Tag Archives: Julija Timošenko

Nutilk, daina

Jau šėlsta demonų puota,
Pirmyn niekšybė eina,
Todėl nutilk, laisva daina
Pirkta nelaisvės kaina

Nedarbas, vargana klaiki,
Tai mums nenaujas kelias,
Įveikt Tave kovon šauki,
Širdyse verda kraujas

Draugai, nesuimti nakčia,
Štai tremtiniais jau virto
Kas vakar niekšas buvo čia
Tas valdovu pakirdo

Kentės Tėvynė pavergta
Pirmyn nėra jau kelio
Piktai įsiutus velniava
Tau lėmė vergės dalią

Nutilk daina, bet lik širdy
Tamsa netruks be galo
Atgims Darna Kovos ugny
Atgims prie Naujo Kelio…

Reklama

Tunelis į Europą

Prieš gerą savaitę Slovakijos teisėtvarkos pareigūnai aptiko šalia sienos su Ukraina 700 metrų tunelį su paruošta geležinkelio linija. Tunelis buvo iškastas nuo trijų iki šešerių metrų gylyje ir 220 metrų tesėsi Slovakijos (taigi – Europos Sąjungos) teritorijoje. Yra žinoma, kad tunelis buvo naudojamas cigarečių kontrabandai vežti į Slovakijos teritoriją, taip pat galimai, žmonių gabenimui į ES. Slovakijos policija sulaike 13 100 cigarečių dėžių, du asmenis sulaikė, buvo panaudoti ginklai. Tunelis prasideda Ukrainos Užgorodo miesto name ir baigiasi privačioje valdoje tarp Slovakijos Vyšne Nemecke ir Nižne Nemecke gyvenviečių.
Tuenlis
Šaltinis
Vaizdo įrašas

Linksma naujiena

Kaip džiugu išgirsti gerą naujieną! Reikia tikėtis, kad ji ir supus tenai.

Julija Timošenko

Julija Timošenko