Tag Archives: Joanne Whelan

Crazy Joanne Whelan And The Sex

Crazy Joanne awake and gave Lithium for a dog. A dog got a craze and ran away to the neighbor’s yard. Again Joanne Whelan has left without the sex.

Reklama

Contemporary Girl Joanne Whelan

¨My life has changed after a divorce. My friend told me, that I should keep my wife more strictly, but I did not mind that.¨

¨But that is not a good way! Women always should have a right to choose!¨

¨What about you? 35 years… Do you think about family or  children?¨

Short pause appeared in the room, during which an anger and aggression has been concentrated.  A fear appeared that scarred parents will come amazed.

¨But women have a wide opportunities in contemporary world where she can to realize herself!¨

Two minutes later I has been kicked off from the house.

Considering Joanne´s Whelan mother Misis Hazel

What a mother she is, if, instead of mother´s milk, she fed Joanne with… Lithium (not a food supplement)?

For Joanne Whelan

How big is your love
Between you and your dad
One thing makes it insufficient —
Sexual intercourses

Atimtas žvilgsnis

Kažkoks japonas yra parašęs knygą „Auksinė šventovė“. Blogai jis gyvenimą baigė negavęs Nobelio premijos, kuri atiteko M. Šolochovui. Ten buvo vienas siužetas paminėtas: keli vienuoliai rado kačiuką ir negalėjo pasidalinti pas kurį jis apsigyvens. Vienuoliai ginčijosi ginčijosi, ir, negalėdami susitarti, nuėjo pas vienuolyno vyresnįjį, kad nuspręstų. Anas, ramiai išklausęs vienuolius, paėmė kačiuką ir, tiesiog nusuko jam sprandą. Konfliktas išspręstas. (Koks rašytojo vardas?)

