Category Archives: Demokratija

Švaros klausimas

The Economist šiandieną pateikė įžūlų straipsnį apie A. Lukašenką. Straipsnis parašytas propagandiniu stiliumi: blogas, blogas, blogas. Pateikti skaičiai: 80 % rinkėjų balsavo . Juokingiausia tai, kad nesugebėjo pateikti nei vieno pavyzdžio apie falsifikuojamus balsus, kas turėtų būti, anot demokratijos apologetų, neišvengiamu atvėju demokratijos stokojančioje valstybėje. A. Lukašenkos valdymas sukūrė politikos aksiomą: ten kur nėra demokratijos, nėra šūdo. Kad ir kaip plūsk beplūdęs.

Reklama

Patriotizmas

Užvakar pas pažįstamą radau vėliavą. Gulėjo kieme, ten kur jai priklauso – sąvalkų šiukšlyne. Kažkur žiniatinklyje buvo pateiktas geras trispalvės apibrėžimas – afrikinis gandonas.

Vėliava

Aplojo mane

Baltic News Service (BNS) vadovas nesenai viename iš komentarų aplojo mane viešai. Artūras Račas pareiškė, kad niekados neatsakinės į mano komentarus ir juos be gailėsčio trins. Lygtai būčiau jo kada prašęs! Jis taip pat mane pavadino, o dieve, nepraustaburniu! Koks įžūlus! Ale čia dar nieko. Artūras Račas pareiškė, kad man neturi būti leista galimybė viešai pasisakyti! O čia tai geras! Galima pagalvoti, kad BNS vadovas yra autorizuotas blogosferos atstovas, kuris sprendžia, kam dienoraštį žiniatinklyje (viešoje erdvėje) pildyti yra galima. o kam ne. Bet gi tokią galimybę suteikia man WordPress’as, o ne BNS vadovas ar ten koks Seimas. Kodėl Artūras Račas leidžia sau tiek daug?

Artūras Račas

Artūras Račas

Gyvenimas be duonos ir karšto vandens – demokratija

Leningrado gyventojai gyvena taip pat, kaip ir Lietuvoje: be duonos, be darbo ir karšto vandens, bet už tai su demokratija. Jeigu tiksliau – tai ir yra demokratija. Man idomu, kiek lietuvių turės nuo bado išmirti, kada jie pradės stoti į kovą su tais, kas atnešė Lietuvon vadinamą „demokratiją“. Lygiai taip pat, kaip šie žmonės nufilmuoti vaizdo klipe Rusijos Leningrado srityje.

Время пошло
Газета “Правда“ – 30.05.2009

Dėmesio: parduodamas rinkėjo balsas!

Dėmesio: parduodamas rinkėjo balsas. Prieš porą dienų iš Lietuvos ambasados Dubline atėjo dokumentų paketas, skirtas dalyvauti Rinkimuose į Europos Parlamentą. Dalyvauti šios antidemokratiškos ir nesąžiningos aferos, vadinamos „Lietuva stoja į ES“, tęsinyje, kaip žmogus negaliu. Dalyvauti ateinančiuose rinkimuose – tai reiškia pasityčioti iš savo ir savo artimųjų ateities, įkišti galvą į kilpą, lygiai taip pat, kaip dagumas padarė tai kovodami už Lietuvos „nepriklausomybę“ prieš gerus 20 metų. Šių rinkimų vieta, kaip ir prieš tai buvusių, turėtų būti šiukslių dėžėje. Bet kaip žmogus, dalyvaujantis sukurtame naikinimo eksperimente, vadinamame „rinkos ekomonika“, vietoje, kur viskas yra perkama ir parduodama – žmonės ir daiktai, ir malonumai ir pan., parduodu savo balsą ateinančiuose rinkimuose į Europos Parlamentą bet kuriam, daugiausiai pasiūliusiam žmogui ar partijai ar organizacijai. Minimali pradinė balso kaina, mano supratimu, turetų būti ta pati, kurią Maxima mokėjo už balsus referendumo į ES metu, t.y. skalbimo miltelių ar didelio butelio alaus ekvivalentas – 6 eurai. Pirkimo procedūra turėtų būti sekanti. Susitarus dėl kainos, kurią galima pasiūlyti telefonu +353876301575, susitinkama ir pirkėjui perduodamas dokumentų paketas su pasirašytu rinkėjo pažymėjimu. Pirkėjui beliks tik pažymėti geidaujamus kandidatus rinkimų biuletenyje, užklijuoti vokus ir pačiam išsiųsti į Lietuvos ambasadą. Antspauduotas vokas su apmokėtomis pašto išlaidomis pridedamas. Veiksmas Dubline. Žemiau nuotraukoje – siūlomos prekės turinys. Nedvejok – tavo pirkinys gali būti lemiamiausiu! O tai – naujos galimybės, dideli pinigai ir perspektyva tau ir tavo mėgstamiausiai partijai ar kandidatui!

