Tag Archives: Kazimiera Prunskienė

Dar vienas Kazimieros Prunskienės noras

Kazimiera Prunskiene suka galvas Lietuvos gyvenrojams 1989-08-23 Katedros aiksteje.

Kazimiera Prunskienė suka galvas Lietuvos gyventojams 1989-08-23 Katedros aikštėje.

„Nepriklausomybė, bla bla bla bla, nepriklausomas pramonės šakų funkcionavimas, bla bla bla bla!“ — dar visai palyginti nesenai taip suokė aktyvi nusikalteliškos klikos, vėliau tapusios neįvardyta signatarų mafija, narė Kazimiera Prunskienė. Prie ko tai privedė — galime pasigrožėti visi. Kazimieros Prunskienės įgyvendintos idėjos privedė šalį prie ūbago lazdos, o jai pačiai, prieš tai aprūpinus giminaičius žemės sklypais, tenka prašyti rentos, nes neturi už ką gyventi. Juk pačiai vogti sau prie visų akių sąžinė neleido. Kazimiera sugebėjo savo niekadėjišką valią reikšti kitur. „Neduokite jai gerti! Gal kalbės mažiau.“ — bandė užčiaupti M. Gorbačiovas vieno susitikimo metu. Moteriškė su išneštu į priekį nuo šnekėjimo žandikauliu mėgdavo atkreipti į save dėmesį savo tariamomis ekonomistės išmone ir nuvoka. Kazimiera Prunskienė — tai viena iš padugnių, privedusių Lietuvą prie finansinės, ūkinės bei moralinės krizės. O dabar ji nori patenkinti dar vieną ambiciją, šį kartą pasijusti „genialios politikės“ vaidmenyje. Bet pabandykime atkreipti dėmesį į keletą detalių šios genialios aktorės amplua.

Bene pagrindine “genialios ekonomistės“ konkurente vadinama įžymioji Lietuvos Eurolesbi Dalia Grybauskaitė. Pasižiūrėkime, ar tikrai jau šis seksualinis eurobrudas, skatinantis homoseksualizmą Lietuvoje ir ES, nes niekam neduodantis (teisingiau — duodantis tik moterims) yra labai jau prastesnis už „genialią ekonomistę“. Susidaro įspūdis, kad vienintelis Kazimieros Prunskienės privalumas prieš Eurolesbi yra tik tai, kad ji nėra lesbietė. Bet Eurolesbi, kaip ir Kazimiera yra ekonomistė. Be to, Eurolesbi, be jokios abėjonės dirbo KGB, o tai yra jos intelekto patvirtinimas, mat KGB be to nepriimdavo. Taigi, galima teigti, kad Dalia Grybauskaitė kaip ekonomistė yra kietesnė. Juk ji prafinansavo 24-iais milijonais litų Lietuvos pederastus, o Kazimiera neprafinansavo nieko per 18 metų. Kita vertus, kiek įtarimą keltų ir Kazimieros dorumas. Juk ji buvo ištekėjusi ir išsiskyrusi net du kartus. O tai reiškia, kad jai iki Dalios likimo vienas žingsnis, nes jos vertybių skalėje šeima tėra mizeris. Tikėtina, kad yra realus pavojus, jog Kazimiera patenkinusi naują ambiciją, taip pat pasuks Dalios keliu, nes kada jai nieko daugiau nebetrūks, prasidės nesąmonės. Todėl Kazimieros negalima laikyti moteriške, atspindinčia lietuvio vertybių etalonus, kad ir kaip kita signatarų mafijos narė V. Jasiukaitytė begrotų ditirambus, Kazimierą rinkti yra labai slidus dalykas, šansų, kad ji pateisins lūkesčius yra visai nedaug.

