Tag Archives: Vladas Naudžius

Nemadinga Ieva Ševiakovaitė

Ieva Seviakovaite

Įžymioji Lietuvos madų žvaigždyno žvaigždė savo seksualinio gyvenimo jokiu būdų negalėtų pavadinti madingu. Na, nemadingą Ievos seksualinį gyvenimą užbaigė vedybos su homoseksualistu, bet kaip priežastis viso to, matyt, yra Ievos tėvai, išgyvene darnioje santuokoje visą savo gyvenimą. O tėvų pavydzys užkrečiamas, nors jie savo dukrai leisdavo labai daug ir dažnai net per daug. Ir taip, Ieva savo seksualiniame gyvenime turėjo keturis vyrus ir nulis moterų. Trumpai apie juos bus išdėstyta chronologine tvarka.

1. Ieva nekaltybę prarado su vienu bachūru kada jai buvo šešiolika metų. Nėra žinoma, nei kas jis, nei kaip tai įvyko, tačiau apie tai man papasakojo antrasis Ievos vaikinas, buvęs geru mano pažįstamu, apie kurį kalba eis dabar.

2. Antrasis Ievos bachūras, vardu Vytautas Dabkus, turėjo nelaimę sutikti Ieva tragišku jam metu. Žuvus gaisro metu jo tėvui, Vytautas nelaimingas klaidžiojo Vilniaus gatvėmis ir sutiko iš matymo pažįstamą Ievą Ševiakovaitę. „Kur tu eini?“ – paklausė jo Ieva. – „Nesvarbu.“ – atsakė Vytas. „Jeigu tau nesvarbu, tai ir aš einu su tavimi.“ – atšovė Ieva ir taip užsimezgę jų draugystė, vėliau kainavusi Vytui gyvenimą. Jiems tada tebuvo 17 metų. Ėjo 1990 metai. Visi buvo kupini optimizmo ir tikėjimo šviesiu rytojumi. Vytautas buvo iš geros šeimos. Jo vienas brolis mokėsi ant gydytojo, kitas – klojo pamatus karjerai valdiškoj tarnyboje. Ir viskas atrodė labai gerai, pakolei vieną dieną Ieva sugalvojo įtaisyti Vytautą dirbti į kooperatyvą pas savo tėvą, sėkmingai pralobusi vienkartinėje verslo operacijoje. Mat Ieva tikėjosi, kad jos tėvas pramokys Vytautą gyvenimo gudrybių ir jai nebereikės toliau pas tėvą kliančyti pinigų, o užteks to, kas pas Vytautą užsiras. Visa bėda, kainavusi Vytautui gyvybę, buvo tame, kad pats Ievos tėvas Viačeslavas Ševiakovas nekažin ką versle išmanė, o savo pradinį kapitalą, gana nemažą net ir šiuolaikiniais paskaičiavimais, iššvaistė neastsakingiems ambicingiems sumanymams, tačiau dėl to, kad skolino pinigus kitiems, sugebėjo išlaikyti verslininko statusą kurį laiką. Ir pradėjo skolintis. Daug skolintis. O kaip tik tuo metu išnirusiam, t.y. Ievos įkištam Vytautui tesugebėjo tik pasiūlyti pasiskolinti iš banko pinigų užstačius motinos butą. Kas ir buvo padaryta. Gavęs pinigus Vytautas, tikėdamasis didesnio navaro ir Ievai šampano, kurį periodiškai tuštindavo su Ieva prieš dulkinimasi tėvo įmonės kontoroje Odminių g. 3 vėlais vakarais, juos perskolino tokiam Henrikui, nes savaime aišku, pats versle nieko nenusimanė. Henrikas su Vytautu kažko nesutarė, rezultate ko, Vytautas prarado tėvų butą ir kartu su broliais ir motina atsidūrė gatvėje. Ieva, pamačiusi tokį savo paskaičiavimų išeigą, su Vytautu susipyksta. Tėvas su motina laikosi kredo „nereikia kištis į jų santykius“. Ieva su Vytautu išsiskiria. Vytautas sugeba išlaikyti gerus santykius su Ievos tėvais, tačiau, vieną rytą, tėvo įmonės kontoroje randu Vytautą su perpjautomis venomis. Vytautas išbogijamas į beprotnamį Vasaros gatvėn. Taip įvyko ne dėl meilės Ievai, bet dėl Ievos nevykusio eksperimento įtraukti Vytautą į klestinčio tėvo verslo pasaulį. Ievos tėvai suteikia Vytautui visokeriopą, išskyrus finansinę, paramą. Vytautas Dabkus pabaigia gyvenimą užsitvojus automobiliu į sieną tiesioje vietoje, nors oficialiai mirties priežastimi laikomas nelaimingas įvykis.