Dokumentų, skirtų dalyvauti paštu rinkimuose į Europos Parlamentą, paketas

Dokumentu, skirtų dalyvauti paštu rinkimuose į Europos Parlamentą, paketas

Džiazas online

Ei, Grubliauskai! Pasiuntė tave saugumas ant trijų raidžių! Durnių ir bažnyčioj muša, kad ir muzikuojantį. Nors man norėtus susipažinti su pažyma apie save. Grubliauskai, nestabdyk ir pažymą į forumą pavaryk!

Protestai Dubline

Praeitą šeštadienį Dubline įvyko Profesinių Sąjungų suorganizuota protesto akcija. Į gatves su priekaištais išėjo keliasdešimt tūkstančių žmonių (BBC pranešė 100 000). Susirinkę iš visos respublikos akcijos dalyviai piktinosi naujais mokesčiais, didėjančiu nedarbu, kylančiomis socialinėmis problemomis.

Dublin 2009-02-21

Demonstracijoje dalyvavo įvairių profesinių sąjungų bei politinių partijų nariai, visuomeninės organizacijos, gyventojai.

Eitynės buvo stebimos pareigūnų, tačiau niekas į susirinkusiuosius guminėmis kulkomis nešaudė bei dujinėmis granatomis nemėtė ir, panašu, kad net minties tokios niekas neturėjo. (Kaimynas patvirtino, kad nebuvo tokio atvejo nuo pat Respublikos susikūrimo pradžios.)

<

Gyventojai protestavo prieš augančią socialine nelygybę, kylančiomis kainomis, dalijosi nerimu del ateities.

Demonstracijoje dalyvavo Airijos Komunistų Partija, gatvėse buvo apstu demonstrantų su raudona vėliava, pjautuvu ir kūju ir kita darbo žmonių simbolika.

Baltics occupation

Baltics occupation
it is a syndrom were suffered and still suffering more Western population than locals

Draugeliai Lietuvos

Valerija Novodvorskaja

Šių metų vasario 5 dieną dekretu 1K-250 apsišaukelis–aferistas iš JAV ir užimantis prezidento postą Daukanto rūmuose su originalia prigimtine pavarde Voldemar Adamkiewicz suteikė Riterio kryžių gerai žinomai rusei Valerijai Novodvorskajai. Valerija yra gerai žinoma Rusijoje, ji ilgą laiką buvo gydoma nuo šizofrenijos (tikros, ne teisės organų įsiūtos). Adamkus žino ką rinkti Lietuvai į draugus, ne veltui dauguma jo draugų – tai pedikai arba šizikai. Valerija Novodvorskaja vadina save demokrate ir prisistato kaip žmogaus teisių gynėja. 1993 metais kruvinųjų įvykių Maskvoje metų ji sekančiai atsiliepė:

„Negailėstingas ir nesulaikomas sunaikinimas visos buvusios būties, pramonės, žemės ūkio, infrastruktūros, buities, tradicijų… sielų, likimų, sampratų apie gėrį ir blogį… Mes turime susitaikyti su mintimi, kad žmonės šaudysis, skandinsis, eis iš proto. Aš dėkinga Jelcinui… Eikime prieš tautą… Mes jai nieko neskolingi. Mes čia ne civilizuotuose Vakaruose… yra labai svarbu išmokti šaudyti pirmiems, žudyti.“

Sena patarlė sako, pasakyk kas yra tavo draugai ir pasakysiu tu pats esi. V. Adamkaus darbai nedaug tesiskiria nuo V. Novodvorskajos idėjų. Bet kodėl tokie žmonės yra peršami į draugus visai tautai?

