Tag Archives: Vygintas Gontis

Kas užsakė Lietuvai nepriklausomybę ir iš kur atsirado V. Adamkus?

Einame toliau. Visa nesąmonė su istorine interpretacija apie tariamą lietuvių tautos okupacija buvo taip pat sugalvota JAV: buvo sukurtos naujos, šiam reikalui skirtos Ribentropo–Molotovo pakto priežastys, naujos tremčių reikšmės ir t.t.

Amerikiečiams reikėjo išprovokuoti lietuvių sukilimą prieš Maskvą, idant būtų priežastis pradėti karą su TSRS šventųjų „demokratijos“ idealų vardan – norint apginti sukilusią prieš komunizmo priespaudą mažą, bet „drąsią“ tautą.

Savaime aišku, naujas tiesas ir instrukcijas kaip elgtis reikėjo kažkaip perduoti tiems, kas šias idėjas įgyvendintų gyvenime. Buvo pradėtas po „bendradarbiavimo“ ir „draugiškų santykių plėtojimo“ širma įvairių renginių organizavimas, kur įvairūs lietuvių mokslo ir kultūros darbuotojai iš abiejų pusių buvo kviečiami į konferencijas, simpoziumus, kur greta oficialius pavadinimus atitinkančių tarpusiavo pasiekimų apsikeitimo, lietuviai gaudavo ir naujas istorines „tiesas“ apie juos pačius. Sužinojo, kad jie yra nuogi, o Adomas kilęs iš beždžionės. JAV „specialistai“ – lietuviai tikino, kad tikrasis Ribentropo-Molotovo paktas buvo ne rusų bandymas apsisaugoti nuo fašizmo, bet, atseit, okupuoti Lietuvą; įrodinėjo, kad žmonės Sibiran buvo vežami ne dėl to, kad dirbtų ar būtų išnaikintos socialinės „klases“, bet kad būtų nužudyti.

Lietuviai sužinojo, kad jie yra „nelaisvi“, okupuoti.

O kad naujų žinių perdavimas sparčiau vyktų, jis buvo spartinamas „dovanėlėmis“ ir pinigais. JAV lietuvis V. Narutis XI pasaulio lietuvių mokslo, kulturos ir kūrybos simpoziume girtas atvirai V. Landsbergiui pirštu nosin baksnojo, aiškindamasis „kur dingo pinigai?“. „Nepriklausos Lietuvos“ kūrimui skirti. Viena užsienio lietuvė–simpoziumo senbuvė atvirai piktinosi, kad vėlėsniuose simpoziumuose Landsbergienė pasirodė su 7 karatų briliantais ausyse (po perduotų pinigų). O kiek pinigų gavo visokie tokie, kaip V. Gontis ir jam panašūs? Buvo dešimtys, jei ne šimtai žmonių įtraukti į „organizacinį komitetą“ Lietuvos valstybei griauti. Kad ir tarybinės.

Amerikiečiai, tiesa, nesitikėjo, kad planas baigsis taip puikiai. Siugriuvo visa TSRS, kartu su Tarybu Lietuva.

Bet tuo nebuvo apsistota, juk galutinis JAV planas buvo ir liko tas pats – užimti Rusiją. Atidirbinėdamas amerikiečiams pinigus toliau, V. Landsbergis turėjo pastatyti jų žmogų, kuris tiesiogai atstovautų ir rūpintusi JAV interesais Baltijos regione. Kas ir buvo padaryta. V. Adamkaus cinizmas lietuvių atžvilgiu turėtų būti vertinams atskirai. („Juk jis nieko blogo nepadarė!“)

Valdas AdamkusPo to, kada šitiek pridirbo ir V. Adamkus ir V. Landsbergis, negi dar neaišku, kieno naudai dirba ir V. Adamkus ir V. Landsbergis? Visos V. Landsbergio isterijos apie „rusus. puolančius Lietuvą“ nėra dementinio senio pasidurniavimai. Tai JAV sugalvoto plano dalies vykdymas, atidirbamas už pinigus. Ką besakyti apie V. Adamkų, JAV administracijos darbuotoją?

Gyvatę V. Landsbergis įleido į Lietuvą. Nuodingą amerikietiškos kilmės gyvatę. Sugebėjusią užnuodyti daug.

Save This Page to your Delicious network

Reklama

Aleksui apie karą Irake

Kokia čia naujiena? Dar prieš pradedant kariauti buvo aišku, kame šuo pakastas. Karo operacija vadinosi „Operation Iraq Lberation“. Kai pamatė, kad sutrumpintai gaunasi OIL, pakeitė į Operation Iraq Freedom.

Vienas pažįstamas Vygintas Gontis išdidžiai dar tada pareiškė, kad irakiečiai karą pralaimėjo jo nepradėję. Kiek metų praėjo, kiek vaikų užmušė, nei galo matyti nei pabaigos.

Fucking Bušas, fucking V. Adamkus, fucking Januškos .. .

Just Foreign Policy Iraqi Death Estimator