Lygiai taip pat man norėtusi paimti ir tiesiog atsistumti nuo dviejų problemų. Pirma, norėtusi ištrinti amžiais ir su viskam prakeiktos nevisprotės Džoanos atmintį iš galvos ir ne tokiu būdu, kaip buvo daroma anksčiau. Ši arogantiška pusprotė neturėjo teisės lipti ant mano galvos. Ji nebuvo verta jokio dėmesio, tokias psiches paprasčiausiai reikia varyti laukan ir nebuvo jokio reikalo kabinėtis prie jos ir draugystę rodyti. Jos išverstos akys absoliučiai nieko nedarė, tik sekė kiekvieną kiekvieno judėsį ir iš akių trykštančią „bioenergiją“, bandydama iš nevilties ir pavydo suprasti: „O kaip jis taip daro?“; taip pat iš pykčio formuodama atsaką: „Kodėl jis nieko neturi, o viską taip gali padaryti?“. Netekęs sielos, bando ją atimti iš kitų. Tipiškos parazitavimo nuostatos, suformuotos dešinių pažiūrų šeimynoje, tolygiai smunkančioje žemyn ir besitempiančioje kitus. Progresas tokioje šeimoje neįmanomas. Nenorėdami atsisakyti savo parazitiškų nuostatų, jie yra palaikomi medikamentais. Jų lygis yra primityvus, jie neužsiima intelektualizacija, tačiau noriai atidirbinėja priemones, kaip prisikabinti prie kitų, juos pavergti ir gauti tariamą naudą, nors iš tikro, materialinės naudos, daugumoje atvėju, gauna nulį, sukeldami didelį psichologinį diskomfortą kitiems (Laima minėjo apie kažkokį specifinį moterišką hormoną, kuris sukelia joms pasitenkinimą. Sadistės.). Jų komunikaciniai gebėjimai yra prasti, jie paprastai tyli ieškodami sau naudos. Jie yra paprastai išpūsti, su išverstomis akimis (reikalauja išversti jas iš kitų!), bando atsekti kiekvieno kito paslėptą mintį. (Pvz. durnelis A. Januška. Jo niekas neužmuša nes viso jo esybė yra invertuota, išversta į išorę. Jo kūnelis yra tešlos formos, jis neturi jokiu jausmų, emocijų, tenkina tik bazinius instinktus, tačiau savo išverstos ego (esaties? astralinio kūno? psichės?) dėka, sugeba kontaktuoti su kitais, jam panašiais. Jų gyenimas yra atsiribojęs nuo įprastinio. Tačiau, dėl savo ypatumų, jų veikla gali žeisti kitus. Jie užima specifinę vietą visuomenėje, analogiškai, kaip žydai viduramžiuose, įsigydami privilegijas. Jie gali leisti laisvalaikį specifine veikla, galvodami, jog išsiskiria ar pralenkia įprastai gyvenančius. Jie gyena totalioje izoliacijoje, glaudžiame rate. Jie nestokoja, bet jiems reikia daugiau daugiau ir daugiau. Nustekenti aplinkiniai priversti pasišalinti (žr. vakarykštį Rūtos Vainienės pranešimą), vietoj to skelbdami apie imigrantų būtinybę. Mat, pastaruosius apvogti ir išnaudoti yra lengviau, be to, jie neturi jokių teisių. Tokie yra demokratijos skelbėjai ir pranašai. (Galima pridurti, tokia ir yra demokratijos esmė.) Tokia yra Džoana Vhelan ir visa jos šeimyna. Uzurpuodami seno žydo senai išnykusią vietą visuomenėje, jie tikisi įgauti pranašumo, prisisegti privilegiją ir pasiskelbti, na, kuo tik nori. Taip elgiasi, pavyzdžiui, kad ir žmogaus teisių pranašai: kokią tu teisę turi? Kas tau ją davė? (Įdomus momentas pastebimas tarp šiuolaikinių merginų, kurių tokia nevisprotiška politika kelia į neviltį visus: pasirodo, sutikus vaikiną, jos nežiūri nei į jo spermos kiekį ar fizinę būklę. Jos žiūri į akis ir stebi kokias teises jis turi? O neturint teisių, galima ir sugebėjimus neutralizuoti, užtenka juos tik sugerti.) Reikia atkreipti dėmesį į vieną momentą: žmogaus teisės niekur neginamos. Jos tik suteikiamos. Kitaip tariant – tai elementariausias gaidinimas. Ir tokius gaidintojus galima paprastai naikinti: fizine jėga (turint omenyje, kad tai papraščiausios „mirusios sielos“, sąžinė dėl jų neturėtų skaudėti) arba psichologine priespauda, kuri daugumoje atvėju, yra žymiai efektyvesnė. (Pletkai, televizija, radijas, žiniatinklis: naujienų grupės, dienraščiai, Facebook, Tviteris ir kiti), Nes kiekvienas gaidintojas, manantis, kad užima ypatingą vietą demokratizacijos procese, gali būti priremtas prie sienos taip pat. Pvz. atidaryti dienraštį ir nusiūsti straipsnių URI į mokyklą ar nuolat jas skelbti konferencijose. Tokie yra informacinės visuomenės ypatumai. Verta prisiminti, kad Lietuva ir TSRS pralaimėjo grynai per informacinį karą. (TSRS kompartija padarė didelį nuostolį neatkreipdama į skaičiavimo technikos mokslo vystymą, nors tarybiniai mokslininkai trimitavo apie gręsiantį katastrofišką atsilikimą šioje srityje, lyginant su JAV). Atsidarydami dienraštį ir pasiūsdami kiekvieną diena ant trijų raidžių atitinkamą politiką ar visuomenės veikėją, prisidedate kad ir prie TSRS atstatymo tikimybės. Juk dauguma norėtų gyventi taip, kaip anksčiau. Dirbti, turėti šeimą. Bet tam, reikia priešintis gaidinimui. siūsti ant trijų raidžių kaimyną, paskelbti, kad V. Adamkus yra išsigimelis, o V. Landsbergis jau senai pardavė Lietuvą, daug negalvojant apie pasekmes. Taip keičiamas gyvenimas, kuriame daugumą mūsų jau senai apgavo. Visai nesenai, vidurinės mokyklos, esančios kaimynystėje, darbuotojai ir mokiniai buvo nustebę gavę URI, kuris nuvedęs į atitinkamą vietą, sukėle diskusijas, ar tikrai tinkamas dėmesys buvo parodytas jų buvusiam suaugusiam mokiniui, kuris ištisai metus sedėjo tylomis tarp paauglių. Juk mažai kas žinojo, kad suaugęs mokinys, kad būtų ramus, kas rytą po tabletę nurydavo. Klausimas: kam reikia suaugusiam dienomis kiūksoti tarp jaunuomenės? Ir mokykla susidomėjo.