Ar V. Novodvorskaja yra tinkama į porą V. Adamkui? Diskutuoti forume.

Vyriausioji Rinkimų Komisija vis dar „renkasi“

A.Matulevičiui už išdalintą nusavą knygą – bauda, autoriams už filmo „Pilotas“ pristatymą – bauda. Kas per pidarastai sėdi Vyriausiojoje Rinkimų Komisijoje? Kodėl jie žodžio nepratarė, kada Maxima dalino lipdukus, už kuriuos rinkėjai galėjo „nusipirkti“ už vieną centą bonką alaus ar poką skalbimo miltelių referendumo dėl stojimo į ES metu? Ar šis VRK „atsirinkinėjimas“ ką bausti ir ką ne taip pat yra elitinio Lietuvos pederasto Raimundo Lopatos įdiegtos „natūralios atrankos“ dalis?

Vėl apie aukas

Apie aukas truputį susimąstyti teko. Jaučiu, kad sukasi galva, kažko ryškiai nesuprantu. Milijonai, dešimtys milijonų komunistų „aukų“.. Taip tiesiog daug nesigilinant, padarius trumpą retrospektyvą apie pastaruosius porą dešimtmečių, kas visgi į ką šaudė: komunistai ar į komunistus? Kieno dėka Lietuvoje sukviesti žmonės žuvo — V.Landsbergio ar komunistų? Komunistai šaudė ar V.Landsbergis išprovokavo apgaudinėdamas žmones per radiją „mieli tautiečiai, mus puola! Ateikite prie Parlamento, prie bokšto, prie televizijos! Į jus niekas nešaudys!“ O žmones paklausė, atėjo ir padėjo galvas.

Dabar, paėmus pučą. Kas į žmones šaudė — komununistai ar demokratai? Komunistai nešaudė. Būtų iššovę, gal tada būtų ir laimėje. O pats „pažangiausias pastarųjų laikų politikas“, kaip anot V.Landsbergio, Borisas Jelcinas į žmones šaudė, nepagailėjo nieko. Po to, aišku, nusigėrė iki mirties. Pernelyg buvo baisu pagalvoti ką padaręs. O atėjus žmonių žudikams, vadinamiems „demokratams“ į valdžią, staiga kaip grybai pradėjo dygti visai kito pobūdžio – tų pačių, neišdrįsusių pakelti ginklą prieš savo tautiečius, komunistų vadinamosios „aukos“. Fantastika! Kokia stebuklinga metamorfozė! Vakarykščiai žudikai kaltina savo priešininkus, neišdrįsusius pakelti prieš juos ginklą, žudynėmis! Iš tiesu, tokią rokiruotę galėjo įvykdyti tik superciniški politinių šachmatų žaidėjai. O kur mokoma tokių žaidimo taisyklių?

Artėja rinkimai į Bestijariumą

Artėja rinkimai į naujas vietas Bestijariume. Vienas per kita pasišokinėdami, garsiai šūkčioja nauji kandidatai į atsilaisvinusias seimūnų minkštas kėdes. Šaukia, rėkia, trypia tapšnodami vieni ant kitų „Leiskit! Leiskit! Tik prileiskit!“ Visi kaip vienas žada teisingumą ir naują tvarką. A.Paleckis žada net naują, šį kartą tikrą, socializmą Lietuvoje padaryti. Tokiems norams norėtusi, aišku, pritarti, bet po jo pareiškimo, kad Tarybų Sąjungoje socializmas nebuvo tikras, darosi kažkaip negerai. A.Matulevičius žada išgelbėti Lietuvą nuo žydrojo maro. Šiaip jis įdomiai pašneka, balsuočiau už jį, bet jo programa prikimšta „išpažįstamų vertybių“, taigi naujų religijų, o man jau tie dievai gerklėje stovi.

