Tag Archives: Tomas Viluckas

Pasaulis pagal religinį fanatiką

Tomas Viluckas

Religinis fanatikas su nuo tikėjimo perkreiptu veidu pareiškė viešai pasipiktinimą mano įrašu. Dieve mano, švenčiausia mergele Marija, štai sulaukiau dar! Kažkas vėl piktinasi. Dar vienas išputęs veidas nepatenkintas kada buvo apvadintas, ką tik po to, kad viename iš Lietuvos dienraščių išvadino didžiąją dalį žmonių gana įprastu pavadinimu – ligoniais. Švenčiausia sušikta nekaltybė! Nuo maldų nukaršusi smegeninė! Kiekvienas puspročiams skirtos sistemos atstovas jaučiasi turįs tik jiems duotą privilegiją – pasijusti dievu, ir, savaime aišku, žvelgti į kitus susidievinusiu žvilgsniu, nepraleidžiant progos (kaipgi be to!) implikuoti kaltės jausmą kitiems. Tai yra visos Europos tragedijos išraiška: žmogus pasidarė dievu ir pradėjo šikti ant kitų. O banda fanatikų stengiasi tęsti tuo pačiu keliu. Neliečiamieji. Jų veidas amžiais užsiėmęs viena veikla: ora at labora. Tai lotyniškai. Lietuviškai būtų – ignoruok viską ir tegalvok kaip uždirbti pinigų. Skurstantis ar alkanas tebus tik kliūtis tokiai krikščioniškai užduočiai. Taigi, Tomai Viluckai, ora at labora toliau. Už liaudies apšikinėjimą dabar gerai mokama. Iki kol jai vieną dieną pabos.

Reklama

Pasaulis religinio fanatiko akimis

Religinis fanatikas Tomas Viluckas mėgsta tyčiotis iš Lietuvos gyventojų, gyvenančių skurde.

Religinis fanatikas Tomas Viluckas mėgsta tyčiotis iš Lietuvos gyventojų, gyvenančių skurde.

Po to, kada 40 nuošimčių apklaustų Rytų Vokietijos gyventojų pareiškė, jog tarybiniais laikais gyvenimas buvo geresnis, vienas kardinolas neiškentęs suriko maždaug taip: „Užsičiaupkit, kvailiai! Jūs net patys įsivaizduojat, kaip blogai tada gyvenote!“ Žodžiu davė suprasti – esate durniai…. Lietuva irgi turi savų politinių psichopatų, taip pat – religinių fanatikų. Bene žymiausias yra žmogus su nuo tikėjimo iškreiptu veidu Tomas Viluckas. Nors yra vedęs ir Netloge seksualinę orientaciją pažymėjęs kaip heteroseksualia, tačiau myli Jėzų. Ši religinė pusprotybė, amžiais kontempliuojati neišsprendžiamą aritmetinę problemą „vienas trejuose, tačiau visi trys yra vienas“, šiandieną paskelbė savo analizę apie gyvenimą LTSR. Fanatikas apie žmones, prisimenančius, jog tarybiniais laikais žmonių materialinė padėtis buvo geresnė, teigia:

„Jie išgyvena kolektyvinę amneziją, atminties praradimą, užmarštį, nes pamiršta eiles parduotuvėse, kurių lentynose švilpaudavo vėjai, maisto ir deficitinių prekių talonus, visuotinį skurdą, tūkstantines eiles gauti paskiras būstui arba pergalei loterijoje prilygstantį leidimą įsigyti automobilį. Visa ši “nabagystė“ kas antram šalies gyventojui atrodo ekonominė gerovė, palyginti su nūdiena…“

Tokia religinio fanatiko, greičiau – iš daugumos žmonių besityčiojančio psichopato nuomonė, neturėtų būti svarstytina. Tai tautos išgama, turinti būti prisimintina bet kokioje situacijoje. Išgama Tomas Viluckas teigia apie žmones, kurie apklausoje sudarė 78 nuošimčius pareikšdami, jog sutiktų demokratines „vertybes“ keisti į materialinę gerovę, kad:

„šie žmonės sutiktų gyventi kiniško sukirpimo valstybėje ir dėl geresnio duonos kąsnio aukotų žmogaus laisves.“

Tai nuo gero gyvenimo ištinusio sočiaus spjūvis į alkano veidą su patyčios šypsena iškreiptame veide. Tokie išgamos, kaip Tomas Viluckas ir sudaro didžiąją Lietuvos nelaimių priežasties dalį. Fanatikai, psichopatai, pasmerkę didžiąją Lietuvos gyventojų dalį badui, skausmui ir nepritekliui vardan kažkokių nematomų „idealų“ neturi turėti teisės ramiam gyvenimui.