojas nebūtų lengva net ir profesionaliai paruoštam fundamentalistui iš konkuruojančių klanų. Vatikanui beliko tik tyliai pripažinti nuostolius ir iš bejegiškumo apšaukti Suzaną psichine ligone. Suzana Maolo uždaryta gydytis. Ji absoliučiai izoliuota nuo pasaulio Vatikano prašymu (kaip tai primena Vatikano kunigų – pedofių tyrimo istorijas), jai neleidžiama susitikti nei su draugais, nei su advokatais, motyvuojant, kad toks yra jos tėvų prašymas. Įsivaizduojat, 26 metų suaugusį žmogų gali riboti tėvų noras! Kas patikės tokiomis pedofilų užtarėjų paraiškoms! Suzana, greičiausiai yra kankinama dar inkvizicijos gerai atidirbtais metodais; ji bus paleista į laisvę tik pavertus ją į daržovę. Vatikanas šiuos metodus yra puikiai atidirbęs. (Kyla baisus įtarimas, kad baudžiamoji psichiatrija istoriškai kildinama iš Katalikų bažnyčios kovos su „eretikais“ metodų.) Kiekvieno jauno piliečio pareiga yra palaikyti Suzana Maiolo, išdrįsusią stoti į kovą su veidmainių mafija, operuojančia neišprususių žmonių sąmonėmis ir piniginėmis.

Pabaigai norėtųsi paminėti ir kitą kardinolą, šį kartą sėdintį Vilniuje, Gedimino aikštėje ir dar su nesulaužytomis kojomis. Tai jo eminencija, asmuo apsidengęs dorybės kauke, kuris buvo atsiūstas į Lietuvos TSR iš Vatikano specialiai CŽV užsakymu, kad keltų sąmyšį liaudyje ir tokiu būdų prisidėtų prie Lietuvos socialinių – ūkinių infrastruktūrų griovimo. Tai Audrys Juozas Bačkis – šakalas su dorybės kauke. Jo ir jo kompanionų veiklos rezultatus galima aptikti praktiškai visur Lietuvoje. Sunaikinęs lietuvių liaudies galimybę garbingai gyventi, kardinolas, lyg kaulą šuniui numesdamas, tegali jai pasiūlyti tik vieną galimybę – numirti su Kristumi.

Vatikano patikėtinis kardinolas Audrys Juozas Bačkis, specialiai atsiūstas į Lietuvą CŽV užsakymu naikinti lietuvių laudies socialines ir ūkines infrastruktūras. Ar atsiras lietuviškoji Suzana Maiolo pareikalausianti iš šakalo su dorybės kauke atsako už padarytą žalą Lietuvai?

Vatikano patikėtinis kardinolas Audrys Juozas Bačkis, specialiai atsiūstas į Lietuvą CŽV užsakymu naikinti lietuvių laudies socialines ir ūkines infrastruktūras. Ar atsiras lietuviškoji Suzana Maiolo pareikalausianti iš šakalo su dorybės kauke atsako už padarytą žalą Lietuvai?