Nei vienas iš jų, nei A.Paleckis, nei A.Matulevičius, žodžio netarė prieš elitinio pydaro R.Lopatos pradėtą diegti Lietuvoje 1999-2000 metais „natūralios atrankos“ sistemą. Pradėjo kaukti tik tada, kada vadinama „natūrali atranka“ pradėjo patiems kaklus veržti. Taigi, tokios jų gerų norų padėti Lietuvos tautai ištakos.

Dar tokia „Klounų partija“ susikūrė, vadovaujama A.Valinsko, už kurio nugaros stovi, pasirodo, ne kas kitas, o pats R.Lopata; taigi tai ne „Klounų partija“ susikūrė, o tikrų tikriausia „Homoseksualistų partija“. Eina sau! (Jų net nach.. pasiūsti negalima.)

Balsuosiu (jeigu iš viso balsuosiu) už Viktorą Uspatskichą. Spjaut į jo programą ir istorijas su milijonais; V.Uspatskichas vienintelis, kuris realiai bandė sunaikinti Bestijariumą inicijuodamas naują rinkimų įstatymą, pagal kurį deputatai į Seimą būtų renkami ne pagal partines bingo korteles, bet pagal kokrečias pavardes žmonių, kuriems rinkėjai patikėtų valdymo mandatą pagal savo atranką, o ne pagal Raimundo Lopatos ir jo kompanijos įdiegtą vadinamąją „naturalią“.

„Verslo savaitė“ rašo


„Verslo savaitė“ atvirai pasipiktino mano tinklaraščiu ir nuomomėnis apie Tarybinę Lietuvą ir gyvenimą joje. Autorius nemirksėdamas meluoja į akis, teigdamas, kad tinklaraštyje „Labas Lietuva!“ aukštinama „sovietinė okupacija“, šmeižiami banditai ir menkinama Lietuvos demokratija (nors krisk is juoko). Nežinomas autorius rašo, kad mano tinklaraštyje lietuvių kalba atvirai (ačiu, tačiau lietuviškas raides Solaris 10 OS pavyko naudoti tik trumpą laiką iki užlūžo X serveris, tad su lietuvybe vėl problemos) ir įžūliai įžeidinejamas Valdas Adamkus. Nežinomam autoriui noriu pasakyti, kad „Labas Lietuva!“ tai mano asmeninis tinklaraštis, kuriame rašau, ką tik noriu. Ir giliai nusispjauti, jeigu kam ir kažkas nepatinka. Nepatinka, neskaitykit. O už reklamą didelis ačiū.

Nedemokratiška Lietuvos nepriklausomybė

LTSR HerbasBesišnekučiuojant su kaimynu-demokratu apie demokratiją ir kitką labiausiai kliūna už tai, kad Tarybų Sąjungoje nebuvo demokratijos, kada žmonės negalėjo rinkti savo valdžios. „Palauk, palauk, ką tu kalbi? Juk būdavo rinkimai pastoviai. Gerai prisimenu, kada suaugę atsinešdavo lapelius, bukletus su kandidatų fotonuotraukomis ir spręsdavo už ką balsuos“, – kantriai tekdavo aiškinti. Vadinasi kažką rinkdavo, taigi buvo ir demokratija Tarybų Sąjungoje. Bėda ta, kad iš tiesų, aukščiausios galvos nebūdavo renkamos paties gyventojų. O gaila! Juk įgyvendinti tokį rinkimų demokratinį mechanizmą tikrai nebūtų buvę sunku. Jei patys žmonės būtų rinkę Gensekus ir kitus sekretorius, tai ir problemų Tarybų Sąjungoje nebūtų buvę. Tik visiškai akla tauta būtų išsirinkusi tokias pabaisas, vedamas karjeros, kaip M.Gorbačiovas. Taigi, buvo galima pasiekti demokratijos lygi Tarybų Sąjungoje, kuris būtų išsaugojęs ir pačią Tarybų Sąjungą ir socializmą.

Bet kas buvo, tas pražuvo.

