Tag Archives: Dalia Grybauskaitė

Dienos paveikslas

Dalia Grybauskaitė

Reklama

Tradicijos atgimsta

Luka6enka ir Grybauskaitė

Paieškos

Generalinis prokuroras Algimantas Valantinas atsistatydina. Dalka nepabūgo. Net jeigu ji pasiryžtų prisipažinti, kad melavo – daug neprarastų. Seksualinis šantažas – tai taip klasiška. Bet šiais galas žino kokiais laikais, kad ir pirmosios ledi asmeninio gyvenimo subtilybės kažin ar sukeltų šoką. Meluoti nėra nuodemė. Net ir pedofilų užtarėjų knygoje, vadinamoje „Evangelija“ nėra melas paminėtas kaip blogis. Tikslesnis įsakymo „nemeluok“ nurodymas skamba kaip „не лжесвидетельствуй“. Turima omenyje, apie savo artimą. Juk anekdotai sako tiesą, o bankrotų beviltiški bandymai išplaukti sukeltų šimtąkart didesnę pašaipą. Ar net daugiau.

Keista blondinė

Dalka labai keista blondinė. Gal būt, net blondinė iš didžiosios raidės. Prieš savaitę pareiškė teiginį. Blondinė sugalvojo, kad uždarius IAE 2010 m. Lietuva taps energetiškai nepriklausoma. Šakės! Štai pranešimas:

„Uždarius senąją Ignalinos AE, 2010-ieji taps energetinės nepriklausomybės pradžios metais.“

Čia neverta nagrinėti jos prielaidų tokiai formuluotei. Jos neteisingos net iš formaliosios logikos pusės, dvelkia jos buvusio ES komiteto, kuriai Blondinė vadovavo, atmosfera. Analogiškai 1991 metais Lietuva sugriovusi visus politinius-socioekonominius saitus su TSRS tapo nepriklausoma, tai ir dabar taps energetiškai nepriklausoma. Gera logika, tiesa: uždaro pagrindinę energijos gamybos jėgainę ir pasiskelbia energetiškai nepriklausomi. Išmetu pinigus iš piniginės į upę ir paskelbiu finansinę nepriklausomybę, kaip jums tai? Durnius, pasakytų aplinkiniai. Tad, jeigu Dalkai leido atstovauti lietuvių liaudį, kodėl jai leidžiama tokiu būdu tyčiotis iš visų Lietuvoje gyvenančių? Ar Blondinė tampa Adamkus Nr. 2?

O A. Kubilius vakar per jo mėgstamiausią Financial Times, pareiškė štai ką:

„Mes tampame vis labiau priklausomi nuo (energijos) iš Rusijos importų.“

Nepaisant to, kad Dalka patvirtino savo gerą valią vadovaujančiai nusikaltelių partijai, akivaizdu, kad prezidentė ir premjeras nesugeba sukoordinuoti savo veiksmų, pranešinėdami vienas kitam prieštaraujančius pranešimus ir tokiu būdu toliau skandindami savo tautą neviltyje.

Ignalinos atominė elektrinė

Meilės perlas pagal D. Grybauskaitę

Prieš keletą metų rėkavo prieš telekameras: „Mūsų ekonomika gerėja! Mūsų ekonomiką gerėja!“. Po to juodu diržu mosikuodama išmovė į Briuselį finansų skaičiuoti. Lietuviai, tuo metu, iš lėto, bet stabiliai grimzdo į dugną, o Dalia Grybauskaitė vakarais laiką leido su … , na o rytais, pabaigusi skaičiuoti svetimus pinigus, mokindavo seksualines mažumas savyginos pratimų. Toks buvo antraeilis postas Briuselyje pas Dalią Grybauskaitę – mokinti gintis ir ginti. Vėliau, šiaip taip taip atsiribojo, kad ji nei tokia, nei mokė ką, o posto pavadinimas – tiktai ant durniaus. Na gerai, buvo ji Briuselyje, nuotraukų kol kas iš ten nėra, tad apsiriboti galima ir be spėlionių. Gal ir verta dar priminti, kad po kelerių metų Dalia Grybauskaitė staigiai pakeitė poziciją – apsisukusi 180 laipsniu, pradėjo rėkauti, kad viskas taip blogai, kaip niekad. Jos asmeninė sąskaita tuo metu pasipildė geru milijonu (bet jau deklaracijos duomenimis). Žodžiu, paradoksų skrynelė yra Dalia Grybauskaitė. Gerai, kad ji sugebėjo sukandusi dantis pasirašyti nepilnamečių apsaugos įstatymą, kuris buvo smūgis į V. Adamkaus kompanijos paširdžius. Bet prieš keletą dienų priėmusi Kinijos vicepremjerą Chujį Liangjį, ji vėl nustebino. Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad lietuvių tauta mylį kiniečių kultūrą. Na, viskam turi ribos,  čia jau per daug. Kiniečiai, purvinos bedvasės kiaulės, pristatančios save į vergų poziciją, nes tokia būkle yra standartinė Kinijos „kultūroje“, žmonės, ignoruojantys visus ir viską, išskyrus  savos tautybės atstovus ir vienintelį dalyką – pinigus. Kinietis – tai parazitas bet kokioje kultūroje,  atsisakantis asimiliuotis lokalioje vietoje ir vietoj to sukuriantis uždarą nepermatomą mikrokosmą, kuris funkcionuoja pagal nesuprantamas taisykles ir absorbuoja aplinką, mainais nesiūlydamas visiškai nieko. Kiniečiai, o ne Islamas kuria realų pavojų vakariečių supuvusiam gyvenimui, tapdami realia jėga, gebančia nušluoti vietinius savo dauguma pagal vienintelį įsakymą iš Pekino. Kinietis nemoka elgtis kaip padorus žmogus Vakaruose. Kiniečiams, del nepaliaujamų nusiskundimų jų elgesiu, net yra išleistos taisyklės „Kaip elgtis užsienyje“, kad nediskredituotų savos šalies. Dalios Grybauskaitės prisipažinimai dažnai yra keisti, nesuprantami. Jie žeidžia lietuvius.

