Tag Archives: Vidas Žvinys

Vidas Žvinys džiaugiasi

Vidas Žvinys

Yra reto grožio

Kvailys

Paspaudus Adamkaus rankute

Pas Viduką sutižo

Širdutė

Iš džiaugsmo nuleidęs

Į kelnes, Vidukas

Sušuko:

„Valdai, aš tavo esu!

Tavo rankute lai glosto

Pimpuką

Ir būsiu laimingas tavo

Padarytas dar vienas

Berniukas“

Ir taip Vidukas pasidarė

Dežurnas Adamkaus

Žaisliukas

Tumpas paaiškinimas. Vidas Žvinys yra lietuvis matematikas, prieš gerą šmotą laiko emigravęs į JAV, kur, po asmeniško susitikimo su Valdu Adamkumi, iki šiol gyvena nenutrūkstamos ekstazės būsenoje.

Reklama

Apie Vidą Žvinį – II. Chaiku

Oh Vidas, Vidas
Sovietų pagimdytas
Su smegenim išdrabstytom

Apie Vidą Žvinį. Chaiku

Ašarojo, bliovė

Vidas, net tris metus:
„Mama, duok Moskvičių!“

Gavo jis Moskvičių
Bet, daug nenurimo:
„Mama! Noriu daugiau!“

Supykusi motė
Per šikną užtvojus
Vidukui pasakė:

„Vaikeli, nemažas
Esi, užsidirbti
Kvailystėms pats turi!“

Supyko Vidukas
Smarkiai: „Tu ne mama,
O pizda man esi!

Kuri neduoda, tik
Rodo ir vilioja
Nereikia man tokios

Mamos, emigruosiu
Į JAV, ten laukia daug
Gerų dosnių mamų!“

Taip taręs Vidukas
Spjovė į Moskvičių
Ir paliko namus