Tačiau jeigu lošti tomis pačiomis kortomis, galima būtų paklausti: ar buvo Lietuvoje apsisprendimas dėl nepriklausomybės demokratiškas? Vienareikšmiškai – nebuvo! Lietuvos gyventojai nebuvo informuoti nei apie nepriklausomybę nei apie jos pasekmes nei kainą ar tolimesnes Lietuvos perspektyvas. Nes jeigu gyventojai būtų žinoję visą tai, tai referendumo rezultatai būtų nenuspėjami. O jeigu nebuvo demokratiško apsisprendimo, tai kas tada buvo? O buvo tik tai, kas gali būti pavadinama labai paprastai: V.Landsbergio įgyvendinta afera, pagaminta JAV, pritaikyta Lietuvai (žr. Kas užsakė Lietuvai nepriklausomybę ir iš kur atsirado Adamkus) ir į kuria buvo itraukti visi Lietuvos gyventojai. Juk vis tiek ši V.Landsbergio afera, vadinama „Lietuvos nepriklausomybe“ pasibaigė po 14 metų, kada lygiai tie patys V.Landsbergio apdurninti žmonės, tada stovėję prie barikadų V.Landsbergio pakviesti, dabar šią pačią įvykdytą V.Landsbergio aferą, vadinama „Lietuvos nepriklausomybe“, išmainė į Maximos lipdukus, mikliai apkeistus į pigų alų ir skalbimo miltelius.

Taigi, nedemokratiška buvo V.Landsbergio apdurnintų žmonių pagalba įgyvendinta ir tų pacių žmonių pragerta mūsų vadinama „Lietuvos nepriklausomybė“. Demokratiškumo abiejuose aktuose tik per nago juodymą. Pirmame dramos akte gyventojai savo balso netarė (o jiems ir nebūtų leidę), o dramos klimakse savo balsą išmainė į alų ir skalbimo miltelius. V.Landsbergio įgyvendintas JAV sukurtas Lietuvai blefas pavyko, rezultate ko Lietuvos Respublika atsidūre kitoje Sajungoje. Abiejuose atvejuose nedemokratiškais būdais.

Demokratija prancūziškai ir airiškai

„Jis ką, achuel? Supistas mulkis!“,- vakar ryte kaimynas neslėpė įniršio. „Tu pažiurėk!“,- paklaustas kas atsitiko, parodė į The Sun pirmąjį puslapį. Skaitau “Mother has had a sex with own son“. „Nu ir kas? Maža ko pasaulyje būna?“ „Tu ne čia žiuri, kampe skaityk!“. Pasirodo, prancūzas „plonasis Sarkozijus“ (taip The Sun pavadino Sarkozi) pasiūlė airiams laikyti referendumą antrą kartą. Šiandieną vyriausybė įsiuto ir „plonasis Sarkozijus“ sulauks be visuomeninės pašaipos dar ir oficialaus atsakymo.

Šiaip, prancūzai man patinka. Nesunkiai išmokau juos atskirti gatvėje. Jeigu matosi, kad eina nesamonė, tai tvirtai galima būti tikru, kad jis prancūzas. Nei karto neteko apsirikti. Taigi ir šį kartą, nesąmonė ir, ko gero, absurdiškiausias pasiūlymas atėjo airiams is Prancūzijos valstybės galvos. Prancūzai nežino, kas yra demokratija. Pas juos šikama ant žmonių galvų, kaip ir Lietuvoje. Ka gi, ši nesąmonė eilinė prancūzų bėda. Nors, kartais ir Prancūzijoje gimsta protingos mintys, pvz. komunizmas. Kodel Lenino pasekėjai nesimokė iš airių? Nebūtų pralošę.

Vakar vakare įsijugus TV laukė dar vienas siurprizas. RTE-II kalba rusiškai! Visuomeninis kanalas. Galvoje sukasi „kas čia dabar yra? Ar nemiegu kartais?“. Pasirodo airiai transliavo rusų „Durnyna“. Nenaujas, toli gražu ne puikus filmas apie Čečėnijos karą. Teko matyti „Lietuvos“ kino teatre dar senais absurdo laikais. Bet vis tiek, maloniai nudžiugino.