Dalia Grybauskaitė sveikina Chujų Liangju

Dalia Grybauskaitė sveikina Chujų Liangju

G. Ziuganovo laiškas D. Grybauskaitei

genadiy_zyuganov

Prieš porą savaičių Rusijos Komunistų partijos vadovas Genadijus Ziuganovas parašė laišką Daliai Grybauskaitei su prašymu nutraukti įvairias iškrypeliškas akcijas Lietuvoje prieš rusus ir komunistus. Dalia Grybauskaitė galėtų patenkinti G. Ziuganovo prašymus, juolab, kad jie yra teisėti ir suderinami su tarptautinės teisės normomis. Tai būtų bene geriausias įrodymas, kad ji nėra lesbietė. Tačiau ar Dalia Grybauskaitė patenkins Genadijaus Ziuganovo prašymus – parodys laikas.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
СОЮЗ
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ – КПСС
127051, Москва, Мал. Сухаревский переулок, дом 3, ЦК КПРФ Т/ф: (+495) 692-87-36, KEIh@mail.ru
“ 31 “ июля 2009 г. № КЕИ-98/07-09_

S. Daukanto a. 3, LT 01122 Vilnius
Тлф: +370 5 2664154, Факс +370 5 2664145

Президенту Литовской Республики

ДАЛЕ ГРИБАУСКАЙТЕ

Уважаемая госпожа Президент!

Секретариат Совета Союза коммунистических партий – КПСС, объединяющего 17 компартий государственных образований на территории Советского Союза, расценивает Ваше избрание на высший государственный пост как высокое доверие избирателей, многие из которых связывают с Вами свои надежды на восстановление всего лучшего, что было в советский период развития республики. Мы с удовлетворением восприняли Ваше заявление при вступлении в должность Президента Литовской Республики о намерении улучшать отношения с соседними государствами, в том числе и с Россией. Приветствуя этот жест доброй воли, мы обращаемся к Вам с призывом принять практические меры по преодолению русофобии и рецидивов нацизма в Литве. Одним из таких рецидивов стало постановление Верховного Совета Литвы от 22 августа 1991 года о запрете деятельности коммунистической партии на территории республики. На основе этого документа в Литве осуществляются политические репрессии против видных деятелей и многих активистов коммунистического движения. В духе этого документа в Вильнюсе неоднократно проводились различные международные сборища антикоммунистов, нацистов и их сторонников. Такие профашистские действия Ваших предшественников на руководящих постах государственной власти оскорбляли и оскорбляют граждан Литвы, подрывают авторитет литовского государства у мирового сообщества.
Призываем Вас принять необходимые меры о снятии запрета на деятельность Коммунистической партии Литвы, которая всегда в любых условиях принципиально и последовательно отстаивала и отстаивает жизненные интересы трудового народа. Мы убеждены, что легализация действий коммунистов республики будет содействовать выходу литовского народа из всемирного кризиса, утверждению подлинной демократии в республике, прогрессивному развитию Литвы.
С самыми добрыми пожеланиями успехов в государственной деятельности на благо литовского народа и восстановления всесторонних связей с Россией и братскими народами.

Председатель Совета СКП-КПСС Г.А. Зюганов

Reklama ir Prezidentė

Reklama ir Prezidentė. Sutapimas?