3. Trečiasis Ievos bachūras, atsiradęs jos horizonte neužilgo po skyrybų su Vytautu Dabkumi, buvo vienas architektas. Neprisimenu tiksliai jo vardo, gal Algis (?), bet gal ir ne. Ieva čia pat pradeda ratavoti iš tėvų įvairiausių pablažkių, tokių, kaip pasivažinėjimas japonišku automobiliu (tada dar retenybė buvo). Jos motyvai buvo paprasti, pvz. „ar aš ne jūsų vienintelė?“. (Man teko būti liudininku, kada ji tai pakartojo kelis kartus bekliančidama konjako butelio kelionei su čia pat išprašytu automobiliu.) Jų draugystė tęsiasi gana ilgai, tačiau Algiui (?) Ieva, dėl nuolatinio konkuravimo dėl visko, užpisa, jiedu išsiskiria ir Algis (?) išvažiuoji į JAV dirbti. Anot V. Adamkaus patarėjo Žibo žmonos, susitikusios su juo JAV, Algis (?) „yra labai švarus vaikinas“. Ką ji norėjo tuo pasakyti, galas žino. Ieva nenoromis prisimena savo gyvenimo su  Algiu (?) atkarpą.

4. Na, o apie ketvirtąį Ievos kadrą, homoseksualistą Vladą Naudžių, jau buvo parašyta. Nėra jokios abėjonės, kad Ieva ištekėjo už jo tik dėl neštumo, nes netrukus bepasirodantis vaikutis būtų begalįs sutrukdyti jos karjerai.

Reklama

Vladas Naudžius: homoseksualistas, operatorius, dizainerės vyras

Vladas Naudžius

Vladas Naudžius

Taip galima apibrėžti šio žmogaus gyvenimo klystkelį. Gimęs nusikaltelių-tremtinių šeimoje, Vladas Naudžius, kaip ir daugelis kitų negeros kilmės žmonių, suskrido į Lietuvą. Nėra žinoma už kokį nusikaltimą buvo ištremti Vlado Naudžiaus tėvai, tačiau blogiems laikams atėjus Vlado motina už nieką gavo butą Žirmūnuose, kurį nedelsiant perleido savo sūnui.

Vladas gimė Sibire. Svajojo apie Maskvą. Įstojo į Maskvos kinematografijos institutą. Ir čia jo gyvenimas pasisuka klystkeliu. Vladas užuot susiradęs merginą, susirado draugą ir tapo mergina. Šiaip taip pavykus gauti diplomą, savaime aišku, kaip ir daugelis homoseksualistų, tame pačiame mieste likti negalėjo. Vladas nutaria patraukti į Olandiją. Olandijoje jam prireikia gauti žalią kortą savo karjerai pradėti ir ryšiumi su tuo, kad homoseksualistų santuokos Olandijoje nebuvo įteisintos, Vladas nutaria pasinaudoti jau ne savo šikna, bet pimpalu ir, susiradęs patiklią olandę, kažko prižadejęs ją veda. Savaime aišku, tokia santuoka negalejo ilgai tverti. Vos vos gavęs žalią kortą Vladas nustoja būti geru vyru ir todėl žmonos yra išspiriamas. Kita vertus, Vlado daug tai nesutrikdė. Naudomasis užpakaliu ar jau ranka Vladas pradeda operatoriaus karjerą. Per anus ad astrum. Pradėjus eiti pinigams Vladas Naudžius pradeda gėdytis savo vargų siekiant operatoriaus diplomo. Vladas pradeda atgailiauti ir, jo motinai gavus butą Vilniuje, atvyksta į miestą, apie kurį žino tik tiek, kad tai jo gimtasis. Vakarėlio metu Vilniuje Vladas bando susipažinti su Rimkute, bet vietoj jos gauna Ievos telefono numerį. Kaip homoseksualistas, bandantis pasukti į normalų gyvenimo kelią, Vladas sutinka su bet kuo ir taip tarp jo ir Ievos Ševiakovaitės užsimezga draugystė. Ieva supažindina Vladą su savo tėvais ir jis susižavi jų triaukščiu butu Trakų gatvėje. Taip jo meilė įsiliepsnoja dar karščiau, nors tėvams V. Naudžius kategoriškai nepatinka. Tėvai nežinojo, kad jų būsimas žentas yra homoseksualistas. Ievos tėvai konservatyvaus požiūrio ir jų draugystei nedelsiant būtų galas. Taip Vladas išvengia pavojaus, nors Ievai išsiatvirauja, kuri tyli ir tik kartais lyg paslaptį žinodama ištaria, kad „seksualinė orientacija gali keistis“. Patikli tėvukai nieko neįtaria ir kloja pamatus dukros gyvenimui su homoseksualistu.