Antras dalykas, į kurį norėtusi atkreipti dėmesį, tai gaidinimo techniką. Ši technika grindžiama bionenergetika. Bioenergija – tai yra pati paprasčiausia vitalinė energija arba gyvybės šaltinis jūsų kūne, prie kurios prisisiurbti tapo kone pagrindiniu šiuolaikinių menkystų užsiėmimu. Propaguojama, kad net elementarios komunikacijos neturi vykti be pradinio kontakto su pašnekovo gyvybine energija, kitaip tariant, žmogus turi būti pradžiai nuleistas arba privalo nuleisti kitą. Tiesioginė bioenergijos projekcija į kitą yra draudžiama, esą, taip pažeidžia kito laisvę. Visos vadinamos socialinės klasės yra „kuriamos“ tikai gaidinimo dėka, o ne materialinių vertybių turėjimo pagrindu. Nes, Vakarų pasaulyje jau senai kiekvienam gyentojaui yra užtikrintas minimalių resursų, skirtų gyvybei palaikyti (bet ne daugiau) šaltinis. Iš esmės, visas šis procesas – kaip gaidinimas, taip ir socialinių klasių kūrimas, yra absoliučiai bevertis ir nereikalingas procesas, nes, vadinamoji gyvybinė energija (bioenergija) yra aktuali ir reikalinga tik tam pačiam asmeniui, o jos interakcija su kitais rekalinga tik per tam tikrus komunikacijų būdus: pvz. bionenergijos išraiška per seksualuma, kas reikalinga normaliam asmenybės vystymuisi. Arba informacijos perdavimas oraliniu būdu, kada vėl, yra būtina savo gyvybinės energijos projekcija į kitą tam, kad užmegzti kontaktą. Atreipti dėmesį vertą į tai, kad pastaruosiuose Holivudo filmuose aktoriai išmokyti kalbėti minimaliai įdedant pastangų, o būtent jie formuoja bendravimo stilių ir nuostatas Vakarų pasaulyje. Rezultate ko, bendravimas tampa vis sunkesniu ir dažnai neįmanomu, nes kalbantysis stipresniu balsu apibūdinamas kaip nemandagiu ar net grubiu. Yra priverčiama, kad žmogaus veiksmai neštu kuo mažiau prasmės, kad jo veiksmai taptų kuo tuštesni (A. Piatigorskis). Taip, po truputi verslo pasaulio atstovų dėka(o juk jie yraKanto kalba„žyduomenė“ arba demokratizacijos apaštalai) naikimanas žmogaus konunikacinis gebėjimas – kalbėti su kitu. Atimta kalba mikliai pakeičiama suteikta kokia nors eiline teise. Pvz. teise kalbėti. Viso šio proceso metu žmogui yra atimamas kelias vitalines energijos išraiškai, kitaip tariant – bioenergijos išraiška per burną (per os) yra UŽDRAUDŽIAMA. Yra daugybė pavyzdžių, kaip normatyvuojamas seksualinis gyvenimas, rezultate ko, elementarūs lytiniai santykiai padaromi neįmanomais, t.y. pasimylėti draudžiama, vietoj to siūlant bandyti „patirti“, su įvairiausiomis alternatyviomis „patirties“ formomis, su įvairiausiomis gaidinimo formomis, iš anksto žinant, jog jos ilgalaikio pasitenkinimo NEATNEŠ. Taip dar vienas Omnis Gratia elementas tampa sunaikintu. Tačiau, vietoj to, organizuojama Gay Pride. Ir visiems vienodai, nes išgaidintiems tas pats, o likusieji – sutrikę tyli, nesupranta, kas vyksta. Visų šių technologijų pagrindinis tikslas yra padaryti jūsų buvusį sveiką, su mylima moterimis besigalinėjusi kūną ir knygų išvargintą protą – IŠVYNIOJAMU ORIGAMIU, kada jūsų savastis po truputi taps išvyniota, jūsų praeitis atimta, išgyventi emociniai įspūdžiai ir džiaugsmai – atimti ir priversti užmiršti (žr. birželio 15 d.(?) Seimo sprendimą uždrausti prisiminti gyvenimą Tarybų Lietuvoje). (Toks gyvenimo būdas buvo, kaip įspėjimas, ekranizuotas genialaus JAV kino režiseriaus Džordžo Lukaso, dar prieš gerus tris dešimtmečius, kino filme „THX 1138“.) Tada – iš jūsų beliks tik Tabula rasa, balta lenta. net ne lenta, o baltas popieriaus lapas – IŠVYNIOTAS ORIGAMIS, kuris nieko neneš – jokių tiesų, jokios nuomonės, kuris bus skirtas tik būti užrašytam kieno nors, arba – skirtas nusišnirpšti, kaip vienkartine popierine balta nosine, o dar geriau – būti suvartotam vietoj tualetinio popieriaus skiautės, tualete, išsituštinus! Ir tada, taip „išvalytas“ kūnas – išvyniotas origamis ar Tabula rasaa (kiekvieno politiko svajonė), – praras tai, kas jam nuo Dievo duota – gyvybės išraišką – sielą ar dvasią, Žmogaus kūnas taps forma, funkcionuojančia išskirtinai tik biofizioologinių procesų dėka, belaukiančia Žodžio.