Reklama ir Prezidentė. Sutapimas?

Įtakingos pažintys

Jeigu Facebook’e esu draugas su Dalia Grybauskaite, tai galiu sakyti, kad turiu įtakingų pažinčių?

@ churchill1874

Dalia Grybauskaitė ir seksas

– Tai ji lesbė ar ne?
– Manau, jo.
– O gal bisex?
– Pochui iš esmės. Prezidento niekas nepisa.

© Evelina

Dar vienas Kazimieros Prunskienės noras

Kazimiera Prunskiene suka galvas Lietuvos gyvenrojams 1989-08-23 Katedros aiksteje.

Kazimiera Prunskienė suka galvas Lietuvos gyventojams 1989-08-23 Katedros aikštėje.

„Nepriklausomybė, bla bla bla bla, nepriklausomas pramonės šakų funkcionavimas, bla bla bla bla!“ — dar visai palyginti nesenai taip suokė aktyvi nusikalteliškos klikos, vėliau tapusios neįvardyta signatarų mafija, narė Kazimiera Prunskienė. Prie ko tai privedė — galime pasigrožėti visi. Kazimieros Prunskienės įgyvendintos idėjos privedė šalį prie ūbago lazdos, o jai pačiai, prieš tai aprūpinus giminaičius žemės sklypais, tenka prašyti rentos, nes neturi už ką gyventi. Juk pačiai vogti sau prie visų akių sąžinė neleido. Kazimiera sugebėjo savo niekadėjišką valią reikšti kitur. „Neduokite jai gerti! Gal kalbės mažiau.“ — bandė užčiaupti M. Gorbačiovas vieno susitikimo metu. Moteriškė su išneštu į priekį nuo šnekėjimo žandikauliu mėgdavo atkreipti į save dėmesį savo tariamomis ekonomistės išmone ir nuvoka. Kazimiera Prunskienė — tai viena iš padugnių, privedusių Lietuvą prie finansinės, ūkinės bei moralinės krizės. O dabar ji nori patenkinti dar vieną ambiciją, šį kartą pasijusti „genialios politikės“ vaidmenyje. Bet pabandykime atkreipti dėmesį į keletą detalių šios genialios aktorės amplua.

Bene pagrindine “genialios ekonomistės“ konkurente vadinama įžymioji Lietuvos Eurolesbi Dalia Grybauskaitė. Pasižiūrėkime, ar tikrai jau šis seksualinis eurobrudas, skatinantis homoseksualizmą Lietuvoje ir ES, nes niekam neduodantis (teisingiau — duodantis tik moterims) yra labai jau prastesnis už „genialią ekonomistę“. Susidaro įspūdis, kad vienintelis Kazimieros Prunskienės privalumas prieš Eurolesbi yra tik tai, kad ji nėra lesbietė. Bet Eurolesbi, kaip ir Kazimiera yra ekonomistė. Be to, Eurolesbi, be jokios abėjonės dirbo KGB, o tai yra jos intelekto patvirtinimas, mat KGB be to nepriimdavo. Taigi, galima teigti, kad Dalia Grybauskaitė kaip ekonomistė yra kietesnė. Juk ji prafinansavo 24-iais milijonais litų Lietuvos pederastus, o Kazimiera neprafinansavo nieko per 18 metų. Kita vertus, kiek įtarimą keltų ir Kazimieros dorumas. Juk ji buvo ištekėjusi ir išsiskyrusi net du kartus. O tai reiškia, kad jai iki Dalios likimo vienas žingsnis, nes jos vertybių skalėje šeima tėra mizeris. Tikėtina, kad yra realus pavojus, jog Kazimiera patenkinusi naują ambiciją, taip pat pasuks Dalios keliu, nes kada jai nieko daugiau nebetrūks, prasidės nesąmonės. Todėl Kazimieros negalima laikyti moteriške, atspindinčia lietuvio vertybių etalonus, kad ir kaip kita signatarų mafijos narė V. Jasiukaitytė begrotų ditirambus, Kazimierą rinkti yra labai slidus dalykas, šansų, kad ji pateisins lūkesčius yra visai nedaug.

Netradicinė Lietuvos Prezidentūra. Eurolesbi variantas

Dalia Grybauskaitė nesenai pranešė, kad į prezidento postą nesibalotiruos. Taigi elementaru, Vatsonai! Dalia tiesiog nenori prarasti savo geltonodžių meilužių iš glėbio. Kurgi jas tektų įtupdyti pergalės atvėju? Į Turniškes? Į rūmus Daukanto aikštėje? Ir kas jos būtų? Šalies Pirmosios ledi moterys? Jie ten ką, visai nebesusigaudo?