Reklama

„Drąsios“ Lietuvos bankrotas

Tik nereikia pradėti tvirtinti, kad yra gerai žinoma, kas yra „Pravda“ ir, kad visa jos rašoma tiesa buvo išvirkščia etc. Tiesa yra tame, kad tu turi pinigų arba jų neturi. Todėl visi teiginiai apie „nepriklausomos“, teisingiau – V. Landsbergio klikos uzurpuotos Lietuvos privalumus prieš senąją Tarybinę Lietuvą yra nieko verti. Yra paprasti visiems žinomi matematikos dėsniai, kurių neapgausi. Jie rodo tiesą. O tiesa yra ta, kad visi kad ir K. Prunskienės isšvedžiojimai apie ekonominį savarankiškumą buvo destruktyvaus, nukreipto prieš savo šalies ekonomiką pobūdžio, todėl yra nulio verti, nes ir ekonomikoje nenusimanančiam kretinui turėtų būti aišku, kad gamykla, pastatyta bendram centralizuotam tikslui, nesugebės savarankiškai veikti, nes jos tikslas yra kooperaciniams uždaviniams vykdyti, o ne autonomiškam funkcionavimui, kada ji niekam nebus reikalinga. Ir štai straipsnis iš paskutinio „Pravdos“ numerio apie liūdną Lietuvos likimą po „genijų“ eksperimentų.

Правда

Банкротство “храброй” Литвы

ГОД НАЗАД литовское правительство социал-демократов приняло решение начать всемирную кампанию по созданию образа Литвы как “храброй” страны.

Хотелось уверить свет, что именно Литва сыграла главную роль в крушении СССР, а ныне стала экономическим “прибалтийским тигром”, рыцарем Запада по продвижению демократии на “отсталый” Восток.

Чем всё кончилось? Авторы плана с позором ушли в отставку, отменены все проекты по прославлению “отважной” страны, началось обычное для Литвы “следствие”, “на что израсходованы деньги”.

Трезвые люди в стране уже знают, что независимость Литве даровали М. Горбачёв и его либеральная камарилья, что вся храбрость борцов за свободу проявлялась в умении прятаться за спинами женщин и стариков у ворот советских военных городков.

Отменили и мартовскую встречу в Вильнюсе представителей европейских городов, носящих титул культурных столиц Европы. Сорвалось присвоение Вильнюсу такого же почетного наименования из-за финансовых махинаций местных чиновников. Суровая действительность учит земляков М.К. Чюрлёниса: довольно фантазий и чванства — ведь страна, лидирующая в Европе по уровню безработицы, приближается к банкротству.

Душевнобольные политики неизлечимы. Под патронатом президентов Польши и Литвы в Вильнюсе прошел международный конгресс культуры, посвященный 20-летию “крушения коммунизма”. Там торжество мании величия проявилось в полной мере.

Владас БИКУЛИЧЮС.

(Соб. корр. “Правды”).

г. Вильнюс.

Lietuvos ragana

 Kazimiera PrunskienėArši Lietuvos nepriklausomybės atstatymo kovotoja, „geniali“ Lietuvos ekonomistė ir politikė Kazimiera nesenai paprašė signataro rentos, atseit, neturi iš ko gyventi – neturi draudžiamų pajamų. Gavusi rentą čia pat pareiškė, kad rentą skirs labdarai. Rimta ekonomistės logika – neturi pajamų, bet rentą skirs labdarai. Gyvenimas parodė, kad ir Kazimiera nedaug kuo skiriasi nuo V. Landsbergio. Niekad netikėjau, kad Kazimiera gali būti KGB agentė. Negali būti, kad KGB tokias priiminėtų. Juk rimta organizacija buvo. Nepatingėjau kartą perskaityti jos pokalbį su Laima Pangonyte Italijoje 1991 metais, nuo kurio visas „Šatrijos“ kipišas ir prasidėjo, atspausdintą „Karštame komentare“ per tris numerius. Reto grožio briedas, tris savaites skaičiau. Įdomūs faktai – Kazimiera stojo komunistų partijon, nes norėjo išvažiuoti į Vokietiją. Rimtas motyvas, ką? Vat komunistai ir susidirbo, kad iš partijos balaganą padarė, priiminėdami bet ką – tokias kaip Kazimiera Prunskienė. O štai jos Nobelio premijos verta ekonomikos klestėjimo receptūra: „..savarankiškumas šakų… savarankiškumas įmonių… ekomonika negali funkcionuoti, jeigu nebus sudarytos prielaidos ir teritorinių padalinių, teritorinių struktūrų savarankiškumui.“ (Kk Nr.21(83)). Genialu, ką? Tiesiog Nobelio premijos verta ekonomistė, tik kažkodėl kurios įgyvendintos teorijos privedė šalį prie ūbago lazdos.

