Tag Archives: Juozas Urbšys

Apie eilinį J. Stalino „nusikaltimą“ Lietuvai

Juozas Urbšys minėjo, kad būtent Josifas Stalinas buvo iniciatoriumi perduoti iš Lenkijos atimtą Vilnių ir jo kraštą Lietuvai, nors pradžioje buvo pasiūlymų prijungti šiandieninę Lietuvos sostinę prie Baltarusijos. Jokios abejonės nėra – jeigu Valdas Adamkus būtų paliktas prezidento poste trečiai kadencijai, jis būtų ištaisęs šią istorinę „neteisybę“ ir Vilnius būtų sugrąžintas „teisėtam“ šeimininkui – Lenkijai.

Josifas Visarionovičius Stalinas

Reklama

Vilniaus „okupacija“. Istorinė foto nuotrauka

Taip vyko Lietuvos „okupacija“. Nuotraukoje centre: Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys pasirašo TSRS-Lietuvos susitarimą del Vilniaus ir Vilniaus krašto perdavimo Lietuvai. Dalyvauja (iš kairės): Lietuvos valstybinė delegacija, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis, TSRS 1-asis Užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Vladimiras Petrovičius Potiomkinas, Josifas Visarionovičius Stalinas, TSRS Liaudies gynybos sekretorius Klimentas Jefremovičius Vorošilovas, TSRS Liaudies komisarų tarybos (Sovnarkom’o) pirmininkas Viačeslavas Michailovičius Molotovas, Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centrinio Komiteto sekretorius Andrėjus Aleksandrovičius Ždanovas. 1939 metų spalio 10 diena. Maskva. Lietuva mainais leido patalpinti 20 tūkstančių TSRS karių kontingentą.

Vienas iš Lietuvos „okupacijos“ istorinių momentų. TSRS atimtas Vilnius su jo kraštu perduodamas Lietuvai. Centre: Juozas Urbšys pasirašo susitarimą. Stovi iš kairės: Lietuvos valstybinė delegacija, Lietuvos kariuomenės vadas generolas Stasys Raštikis, TSRS 1-asis Užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Vladimiras Petrovičius Potiomkinas, Josifas Visarionovičius Stalinas, TSRS Liaudies gynybos sekretorius Klimentas Jefremovičius Vorošilovas, TSRS Liaudies komisarų tarybos (Sovnarkomo) pirmininkas Viačeslavas Michailovičius Molotovas, Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) Centrinio Komiteto sekretorius Andrėjus Aleksandrovičius Ždanovas.

Vienas iš Lietuvos „okupacijos“ istorinių momentų. TSRS atimtas Vilnius su jo kraštu perduodamas Lietuvai.