Caution: Joanne Whelan!

Joanne Whelan

Dangers And Joys Of Real And Virtual Worlds

Best friends could be in realty only. When I was younger twice, were big joy to jump into night train to get into Sankt Peterburg, or somewhere to Ukraine. There were a lot of people has been met and that bring most imoportant part of journey – a joy. People were different: old, young, good, bad, bastards, criminals, family persons (I met them mainly in Ukraine). Meetings were always interesting, sometimes maybe danger, but always left a value for the life, understanding of life (I do not use word “experience“, because I hate this word. To experience is possible only senses of human and only in case if they agree for that.) As a general rule for that were keeping rules of human behaviour, that is, no fakes, lyes, pretending or panting. Still rememeber how in the train to somewhere in Ukraine very old lady asked for a glass of grape juice and said: “Thanks. I would never able to buy that juice.“, despite it were average drink. That is a way, how people should act in the life. That is rules suitable everywhere, even in Ireland, despite that some of local here thinks that they are something special, who aloud to behave like these for which in UK quite recently were posters “No Irish and dogs alloud“. Some USA beaches wants to ban Irish for similar behaviour at this summer. That is because pigs are everywhere. Polish, Irish or other. (Englishmen are the most polite in Europe, despite their social difficulties.)

Life is changing, amazing inventions were made and one of them, Internet changed the World creating a new type of society – infomation society. Some countries get into hudge economical changes due this phenomena; for Ireland that meant step from poverty to modern world as main corporations providing infrastructure for creation of information society were settled in there. All nodes of IP addresses were pointed to Ireland, similarly, humans from different countries started to flow to the country of Search Engine and Windows, consuming provided by locals Guinness, whiskey and circles of New Grande. When all these stuff came to Ireland, one day I came here and joined to Theatre Production Course, as abbreviation SFX found could be interesting for me. Now, let do some steps away.