O dabar ši „ekonomistė“, sugriovusi kartu su V. Landsbergiu šalį iki pagrindų, bando iš jos gyventojų numauti paskutines kelnes – jai reikia rentos, ji neturi už ką gyventi. Anekdotas, ar ne!?

Lietuvos nepriklausomybė – juokas per ašaras

Juokingiausia yra tai, kad „tautos tėvelis“ buvo Maskvos suorganizuoto judėjimo vadu. Mažai kas prisimena pilną Sąjūdžio pavadinimą „Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis“. Ir, ypač jaunoji karta, nežino, kad Persitvarkymas, rusiškai Перестройка prasidėjo Maskvoje, Kremliaus rūmuose nenaudėlio Michailo Gorbačiovo iniciatyva. Taip kaip galima Sąjūdį ir jo vadus statyti kaip lietuviškumo simbolius? Juk pradžioje jie veikė griežtai pagal vakarais transliuojamose laidose iš Maskvos „Прожектор перестройки“ dėstomus principus ir tik vėliau, situacijai tapus nekontroliuojamai Maskvoje, nepaklusnūs vadai (V. Landsbergis, K. Prunskienė etc) staiga tapo „patriotais“ ir pasiuntė M. Gorbačiovą ant trijų raidžių – на хуй. Tas atsiuntė tankus. O gerai prisimenu, kad Sąjūdis 1988 metais mitinge Vingio parke metu ne žodžiu neprasitarė apie nepriklausomybę (apie tai tai tik bandė loti skverų užkampiuose Lietuvos laisvės lyga), o buvo kalbama tik apie „suverenitetą“, mat buvo manoma, kad nepriklausoma ekonominė veikla bus efektyvesnė (žr. K. Prunskienės pokalbį su Laima Pangonyte 1991 metų lapkričio pabaigoje). Teigti, kad V. Landsbergis ar Sąjūdis iškovojo nepriklausomybę ar kaip kitaip tapo lietuvių lyg žydų tautos vedliais iš Egipto – nesąmonė. Jie tiesiog stojo promaskvietiškų jėgų, išstojusių prieš senosios politikos tasą, pusėje. (Juk ne veltui dar praeitais metais V. Landsbergis telekanalui EUX pasakė, kad vienintelis jo manymu, pastarųjų laikų pažangus politikas buvo nuo girtuokliavimo miręs Borisas Jelcinas.) Ir atvirkščiai, Sąjūdyje buvo grupė sąjūdiečių (Virgilijus Čepaitis), kurie išstojo už senojo pasaulio tvarkos principus, bet su laiku, žinoma, buvo V. Landsbergio sutrypti. Kvailystė V. Landsbergį laikyti tautos didvyriu. Jis, greičiau, lyg šunėkas sugebėjęs įkasti šeimininkui į ranką ir tuo labai besididžiuojantis. Lietuvos nepriklausomybė – tai suskilusi gelda, prie kurios atsidūrė lietuvių tauta dėl besotės močiutės Maskvos norų. Žinoma, atgal laiko dabar neatsuksi, tačiau įsisąmonimas realių įvykių, vykusių prieš apie dvidešimt metų galėtų įšspręsti daug nesusipratimų dabar ir išvengti klaidinimų (durninimų) kuriais nesibodi dauguma politikų pastaruoju metu.

Kovo 11 nepriklausomybės atstatymo aktas