Jungtinei Europos Sąjungai – ne!

Airiai pasakė ne Jungtinei Europos Sąjungai. Briuselio lopatiniai norėjo laimėti va bank. Iki paskutinės minutės Sutarties turinys buvo apgaubtas paslaptimi. Bet čia suveikė tai, kuo mano kaimynas labai didžiuojasi – demokratija. Žmonės pradėjo aiškintis patys, o besiaiškinančių durninti Lietuvos pavyzdžiu niekas nedrįso. Faktiškai užteko dviejų savaičių susigaudyti Sutartyje; gatvėse buvo dalinami Sutarties tomeliai, neįkyriai diskutuojama, kada agituojantys už tegalėjo pasiūlyti skambias frazes apie didesnes demokratijos galimybes, žmogaus teises etc. Tačiau išaiskėjus, kad patvirtinus Sutartį Briuselis diktuos ir naujus mokesčius, žymiai didesnius, airiai nutare nerizikuoti užsienio kompanijomis, kurios įsikūrė būtent žemų mokesčių dėka. Tai buvo, ko gero, pagrindinis faktorius pasakyti ne. Kitas vertus nedžiugino ir naujosios Sąjungos perspektyva, kur prezidentas bus renkamas ne piliečių, o grupelės lopatiniu Briuselyje.

Lisabonos sutartis

Teko girdėti, kad Lietuva jau ratifikavo be referendumo (kaip įprasta) Lisabonos sutartį. Puikiai padaryta! Kuo giliau įšoksim, tuo greičiau išspruksim. Atsirys dar Maxima`i su savo skalbimo milteliais ir alumi už vieną centą, dar daugiau nei raudonieji gvazdikai tarybinei armijai išvaduotojai.

Bertie atsistatydino

V

akar atsistatydino Bertie Ahern – Airijos premjeras pastaruosius 11 metu. Buvo priverstas, nes nesugebejo paaiskinti uz gavo ir kodel negrazino kruvas pinigu pries 14 metu. Nors, palyginti su Mazeikiu naftos ir kitomis lietuviskomis istorijomis, tai tik katino asaros. Rinkejai pareikalavo atsakymu.

Bertie padare daug, jo deka Airija is emigracines salies tapo imigracine, Dar pries 14 metu Airija buvo trecio pasaulio salis, dauguma valge tik bulves. Nepaisant to, rinkejai pareikalavo ir Bertie turejo pasitraukti is premjero ir partijos vadovo pareigu.

Mano kaimynas nepaprastai didziuojasi demokratija. Iki pavydo. Nors i pjautuva su kuju nesispjaudo. Sutareme tik del zmogaus teisiu klausimo, kad zmogaus teisiu klausimas, tai pinigu klausimas. Bet del demokratijos stojo muru. Ir kas per daiktas yra demokratija? Noreciau suprasti.

For Peteris Cedrins about communism

Why not mankurt is Western men based on American “democracy“ like Henry?

The pain was not before. It appeared only know and the reason is not “lack of democracy“ or “freedom“, but vice versa – lack of communism. As social system it is more human than all your “rights to live+rights to work+etc“. In communism was no rights, thats true, nobody thing about that. But was possibilities for everybody to all this stuff, which you are defending now by rights. It is a very big difference. Give to men a job, a house and that is possibility to have a family and he will piss onto all what you are calling “rights“. Who have all this stuff in your Western democratic world? Some percents. Who has all this stuff in USSR? Everybody. Apologists like Adamkus’ accomplice Vidas Zvinys from New Jersey will start to cry immediately ¨Nobody will give you anymore!“ May I ask you why? And if not, then why communism is worse than Western “democracy“, despite that communism gave to people more? Your Western “democracy“ killed people no less than Soviets in Stalin ruling.

Peteris Cedrins answered:

“You call those “men“? You could say the same for slaves, or even cattle. Hey — animals at the zoo have nice homes, jobs (being on exhibit, like _udarniki_), and the possibilities of having families. They have zookeepers, too. Ever hear of dignity?…“

Ha ha ha ha! What to add here any more? Probably nothing. Горбатово только могила исправит.