Some weeks ago Chief of Baltic News Service Arturas Racas anounced that he do not know why it is necessary to use Twitter or Facebook. Due that Arturas Racas some time ago provided me invaluable reference “to take off a possibility for me to express myself in this common place“ what caused dosens of protests from other readers, I explained to Arturas why could be good Twitter for him, and why Facebook should be filled. Fact is that (Ch. Dickens) today we use Twitter or Facebook for one or another one reasons. We should to participate in that as it is part of information society. Information society changes lifes. Not all knows how to change it, not all happy when somebody change it. That is a matter of knowledge: how to change – to broke, to destroy, to create. Say, that I’m really happy to create a link with Niamh @StarGurlx, which pleases with tweets like “Thats Neeev“. But I hate cold ignoration of scumbags like Joanne Whelan @JoooneBug from Howth, Dublin. It is virtual links, similar like press or TV, just dual, with possibility to respond. As the virtual world is relatively close, we know each other very well and sometimes one could ask another one like or nooze, like @StarGurlx today:

Leave Joanne alone

Now, lets go back to SFX Theatre times. When I find its abbreviature in FAS, I subcounsousnelly felt that it could be very interesting. And that were true. The daily boring polishing with shoes of the stage, an auditorium and other places allowed to get into how performance or show to be made. Everything were interesting. One day a tragedy has came to the theatre and my life – Joanne Whelan. She looked like a broken ghost. Her head always were leaned down, she did not worry about others and her attendance were about 20-25 percents. I should accept that I find her interesting and nice from the first side, but inner feeling did not allowed me to get with her to close: I was fresh in Ireland and can not allowed myself to trust for local due language difficulties. To date her were not necessary for me, I was fulla in head by other problems, but on the third day she insisted in quite agressive manner for a meeting outside. I was amazed looked at her “WTF?“ but due her appearance were very nice, gave OK and we sit together at evening. She were sad, I were fucked due local Irish language on English dialect. Joanne admitted me that she is immediatelly from mental hospital and asked my reaction. As most of us are suffering due depression more or less, I did not find it as a problem for a relations. I spend three years in Lithianian Academy Of Sciences Library by reading books of psychology, pshychotherapies, sociology and politics by searching a reasons of depressions. (I came to Ireland due that and I find a reason at 2006, where after long searches and long therm discussions with old local Jew we suspected that pains in head could be organic, not psychic origin – later we find that a one muscle over tensed and it is released now. It is difficult to imagine what could happen with me if I should accept treatment with psychotropic drugs or in similar way, like Joanne Whelan. I simply can not to believe that my origin of depression can be mental based, for a reason very simply — all main psychoteraphy ways were know for me – I consumed books and textbooks like a hamster.) Now, I can admit very clear: I should better smash her jaw or left her alone immediatelly. I saw some days later her eyes, mad and crazy eyes, due her desease and again, find that she is OK. Perhaps I was foolish. But the reason is very clear and simply – a love. They changed after some mild words. She invited, again, in very agressive and strange manner, to visit another one restaurant and… we went. Why not? That were permission for a date and I allowed myself to fall into a sense. She behaved with me far away to be nice: a wish to be gently and nice mixed with agression, it were clear that she really suffering and it was necessary were for me to take a position of patience to her. She invited to visit her house and I was happy to see her happy face waiting me on the road against gates. Why I did not fucked her in her bedroom then, I don’t know. The house were very well fitted, not a posh, but there were a one strange feeling when I came – I find that I’m loosing of space control of upper part of room, something very strange phenomena, despite that there vere nothing special in the room, not like, say, in library of Charleville Castle (the best place for a looking of touch with a spirits.) Then we went for a walk to Howth. Nice start. In SFX Theathe I find her swallowing tablets and asked her what is that: “Lithium“, aswered Joanne and I met critical mistake not to assess persons using psychotropic due dangers of that. “She is fucking crazy“ — said Chistopher some months later for me, but it were too late: I was full in love to a Joanne. She liked to manage me and I spinned around in begging what all people want in such kind of situation. I should left to Galway for a month. Then something has happened and despite some weeks of hard work, one night she put me in situation when I can not left off in any other way except like an ashamed freak. Next day, she came with up nose from a glory and arrogance and let me understood that since then I’m nothing. Why? I don’t know. According her, I rejected her for a love, but in realty I simply did not find a force to lift eyes to her due exhaustion and her dual manner of behavior. She were like minevra and very soon my life started changed. I find myself that im loosing control, but in realty, now it is clear for me, that I has began to be consumed slowly. I become an idiot, in simply words and subject of mockery by others. Simply betrayal. Irresponsible, naughty. I simply got to underground. Why, for what? She simply were and is father’s spoilt dougher with a bad manners, poor education. She were North Side girl, about which local folk sayz in jokes: “Two North Side girls jumps ower the clifs. Who wins? – The Society.“ So, that is what Joanne Whelan represented herself from North Side of Dublin. Meeting with her causes only troubles and pains, that is clear, as until age 36 she were not able to create nor family nor born children despite her nice appearance and good psychical condition, she did not change her aptitudes even after her irresponsible behavior bring her to the mental hospital for a several months and years of treatment with psychotropic drugs like “Lithium“. Her interesting inverted mind outside increased possibility to insight several times that could make extremly discomfort and even danger for other people, making impossibility for communications. The worst think when Joanne start to appeal to receive senses: she become danger and unpredictable. She could simply start to compete with you providing that “I am not a fool and smarter than you“ or similar. A society and family should keep responsible for persons like Joanne Whelan warning as a sing of potential danger for everybody. Irresponsible lifestyle, wish to be always happy and have a fun, causes personal tragedies and social disfunctions. These persons becomes mental handicaps in simply words. They like to use a modern communications and took part in information society. But we always should keep in mind and warn others about Joannes Whelan, which even profile photo’s are changed with other persons to change identities and further ‘have a fun by mocking in other people.

