Tag Archives: Saulė Puidokaitė

Foto DNR

Nuotraukoje Oskaras Silevičius ir jo duktė.

„Kam reikia DNR tirti? Ten juk viskas iš veido matosi.“ – Oskaro Silevičiaus pusseserė Evelina Guzevičiūte.

Saule Puidokaitė ir Oskaras Silevičius

Reklama

Motinos linija – II

Jau buvo rašyta vieno iš komentatoriaus prašymu apie mano giminės iš motinos pusės liniją. Nepaisant labai negatyvios reakcijos iš kai kurių giminaičių pusės (kaip įprasta — dėl rimtų priežasčių), norėtusi papildyti keletą svarbių detalių, padėsiančių sudaryti tikslesnį įspūdį apie šią giminę.

Kaip jau žinote, mano motina — Burlėgienė Valerija gimė neišnešiota — septynerių mėnėsių. Todėl buvo palikta gimdymo namuose ir vėliau perduota likimo valiai į kūdikių namus. Humaniškos tarybinės šeimos politikos ir medicinos dėka, ši nelaiminga esybė gavo šansą gyventi ir neaišku dėl kokių priežasčių — ar tai dėl sąžinės graužaties ar dėl kitų, ji buvo mano močiutės pasiimta namo. Labiausiai tikėtina, kad tai įvyko dėl kaimynų ir kolūkio vadovų auklėjamojo darbo.

Dabar norėtųsi paminėti kitą svarbų momentą, liečiantį mano močiutės dukrą Aldoną Narbutienę (Guzevičiūtę). Ji kiek vyresnė už mano biologinę motiną. Būdama 20–ies Aldona susipažįsta su savo būsimu vyru architektu Algiu Narbutu, ji pastoja ir jai gimsta vaikutis. Turint omenyje, kad jų ryšiai buvo dar slapti ir neafišuojami, kas tuo metu buvo laikoma „nepadoru“ — žinoma, išgvėrusių moralistų dėka, vaikutis tampa „draudžiamu“ — benkartu. Aldona tuo metu neturi kur prisiglausti. 11 mėnesių Tomukas virtuvėje–viralinėje apipilamas verdančiu vandeniu ir po kurio laiko miršta ligoninėje. Tuo metu virtuvėje–viralinėje buvo tik močiutė. Formaliai įvykis laikomas „nelaimingu atsitikimu“. Nuo to laiko Aldona nekenčia savo motinos (neprisimenu, kad ji kada nors lankytųsi pas ją, kiek man teko girdėti). Aldona po kurio laiko išteka už to paties vyro Algio Narbuto ir jie abu persikelia gyventi į Kauną, susilaukia dviejų vaikų — vyresniosios Gabijos ir Alkio. Gabija močiutės laidotuvėse yra pratarusi, kad nėra nuleidusi nei vienos ašaros dėl velionės. Su Gabija sieja šilti prisiminimai, ji buvo protinga mergaitė, dabar penkių vaikų motina.

Paimkime, kad ir kitą mano močiutės dukrą Liudą. Jos neatsakingas elgesys prieš kitą sąlygojo mano kitos tetos — mano močiutės sūnaus Henriko žmonos Danutės sunkų kūno sužalojimą. Liuda ramia sąžino pasiūle Danutei vartoti gydytojo išrašytus vaistus dviguba doze, rezultate ko kartą jai apsisuko galvą, ji prarado orientacija, parkrito ir susižalojo stuburą. Dėl Liudos Danutė iki šiol negali vaikščioti. Liuda yra gerai žinomo Oskaro Silevičiaus prosenelė. Į klausimą, kaip gi yra taip, kad Oskaras Silevičius nepripažįsta savo dukros, Liuda atsakė, kad tai yra maždaug nusispjauti – pakol jaunas, lai dūksta.