And now, receiving tweet for Niamh like this one:

I can answer: “No, I know Joanne.“ And my duty is warn you: all people tries avoid her in real world. And you do that.

Long TweetsJOANNE WHELAN

Photos Of Joanne Whelan

Some readers might be interesting, how looks like that dammed Joanne Whelan created and creating so many trouble for men society? Right, she looks very good, she is tall, about 178 cm, she were athletic, oval face, quite pleasant, big blue eyes, two upper big teeth, round eyebrows, fat lips, straight medium nose. Must say, that in realty she appeared and appears much more better. These photos are quite recent, one-two years old. Her face might show her inner mood, but keep in mind, that she is perfect pretender and most of time prefers to absorb environment looking by own interests, rather than take active life. She is quite poisonous than innocent that like to pretend. No doubt, that in youth she were a perfect looking girl, irreversible spoilt due bad parenting and improper personal life.
Avoid Joanne Whelan

Nobody wants her. She lost control in consuming. Men with knowledge kicks her off, but foolish can be caught. Marks: two big upper shiny teeth, age 36, 176 cm, athletic, blond hair, oval face, high forehead, big blue eyes, round eyebrows, straight medium nose, fat lips. Places possible to meet: Howth, Coolock.

Parazitų nelaisvėje

Schema

Vakar per Feisbuką pakvietė į pokalbį viena pažįstama. „Ateik, duosiu pinigų“. Geras ėjimas. Ji bandė tenkinti mano vieną aistra, kuri pasirodo, jau išblėso. Dabar tokia karta auga – jaunoji. Jie įsitikinę, kad tik jie turi teisę malonumams, o kitų reikmės turi būti skirtos tenkinti juos. Man juokingi tokie žmonės. Jie nesugeba vieno – projektuoti save į kitus. Tai parazitiškos formos asmenybės, kaip ir visa kapitalizmo sistema, skirtos absorbuoti. Jie labai skausmingai reaguoja į bet kokį pamaišymą utilizacijai. Prieš porą metų kompanijos HP knygos „eRevoliution“ įvade teko skaityti tokių žmonių palyginimą. Buvo pateiktas pavyzdys iš „StarTreck“ serialo filmo, kur vienos tautybės (kosminiai airiai, ko gero) atstovai atskrisdavo į planetas ir pradėdavo veiklą ignoruodami kitus, rezultate ko palikdavo planetas totaliai išsekintas ir plynas. Pati knyga, kaip vadovas, galinti padėti kovoje su tokiais invertuotais. Išnešus protą į priekį už galvos ribų, galima užkloti juo kitus ir taip atsistoti jo dėka ant galvų. Taip vyksta vadinamoji natūralioji atranka: stovėti ant kitų galvų nenaudojant fizinių jėgų. Žodžiu, štai toks šūdas buvo. Galiu susikovoti, bet tada išmes iš lietuvių bendruomenės, policija, teismai prasidės, Lietuvos laikraščiai rašys – nu kam man to reikia? Teko man atsisakyti pinigėliu.

Nusibodo man tie išviepti. Išsiviepeliai, skirti išvaipyti kitus. Svieto durnintojai. Kažkoks teatras, kur tu aktorius. O jie linksminasi. Tai dar priedo, dar turi jiems apšvietimą daryti, kad jie gerai atrodytų. Ha ha ha ha, įdomu, tiesa? Naujosios politikos drugeliai. Ana, lietuviai, kiek prisidurniavo išgamai V. Adamkui atėjus į valdžią? Dabar visi iš ten bėga. Ar sugrįš atgal – kažin, nes Dalka su savo nuostatomis kažin ar kalnus nuvers. Žodžiu, man vienodai. Gyvenu be rūpesčių, apsileidęs. „Dėde, jūs pedofilas?“ – išdrįso mažės nuvarytos nuo keptų bulvyčių restorano vėlai naktį, beeinant plaukioti. „Ne. Už trijų metų būsiu.“ – „Kodėl už trijų?“ – „Tada tau bus šešiolika ir aš tave turėsiu“. Įsikalbėjom. Šiaurinio Dublino karta. Nebijo nieko ir kolosaliai trokšta dėmesio. Ir jį vertina. Nes ir iš jų tyčiojasi. Pusvalandį praleidom kartu. Jie nori sužinoti viską. Kitą kartą, ten pat (čia Kūlokas), jau beeinant per sankryžą, užkabino. Gal septynios kokios, kiek vyresnės. Apsupo momentaliai ratu, pozos beždžionių, rankos išskėstos į priekį. Pozos gynybinės puolamosios, juda aplink. Bijo, bet nori. „Atsiprašom, ar galima su jumis nusifotografuoti?“ Iš jūros beeinant, gal jos pajuto jūros gaivą ar dar ką. Reikėjo atsistoti į beždžionių poziciją, išmesti rankas su kumščiais į priekį. Nykščiai į viršų. Tokia atmosfero Kūloko, per kurį tenka eiti kas dieną. Šiaurinis Dublinas. Dvidešimt penkių metų merginos jau senės. Kaimynė Linzė pažadėjo surasti man, bet, bybis ten, pati nieko neturi. Supažindino kartą su Liana, 18-os metų kumele su sportiniais treningais, vaikas kažkur. – „Two pounders for quarter“. Ji mėgsta savo tvarką. Pati Linzė yra normaliausia, bet ji labai stora. Jai 21 metai. Ji su stuburu ir mase. Gimė 9 vaikų šeimoje. Žodžiu, viskas labai neįdomu. Patrikas pažadėjo suorganizuoti kambarį prie Dublino. Po truputi kraustytis reikės. Balymunas yra draudžiama zona, brangu čia gyventi. Nėturiu kur kitur. Sugrįžti į Lietuvą bus kur, bet ten dar reikia skolas grąžinti už namą. Sugrąžinsiu, bet ką ten veikti? Žodžiu, kol kas guliu. Vakarais plaukioju. Absoliutus šūdas. Reikia sunaikinti hidrą Džoaną. Nebus jai vietos dabar. Gyvenimas informacinėje visuomenėje subtilus. Tokios padugnėms negali būti jokių atleidimų. Filas didelį nuostolį padarė įleisdamas ją į kursą, juk ji visiškai nieko nedarė, tik aplinkui akimis visus rijo. Tokias kales net vietiniai šunys aploja. Ir didelis ir mažas žino, kad jas naikinti reikia. Genetiškai modifikuotos, užkonservuotos medikamentais. Oi, neįdomus gyvenimas aplink. Norėtusi numirti. Kaip amžinatilsi šliuškos Viktorijos senelė – užmigo patenkinta ir neatsikėlė. (Jai malonumą suteikiau tada – suremontavau jos kambarius. Ji įsikėlė juosna ir patenkinta numirė patenkinta jau po poros dienų.) Kam gyventi, kada niekas neleidžia? Taigi pūdo šiltnamio sąlygomis, parazitai. Už kampo Lituanikoje parduoda raudonus ikrus. Pusė kilogramo indas 20 eurų. Reikės pirkti rytoj.

Joanne’s Whelan Past

Who were Joanne Whelan in the past? Answer: a bitch. With her extremally poor education, with zero knowledges of any foreign language or science field, she were popular in the one field — fucking. But even in the fucking she were not able achieve too much–folk says, that in the bed Joanne prefered never to be kissed to lips, just to be in up. Because of that /and her stupid father/, long term relations were not acceptible by her. Being in the mental hospital forced to change her aptitude. But she got retired and disabled. Retired from fucking. Thanks to God! One bitch is less!

Joanne Whelan And Anti–crazy Pills

Being in SFX, Joanne Whelan often publicily opened a white tube and almost with pleasure smacked a pill. I asked her what kind of pills she are consuming? “Lithium“, with gorgeous smile answered Joanne.

Stop Education For Joanne Whelan

Released from the mental hospital, Suttonian Joanne Whelan /d.b. 1974-01-04/ got a place in SFX Theatre Production Course. I think, it is a wrong policy. Patients from mental hospitals should not be aloud to public educational places. For prevention of contamination.

A Benefit For Joanne Whelan

Joanne Whelan receives a disability benefit. A benefit for retired bitches. At age of 36.

Joanne Whelan: Comparision

Colibri Joanne Whelan. Just flies and sucks. From one men to another one.

Love, Money And Tablets

A short fiction story based on true facts.

A young communist has been rejectd by Joanne’s Whelan father due attitudes as previous ones. He told, that they ‘were not matured’ to become close relatives to her daughter according to his understandings as reprsentative, called himself “Irish burgeose“.Instead of that, he put Joanne on tablets and, later, to mental hospital due provided “laissez faire“. But his daughter has left with him! Father still waits “an offer“. Make your bids, gentelman!

Joanne’s Whelan Weapon

Leaving negative Suttonian Joanne’s Whelan marks, what is positive thing of Joanne Whelan, which is used by her to make men fools:

1. Long legs
2. Small ass
3. Tall body
4. Two big frontal teeth

Two Facts About Joanne Whelan

There are two facts that should be taken before assess Suttonian Joanne Whelan /b. 1974-01-04/ from Howth as a girlfriend or more:

1. She were in the mental hospital for a long time;
2. She were on the antidepressants for a long time after.

A Question Of Clearance

How many types DNA of sperm can be found in Joanne’s Whelan vagina?

1. 1
2. 2
3. 5
4. DOSENS

Joanne’s Whelan Place For Love

Some readers may ask where does live that bastardized crazy Joanne Whelan, where she sucks dicks of catched victims of men society and sinks down in the sea if their sperm? The answer is simply: she lives in the nest of her parents as at the age of 36 she was not retrieved by any or, sometimes, in Coolock in house of young alcoholic fuck buddy, caught by her, in Colaste Dhulagh probably, or in the sister’s house in the same Coolock. Must to say, that Joanne do not call her fuck-buddies caught in the places to visit her parents house now, to present them family nest which is really very well made (but not posh), just to asquaire a superiority against them and to pull into a bed. Joanne was very proud by her parents house, which is in Howth, a quite forgotten place, but due that in Southern part of Howth called Howth Summit resides persons kind of U2 singers and similar, where in yards are pads for helipops, in opposite part resides kind of wannabe to Summit residents. As Howth itself is a dead place where are only two small shops and a library, and where one attraction is the harbour and some restaurants. So, if the Howth Summit is kind of example of paradise, Howth is kind of dead place with no signs of life, except at weekends, when tourists arrives. The most attractive place — the clifs, again, are located in Summit. Below are presented satellite map with exact place of Joanne’s house that will help to understand the place.

If you feel that Joannes behavior is shamefull and disgracefull, you are welcome to write a letter by address:

Joanne Whelan
105 Howth Road
Howth
Dublin 13

with message like:
“Hello, Joanne! I know what you has done and want to say that you are shit.“ Or similar.